Velg språk

  • en_GB
logo

Annet

logo
Kontakt oss

Tromsø fra 16.08.19: Busstoppet Nerstranda er stengt pga anleggsarbeid. Vennligst benytt midlertidig stoppested i Storgata.

34427072

Holdeplass Nerstranda er stengt fra og med kl. 06.00, fredag 16.08, gjennom hele helgen, til og med mandag 19.08 kl.16.00. Stengingen skyldes anleggsarbeid i Strandgata. 

Midlertidig busstopp er etablert i Storgata 45 (på flybusstoppet, ved optiker Hansen, sør for utestedet ”G”).
Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for våre kunder.

Oppdatert 15.08 21:07
Vis mer

Sør-Troms 15-18.08.19: Sykkelrittet Arctic Race medfører kanselleringer og forsinkelser. Cancellations and delays due to Arctic Race cycling event.

100200250

I forbindelse med Arctic Race of Norway i perioden 15.-18. august 2019, blir det en del utfordinger for kunder som skal reise kollektivt i Sør-Troms og nordre del av Nordland.

Søndag 18.8.19 blir det stengte veier mellom Narvik og Bjerkvik.

Linje 100 (Tromsø-Narvik) påvirkes slik:

Linje 100, Tromsø-Narvik kl.10:30 kjører kun til Bjerkvik (ankomst kl. 14:15). Resten av turen (Bjerkvik-Narvik) innstilles på grunn av stengt veg videre inn til Narvik.

Linje 100, Narvik-Tromsø, kl. 13.20: Avgangsholdeplass flyttes til innkjøring (E6) ved Fredskapellet like nord for Narvik (nederst i Taraldsvikbakken). Det er dessverre ingen muligheter for påstigning mellom Narvik rutebilstasjon og Fredskapellet på grunn av vegstengning.

Linje 100, Narvik- Tromsø, kl. 15.45: Avgang kjøres fra Langmyra kryss (Gratangen) kl.16:20. Bussen er innstilt på strekningen Narvik – Langmyra kryss. Last ned større kart

Linje 250, Lødingen – Harstad kl. 13:00 søndag 18.08.19 innstilles.

Se endringer for Arctic Race for busser i Nordland fylke

Se oversikt over stengte veger

-----------------------------------------------------------------------------------------

South Troms: Cancellations and delays on Sunday 18 August due to Arctic Race cycling event

The cycling race, Arctic Race of Norway, will create some challenges for customers using public transport in South Troms and the northern part of Nordland on Sunday 18 August as the road will be closed between Narvik and Bjerkvik.

This will lead to the following changes on Sunday 18 August:

Route no. 100 (Tromsø-Narvik) at 10:30 will only drive as far as Bjerkvik (arriving at 14:15). The final part of the journey (Bjerkvik-Narvik) is cancelled as the road will be closed.

Route no. 100 (Narvik-Tromsø) at 13.20 will depart from the church Fredskapellet just north of Narvik (at the bottom of Taraldsvikbakken). It’s not possible to board to bus between the Narvik bus station and Fredskapellet due to the road closure. We apologise for any inconvenience this may cause.

Route no. 100 (Narvik-Tromsø) at 15.45: This bus will depart from the Langmyra intersection (Gratangen) at 16:20. The initial part of the journey (Narvik-the Langmyra intersection) is cancelled. Download a larger map

Route no. 250 (Lødingen-Harstad) at 13:00 is cancelled.

We apologise for any inconvenience these changes may cause.

Oppdatert 15.08 10:37
Vis mer

Sør-Troms: Rutetabellendringer fra mandag 19. august 2019

215240244245263264270

Det er innsatt nye avganger og foretatt enkelte justeringer i avgangstider i Sør-Troms på linjene:  

215 Harstad-Storjorda-Borkenes
240 Harstad-Stornes-Grytøya-Bjarkøy
244 Sandsøy-Bjarkøy
245 Bjørnerå-Grøtavær
263 Borkenes-Melåa
264 Borkenes-Kveøy
270 Harstad-Borkenes-Elda-Nupen

Bruker du fremdeles rutetabeller (pdf) må du derfor laste ned og skrive ut oppdatere tabeller, eller få de tilsendt på e-post.

For deg som benytter reiseplanleggeren her på hjemmesidene eller bruker appen Troms Reise, fremkommer nye avganger og oppdaterte avgangstider automatisk.

Oppdatert 14.08 16:04
Vis mer

Oppdatert: Harstad by fra mandag 24.06. kl. 09:00, omkjøring linje 15 og 17 grunnet vegarbeid i Åsveien.

1517
Følgende omkjøring gjelder for linje 15 og 17:
 
FRA Sentrum kjøres : Strandgata – Skolegata – Bjarne Erlingsøns gate (innkjøring til venstre etter Utheim) – Jonas Lies gate - Åsveien - St. Olavsgate. Holdeplassen «Samakrysset»betjenes ikke i denne retning.
 
TIL Sentrum kjøres blå trase: normal trase, ned Harstadgårdsbakken til sentrum. Holdeplassene «Harstad kirke», «Harstad stadion», «Samakrysset», «Harstad skole» og «Sverres gate» betjenes ikke i denne retning.
 
 
 
Oppdatert 09.08 11:56
Vis mer

Oppdatert: TROMSØ 15.07.19. Langnesvegen stengt for gjennomkjøring. Omkjøring for berørte bybusser!

26283640

Langnesvegen er fortsatt delvis stengt for gjennomkjøring på grunn av gravearbeid.

Fra tirsdag 23.07.19 er linje 26 tilbake i ordinær trasé etter at Sjølundvegen åpnes for trafikk fra første tur i tirsdag morgen. 26 vil dermed betjene holdeplassene Sjølundvegen og Postterminalen på tur til/fra Giæverbukta.
Linje 36 kjører også ordinære trasé fra 23.07.19

Linje 28 og 40 kjører fortsatt via Huldervegen og betjener ikke Postterminalen, Norrønna og Sjølundvegen.
Ingen linjer betjener holdeplassene Simen Workinns veg og Norrøna.

Anleggsarbeidet vil vare til om lag 19. august 2019.
Saken oppdateres.


 

Oppdatert 23.07 09:10
Vis mer

Tromsø: Nye bybusslinjer etableres 1. august 2019

30X31

I forbindelse med oppstart av ny busskontrakt i Tromsø 1. august 2019 blir det oppstart av to helt nye bybusslinjer:

Linje 30 som går fra Sjøgata S3, via Stakkevollvegen til Ringheim (Remiks) nord på øya.
Linje X 31 som går fra Sydspissen, via Strandkanten, deretter tunnell (Sentrumstangenten ved fylkeshuset), og til UiT/UNN.

 

Oppdatert 23.07 10:57
Vis mer

Tromsø: Traséendringer fra torsdag 1. august 2019

283740

Linje 28, Hamna-sentrum- Solligården, får fast ny trasé via Workinnmarka (via Huldervegen) på strekningen Giæverbukta-Prestvannet i begge retninger.

Linje 40, Slettaelva-Sentrum, får fast ny trasé via Langnesbakken (og ikke lengre via Workinnmarka/Huldervegen) på strekningen Giæverbukta-Prestvannet i begge retninger.

Linje 37, Sentrum-Mellomvegen-Tromsø museum-Røstbakktoppen får fast ny trasé fra sentrum. Fra Sjøgata S4-Strandvegen, deretter via Bjørnøygata, så Bjerkely (Mellomvegen rehabilitering) og videre langs Mellomvegen til Tromsø museum. Holdeplassene Laureng og Hvilhaug betjenes ikke lengre og legges ned. 

I tillegg planlegges det at linje 33 i nær fremtid ikke lengre skal betjene Bjørnøygata. Så snart det blir etablert stoppested om lag paralellt med dagens stoppested også på Strandkanten, blir trasé endret til kun å følge Strandvegen på strekningen Polaria-Lanesbukta.

Oppdatert 21.07 05:39
Vis mer

Tromsø 24.06.19: Midlertidig flytting av holdeplass "Gimle" på grunn av anleggsarbeid.

42

I forbindelse med gravearbeider ved Gimlekrysset og opparbeidelse med ny gang- og sykkelveg, holdeplass og støyskjerm, må bussholdeplass "Gimle" for sørgående busser, flyttes til nord for Gimlekrysset (krysset Stakkevollvegen-Gimlevegen).
Flyttingen skjer fra og med mandag 24.06.19 og gjelder inntil videre.
Vi beklager eventuelle ulemper dette kan føre til for våre kunder.


Trykk/klikk for større kart

Oppdatert 23.06 15:46
Vis mer

Tromsø fra 3. juni 2019: Holdeplass Polaria Sør stengt inntil videre på grunn av vegarbeid

333742

Stopp for på- og avstingning for linje 33 til Giæverbukta/UNN og 37 til Tromsø museum flyttes til ny midlertidig holdeplass ved Troms fylkeskommune, ca 150 meter lengre sør på Strandveien.

Stopp for linje 42 retning Kvaløysletta, flyttes nordover (mot sentrum) til holdeplass Fiskergata i Storgata som blir siste holdeplass for på- og avstigning før tunellen.

Stengeperiode vil vare til omkring 19. august 2019 (uke 34). Når anleggsarbeidet er ferdig, beregnes all busstrafikk i området å flytte tilbake til sine ordinære holdeplasser. Sluttføringen av arbeidet med etablering av kollektivfelt på Strandvegen, innebærer også gjenåpning av Polaria Nord (på motsatt side av vegen) som har vært stengt siden høsten 2018.
 


Trykk/klikk for større bilde.
 

Oppdatert 12.07 06:56
Vis mer

Tromsø 27.05.19: Anleggsarbeid på hurtigbåtkaia ved Prostneset havneterminal. Vennligst følg anvisninger som settes opp. Arbeidet pågår ut året.

234

Fra mandag 27. mai 2019 blir det anleggsarbeid ved hurtigbåtene utenfor terminalen. Det blir etablert midlertidige sluser på kaia for på- og avstigning til båtene. Vennligst følg anvisningene som blir satt opp.

Det vil bli etablert sikringsgjerder mellom publikumsområdet på kaia og der arbeidet vil pågå. På- og avstigning til båtene vil skje gjennom overbygde stålkonstruksjoner på kaia. Disse kommer på plass om lag 11. juni 2019.

Anleggsarbeidet vil medføre at du som kunde tidvis kan oppleve en del støy.

I løpet av byggeperioden vil også båtene flyttes til Sørjetéen i en til to uker. Det vil trolig skje i september, men vi vil varsle i god tid.

Det planlegges at den nye "tuben" er ferdig før nyttår.

Vi beklager eventuelle ulemper byggevirksomheten medfører for deg som kunde.

 

Sak oppdatert 03.06.19.

Oppdatert 03.06 10:00
Vis mer

Tromsø, Kvaløysletta: Nisevegen, nordre del, er stengt i perioden 13.05.19 til og med 18.08.19 på grunn av vegarbeid.

42X43

Holdeplassene Skjellvegen, Korallvegen, og Kvaløysletta sykehjem vil ikke bli betjent i perioden vegen er stengt.

Busslinjene 42 og X43 får omkjøring slik: Nisevegen - Kobbevegen - FV862 - Kollektivvegen - Kvaløysletta terminal.

Passasjerer henvises til følgende busstopp: Selnes skole, Blåmannsvegen nedre, eller Slettatorget (FV862).

Stengingen skyldes vegarbeid.

Trykk/klikk på kartet for større bilde.

Oppdatert 29.05 09:08
Vis mer

Tromsø 07.01.18: Midlertidig endring i deler av trasé på Mortensnes for linje 24 (Giæverbukta-Kroken Sør)

24

Fra og med mandag 7. januar 2019 og inntil videre (beregnet ca. 6 mnd) har bybusslinje 24, Giæverbukta - Kroken Sør avvikende trasé i begge retninger i Mortensnesområdet på Tromsøya (overfor Jekta kjøpesenter).
Holdeplassene Rødhettestien, Gjennomgangsbygget, Maskinistvegen og Jungmannsvegen betjenes ikke i anleggsperioden.

For informasjon om kjøremønster og hvilke holdeplasser som betjenes, se kart:

(Trykk for større bilde).
Grønn trasé er retning til Giæverbukta (kjøring via Ankervegen) fra Kroken Sør.
Oransje trasé er retning fra Giæverbukta til Kroken Sør:

Mer informasjon om Tromsø kommunes oppgraderinger av vann og avløp for Mortensnes finner du under "Fornying av Mortensnes - del 2" hos Tromsø kommune.

Oppdatert informasjon om anleggsarbeidet legges ut på prosjektets Facebooksider

 

Oppdatert 22.02 08:30
Vis mer

Dramsvegen stengt ved Rødhettestien, omkjøring for buss.

24

Dramsvegen stengt ved Rødehettestien på grunn av gravearbeid.
Varighet er beregnet til ca 4 uker.


Linje 24 kjører via Veslefrikkvegen - Erling Kjeldsens veg.
Følgende holdeplasser stenges:
Rødhettestien
Gjennomgangsbygget
Grønnåsen kirke.

Passasjerer bes bruke holdeplassene Lysaker, Veslefrikkvegen eller Breivangvegen.

Oppdatert 16.01 09:31
Vis mer
Til toppen