Velg språk

 • en_GB
logo
logo

Betingelser for bruk av Troms Billett

Passasjerer som reiser og kjøper en billett med Troms Billett inngår en reiseavtale med Troms fylkestrafikk som gir rett til transport med selskaper som kjører på kontrakt for Troms fylkestrafikk. Reisevilkårene er en del av denne avtalen.

Reisevilkårene gjelder for alle som befinner seg på Troms fylkestrafkks område. Med Troms fylkestrafikk menes også selskap som utfører oppdrag på kontrakt for Troms fylkestrafikk. Troms fylkestrafikks område omfatter bl.a. våre terminaler og ombord på selve transportmiddelet. 

Her kan du lese nyttig informasjon om din reise.

Troms fylkestrafikks transportvilkår

Samferdselsdepartementet har fastsatt vilkår for rutegående kollektivtrafikk i Norge.

Lover og regler

Kollektivtransport i Norge er regulert av ulike lover. Offentlige innkjøp av transport er underlagt regler for konkurranseutsetting gjennom regelverk fra EU.

Løyver og organisering/kjøp av kollektivtransport følger bl.a disse lovene og forskriftene:

 
Yrkestransportloven er utformet med bakgrunn i EU-regelverk på området. Høsten 2007 vedtok EU en ny forordning som vil få konsekvenser for norsk innenlands kollektivtransport. Når dette er innarbeidet i norsk lovgivning, må kollektivtransportkontrakter over en viss størrelse (300.000 km. eller 1 mill. euro)  konkurranseutsettes.

Skoleskyss er omhandlet i Opplæringslovens kap. 7.

Barn som reiser alene:

Barn under skolepliktig alder, som reiser med rutegående buss, skal alltid følges av ledsager. Ledsager skal være fylt 14 år og følge med på hele reisen. Skolepliktig alder er den dag barnet begynner i 1.klasse.
Elever i grunnskole kan reise uten ledsager på skolereiser mellom hjemsted og skole, selv om de ikke er fylt 6 år. For reiser utover dette, skal barn under 6 år ha følge av ledsager.
Barn under 4 år som reiser sammen med ledsager, reiser gratis. Ved samlet reise av barn under 4 år, skal maksimum 2 barn pr ledsager reise fritt.

Ved reiser der barnet ikke foretar en daglig reise til skolen, bør barnet alltid ha tilgjengelig nedskrevet mobiltelefonnumre til de som er mest aktuelle (far, mor, besteforeldre evt. andre som skal møte barnet) dersom ikke alt går etter planen.  Vi anbefaler dessuten at en voksen utfører noen reiser sammen med barnet før det skal ut å reise på egenhånd.

Den som best kjenner sitt barns begrensninger og evne til å takle uforutsette hendelser er de foresatte. Barnets alder alene kan derfor aldri avgjøre om barnet er skikket til å reise alene eller ta vare på et annet barn på reisen.

Last ned Barneombudets veileder

Troms fylkestrafikks reisegaranti

Vår garanti forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid.

Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

· Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.
· Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier.
· I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport.

Vi vil alltid gjøre vår ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen.

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

 • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kroner.
 • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kroner.
 • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kroner.

  På reiser over tre timer, og hvor forsinkelsen gjør at du ikke kommer frem før dagen etter, vil du få dekket overnatting. Du må i så fall på forhånd få dette godkjent av Troms fylkestrafikk.
  Er det under 20 minutter til neste avgang, også på alternative busslinjer. vil du ikke ha rett på refusjon.

Vær oppmerksom på at du bruker gjeldende rutetabell og informasjon om kollektivtilbudet. Det er ofte egne rutetabeller ved jul, påske og i skolenes ferier.

For at du skal gjøre ditt krav gjeldende må du levere reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 mnd. etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 1 mnd. fra vi har mottatt den.

Når gjelder garantien?

Retten til refusjon inntrer ved alle slags uregelmessigheter som ikke er forhåndsannonsert. Refusjonen gjelder annet rutetilbud, drosje eller egen bil. Ved refusjon av kilometergodtgjørelse kan kun sjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun kilometergodtgjørelse etter Statens gjeldende satser, og dekker ikke bompenger eller parkering.

 • Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje.
 • Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang til andre busslinjer på din reise.
 • Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang som beskrevet i våre rutetabeller eller i våre reiseplanleggere.
 • Reisegarantien gjelder ikke hvis du blir forsinket frem til et busstopp for bytte til annen buss uten fast korrespondanse. Skal du bytte linje under reisen, må du selv beregne minst fem minutters overgangstid pluss ev. gangtid mellom busslinjene. Ved fast korrespondanse med busser hvor fører skal vente på en bestemt linje, og det ikke skjer, gjelder reisegarantien. 

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår eller transportørens kontroll, slik som:

· Varslede trafikkforstyrrelser ved større arrangementer, festivaler eller andre begivenheter som berører trafikken i stor grad, for eksempel 17. mai, sykkelritt osv.
· Offentlige påbud og forbud, streik og lignende
· Naturkatastrofer
· Ekstraordinære værforhold (eks. kraftig snøfall, ras, flom eller særdeles glatt veibane)
· Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien

Reisegarantien omfatter ikke følgeskader av forsinkelsen f.eks. ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.
Reisegarantien er en nasjonal ordning som er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport.

SØK REISEGARANTI HER

 

Til toppen