Velg språk

  • en_GB
logo

Annet

logo
Kontakt oss

Finnkroken kai stengt

3

Da kaia i Finnkroken ikke tåler tillegg av hurtigbåt, stenges denne inntil videre for alle anløp med linje 3.

Vi beklager!

Oppdatert 16.09 09:04
Vis mer

Skaland, Senja: Endringer rute 362 på grunn av tunnelstenging søndager.

Følgende avganger vil kjøres søndager:

18:27 Straumsbotn - 18:51 Skaland - 19:10 Senjahopen.
19:13 Senjahopen - 19:34 Skaland.
19:35 Skaland - 19:55 Senjahopen,
Korrespondanse med rute 370 fra Senjahopen 20:05, til Lysnes/Finnsnes/Finnfjordbotn
20:05 Senjahopen - 20:25 Skaland

 

Oppdatert 09.09 14:51
Vis mer

Tromsø: Bussterminalen inne på Prostneset flyttes midlertidig til utsiden (nordsiden) av bygget fra 9. september 2019

100105150160412450

På grunn av anleggsaktivitet/ombygging i Prostneset havneterminal, flyttes samtlige busser ut av bygget fra mandag 9. september 2019 og inntil videre (estimert stengeperiode er ca. 4 uker).

Bussavganger og -ankomster vil skje på parkeringsplassen på nordsiden av bygget (bussoppstillingsplassene som tidligere ble benyttet før terminalen ble etablert).

Linjeoversikt over hvordan bussene vil stå oppstilt:

SØR (mot terminalen)                                           NORD (mot Tromsøbrua) 

Oppdatert 11.09 12:42
Vis mer

Holdeplassene Tomasjordvegen Nord, Lunheim skole og Rabben - Stengt inntil videre

2224

På grunn av anleggsarbeid er Tomasjordvegen stengt mellom Planetvegen og Siriusvegen. Holdeplassene Tomasjordvegen Nord, Lunheim skole og Rabben er stengt inntil videre. Nye holdeplasser er ved Beryllvegen Nord og Terrassen.

Oppdatert 03.09 10:10
Vis mer

Hurtigbåt linje 5: Midlertidig endrede seilingstider

5

Pga teknisk feil må morgenavgangene fra Sommarøy fremskyndes til 0625 og ettermiddagsavgangen til 1615.

Dette er for å klare å holde korrespondansen med buss til og fra Tromsø.

Vi beklager evnt ulemper. Lurer du på noe, kontakt MS Skaaskjær.

Oppdatert 03.09 08:49
Vis mer

Oppdatert: TROMSØ 15.07.19. Langnesvegen stengt for gjennomkjøring. Omkjøring for berørte bybusser!

26283640

Langnesvegen er fortsatt delvis stengt for gjennomkjøring på grunn av gravearbeid.

Fra tirsdag 23.07.19 er linje 26 tilbake i ordinær trasé etter at Sjølundvegen åpnes for trafikk fra første tur i tirsdag morgen. 26 vil dermed betjene holdeplassene Sjølundvegen og Postterminalen på tur til/fra Giæverbukta.
Linje 36 kjører også ordinære trasé fra 23.07.19

Linje 28 og 40 kjører fortsatt via Huldervegen og betjener ikke Postterminalen, Norrønna og Sjølundvegen.
Ingen linjer betjener holdeplassene Simen Workinns veg og Norrøna.

Anleggsarbeidet vil vare til om lag 19. august 2019.
Saken oppdateres.


 

Oppdatert 23.07 09:10
Vis mer

Tromsø: Nye bybusslinjer etableres 1. august 2019

30X31

I forbindelse med oppstart av ny busskontrakt i Tromsø 1. august 2019 blir det oppstart av to helt nye bybusslinjer:

Linje 30 som går fra Sjøgata S3, via Stakkevollvegen til Ringheim (Remiks) nord på øya.
Linje X 31 som går fra Sydspissen, via Strandkanten, deretter tunnell (Sentrumstangenten ved fylkeshuset), og til UiT/UNN.

 

Oppdatert 23.07 10:57
Vis mer

Tromsø: Traséendringer fra torsdag 1. august 2019

283740

Linje 28, Hamna-sentrum- Solligården, får fast ny trasé via Workinnmarka (via Huldervegen) på strekningen Giæverbukta-Prestvannet i begge retninger.

Linje 40, Slettaelva-Sentrum, får fast ny trasé via Langnesbakken (og ikke lengre via Workinnmarka/Huldervegen) på strekningen Giæverbukta-Prestvannet i begge retninger.

Linje 37, Sentrum-Mellomvegen-Tromsø museum-Røstbakktoppen får fast ny trasé fra sentrum. Fra Sjøgata S4-Strandvegen, deretter via Bjørnøygata, så Bjerkely (Mellomvegen rehabilitering) og videre langs Mellomvegen til Tromsø museum. Holdeplassene Laureng og Hvilhaug betjenes ikke lengre og legges ned. 

I tillegg planlegges det at linje 33 i nær fremtid ikke lengre skal betjene Bjørnøygata. Så snart det blir etablert stoppested om lag paralellt med dagens stoppested også på Strandkanten, blir trasé endret til kun å følge Strandvegen på strekningen Polaria-Lanesbukta.

Oppdatert 21.07 05:39
Vis mer

Tromsø 24.06.19: Midlertidig flytting av holdeplass "Gimle" på grunn av anleggsarbeid.

42

I forbindelse med gravearbeider ved Gimlekrysset og opparbeidelse med ny gang- og sykkelveg, holdeplass og støyskjerm, må bussholdeplass "Gimle" for sørgående busser, flyttes til nord for Gimlekrysset (krysset Stakkevollvegen-Gimlevegen).
Flyttingen skjer fra og med mandag 24.06.19 og gjelder inntil videre.
Vi beklager eventuelle ulemper dette kan føre til for våre kunder.


Trykk/klikk for større kart

Oppdatert 23.06 15:46
Vis mer

Tromsø fra 3. juni 2019: Holdeplass Polaria Sør stengt inntil videre på grunn av vegarbeid

333742

Stopp for på- og avstingning for linje 33 til Giæverbukta/UNN og 37 til Tromsø museum flyttes til ny midlertidig holdeplass ved Troms fylkeskommune, ca 150 meter lengre sør på Strandveien.

Stopp for linje 42 retning Kvaløysletta, flyttes nordover (mot sentrum) til holdeplass Fiskergata i Storgata som blir siste holdeplass for på- og avstigning før tunellen.

Stengeperiode vil vare til omkring 19. august 2019 (uke 34). Når anleggsarbeidet er ferdig, beregnes all busstrafikk i området å flytte tilbake til sine ordinære holdeplasser. Sluttføringen av arbeidet med etablering av kollektivfelt på Strandvegen, innebærer også gjenåpning av Polaria Nord (på motsatt side av vegen) som har vært stengt siden høsten 2018.
 


Trykk/klikk for større bilde.
 

Oppdatert 12.07 06:56
Vis mer

Tromsø 27.05.19: Anleggsarbeid på hurtigbåtkaia ved Prostneset havneterminal. Vennligst følg anvisninger som settes opp. Arbeidet pågår ut året.

234

Fra mandag 27. mai 2019 blir det anleggsarbeid ved hurtigbåtene utenfor terminalen. Det blir etablert midlertidige sluser på kaia for på- og avstigning til båtene. Vennligst følg anvisningene som blir satt opp.

Det vil bli etablert sikringsgjerder mellom publikumsområdet på kaia og der arbeidet vil pågå. På- og avstigning til båtene vil skje gjennom overbygde stålkonstruksjoner på kaia. Disse kommer på plass om lag 11. juni 2019.

Anleggsarbeidet vil medføre at du som kunde tidvis kan oppleve en del støy.

I løpet av byggeperioden vil også båtene flyttes til Sørjetéen i en til to uker. Det vil trolig skje i september, men vi vil varsle i god tid.

Det planlegges at den nye "tuben" er ferdig før nyttår.

Vi beklager eventuelle ulemper byggevirksomheten medfører for deg som kunde.

 

Sak oppdatert 03.06.19.

Oppdatert 03.06 10:00
Vis mer

Tromsø, Kvaløysletta: Nisevegen, nordre del, er stengt i perioden 13.05.19 og inntil videre på grunn av vegarbeid.

42X43

Holdeplassene Skjellvegen, Korallvegen, og Kvaløysletta sykehjem vil ikke bli betjent i perioden vegen er stengt.

Busslinjene 42 og X43 får omkjøring slik: Nisevegen - Kobbevegen - FV862 - Kollektivvegen - Kvaløysletta terminal.

Passasjerer henvises til følgende busstopp: Selnes skole, Blåmannsvegen nedre, eller Slettatorget (FV862).

Stengingen skyldes vegarbeid.

Trykk/klikk på kartet for større bilde.

Oppdatert 28.08 14:49
Vis mer

Tromsø 07.01.18: Midlertidig endring i deler av trasé på Mortensnes for linje 24 (Giæverbukta-Kroken Sør)

24

Fra og med mandag 7. januar 2019 og inntil videre (beregnet ca. 6 mnd) har bybusslinje 24, Giæverbukta - Kroken Sør avvikende trasé i begge retninger i Mortensnesområdet på Tromsøya (overfor Jekta kjøpesenter).
Holdeplassene Rødhettestien, Gjennomgangsbygget, Maskinistvegen og Jungmannsvegen betjenes ikke i anleggsperioden.

For informasjon om kjøremønster og hvilke holdeplasser som betjenes, se kart:

(Trykk for større bilde).
Grønn trasé er retning til Giæverbukta (kjøring via Ankervegen) fra Kroken Sør.
Oransje trasé er retning fra Giæverbukta til Kroken Sør:

Mer informasjon om Tromsø kommunes oppgraderinger av vann og avløp for Mortensnes finner du under "Fornying av Mortensnes - del 2" hos Tromsø kommune.

Oppdatert informasjon om anleggsarbeidet legges ut på prosjektets Facebooksider

 

Oppdatert 22.02 08:30
Vis mer

Dramsvegen stengt ved Rødhettestien, omkjøring for buss.

24

Dramsvegen stengt ved Rødehettestien på grunn av gravearbeid.
Varighet er beregnet til ca 4 uker.


Linje 24 kjører via Veslefrikkvegen - Erling Kjeldsens veg.
Følgende holdeplasser stenges:
Rødhettestien
Gjennomgangsbygget
Grønnåsen kirke.

Passasjerer bes bruke holdeplassene Lysaker, Veslefrikkvegen eller Breivangvegen.

Oppdatert 16.01 09:31
Vis mer
Til toppen