Velg språk

 • en_GB
logo

Annet

logo
Kontakt oss

Tilkallingsvikarer i Tromsø

Vårt kundeløfte er «En enkel og god reise» og kundesenteret har daglig kontakt med kunder fra inn- og utland i elektroniske kanaler, på telefon og i skranken.

Kollektivtrafikken er inne i en rivende teknologisk utvikling, med stadig flere digitale tjenester og løsninger for våre kunder. Svært mye av arbeidet på kundesenteret foregår derfor via ulike dataprogrammer og i elektroniske kanaler.

Arbeidsoppgaver

 • Betjene kunder i skranke med bl.a. salg av billetter/reisekort og informasjon

 • Besvare kundehenvendelser i elektroniske kanaler og på telefon

 • Legge ut trafikkinformasjon i elektroniske kanaler

 • Forefallende kontorarbeid ved kundesenteret

  Vikariatene vil være fra noen timers arbeide, til flere dagers varighet. De som engasjeres må tidvis påregne korte varslingsfrister. Arbeidstid på kundesenteret er hverdager og helger
  (6-ukers turnusplan i tidsrommet kl. 06.30-18.00), hele året (også helligdager og høytider).

  Kvalifikasjoner

  Det legges vekt på kundeorientering, selvstendighet, pålitelighet og god ordenssans

 • God kompetanse innenfor bruk av data er påkrevd

 • Kjennskap til geografien i Troms er en fordel

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

 • Søkere med annet morsmål enn nordiske språk må fremlegge dokumentasjon på minimum bestått norskprøve nivå 3, http://www.udir.no/kl06/PSP1-01/Hele/Kompetansemaal/fremmedsprak-niva-iii eller tilsvarende

 • Det er en fordel om du også behersker engelsk eller et annet utbredt fremmedspråk både muntlig og skriftlig

  Opplæring vil bli gitt. Det vil bli lagt særlig vekt på personlig egnethet ved tilsetting.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

  Har du spørsmål kontakt leder for kundesenteret, Stine Myrvoll, tlf 926 40 635, eller
  markedssjef Lars Sigurd Eide tlf. 960 19 930.

  Vi vurderer søknader fortløpende. Siste søknadsfrist er 01.10.2017
  Legg inn din søknad og attester via www.jobbnorge.no og bruk ID: 142013

   

Rådgiver for utvikling av kollektivtrafikk Tromsø

Vårt kundeløfte er «En enkel og god reise». Våre kunder må være sentrum for alt vi driver med. Vi må bl.a. sørge for forenkling av tilbud og billettprodukter. Dette er en viktig rettesnor for videre utvikling av kollektivtrafikken i årene fremover.

 

I Tromsø ble det gjennomført over 8,7 mill. reiser i 2016. Dette var en økning på 4,6 % fra året før. Kollektivreiser i Tromsø utgjør over 60 % av alle kollektivreiser i Troms. Det er klare målsettinger om sterk vekst for kollektivtrafikken i Tromsø, både med utgangspunkt i miljøhensyn og ut fra trengselsproblemer i veisystemet.

 

En viktig kvalitetsparameter i gjeldende kontrakt har vært punktlighet. TFK vil i løpet av høsten gå ut med anbud på ny busskontrakt for Tromsø, med oppstart 1.8.2019.

 

Vi er inne i en rivende teknologisk utvikling. Dette vil få store konsekvenser for kollektivtrafikken i årene som kommer. Det blir en viktig oppgave å tilpasse tilbudet til denne utviklingen.

 

Mål for stillingen:

 

 • Bidra til at det skapes vekst i antall reisende og at kollektivandelen øker.

 • Bidra til at kundetilfredshet øker.

 • Bidra til utvikling av kollektivtilbudet i Tromsø.

   

  Arbeidsoppgaver:

   

 • Med utgangspunkt i kundene og deres behov, arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og utvikling av kollektivtrafikken i Tromsø.

 • I samarbeid med operatør o.a. sørge for redusert antall avvik.

 • Følge opp avvik overfor operatør.

 • Bidra til oppfølging av publikumstilbudet, herunder bl.a. sanntidssystem.

 • Sammen med interne og eksterne aktører (bl.a. kommunen og Statens vegvesen) bidra til god og helhetlig mobilitetsplanlegging.

   

  Kvalifikasjonskrav:

   

 • Høyere relevant utdanning (f.eks. innen logistikk, IT, markedsføring). Ved særlig relevant praksis kan kravet til høyere utdannelse fravikes.

 • Gjerne erfaring fra utviklingsarbeid/ kvalitetsarbeid.

 • Gjerne erfaring fra kollektivbransjen.

 • Solide ferdigheter med IT-verktøy.

 • Gode evner til muntlig og skriftlig fremstilling av saker.

   

  Personlige egenskaper: selvstendighet, initiativ, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og høy arbeidskapasitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

   

  Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

   

  Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.

 • Spennende arbeidsoppgaver

 • Et godt arbeidsmiljø

 • God personalpolitikk

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLP

 • Vi er IA-bedrift 

   

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

   

  Søknadsfrist: 27.09.2017

  Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder TFT Kurt Bones, tlf. 416 06 824.

  Søknad med attester, vitnemål og minimum 2 referanser må leveres elektronisk via jobbnorge.no.

Til toppen