Velg språk

  • en_GB
logo

Annet

logo
Kontakt oss

Nyttig på reisen

Lurer du på hvor mye bagasje du kan ta med? Om det er tillatt med dyr om bord eller om man kan man ta med varm mat på regionbussen? Her får du nyttig informasjon om din reise.

For deg som reiser med rutegående trafikk i Norge på buss, båt og ferge har samferdselsdepartementet fastsatt vilkår som skal gjelde som kontraktsbetingelser mellom deg som reisende og Troms fylkestrafikk som transportør.

Hvis du ønsker å lese mer om transportvilkår for rutegående busstrafikk, hurtigbåt eller ferge, finner du lenker til dette og mer ved å trykke her.

 

Reisegods og bagasje

Det er mulig å ta med inntil 20 kg håndbagasje per reisende som løser billett. Bagasje ut over dette vil bli taksert som gods. Tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig.

http://www.tromskortet.no/getfile.php/133205/Bilder/Artikkelbilder/Bagasje.png%20%28column%29.pngPrisliste for bagasje utover det som anses som håndbagasje følger takstregulativet og beregnes per kolli (stykk):

 

 

0-1 kg             kr 100,- pr. kolli

1-10 kg           kr 150,- pr. kolli

10-20 kg         kr 200,- pr. kolli

 

Ved eventuell skade på reisegods som det er betalt godtgjørelse for er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet såfremst ikke tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende. Krav om erstatning bør fremsettes snarest.

 

Barnevogn, sykkel, spark, hund osv.

Reisende kan ta med barnevogn og sykkel i den grad plassen ombord tillater dette. Barnevogn kan tas med gratis som reisegods av betalende kunde, mens det må løses ekstra billett for sykkel, sparkstøtting el. For hund må det løses billett for enkelte strekninger, priser for sykkel og hund finner du her.

Barnevogn kan tas med i den grad det er plass, og skal plasseres iht. skilting eller førers anvisning. Sykkel tas bare med så langt plassen rekker og transporten er forsvarlig. Sjåføren avgjør om det er plass og forsvarlig. Grupper og skoleklasser med sykkel må ta kontakt på forhånd med transportselskapet for å avklare mulighetene for slik transport.

 

Dyr
Transportmidlet har ikke plikt til å ta med levende dyr unntatt førerhund og politihund. På grunn av problemstillinger ift. allergi tillates det ikke pelsdyr (hund, katt etc.) på våre regionale bussruter (linjene 100-160) eller i salonger og sittegrupper på ferger og hurtigbåter.


På buss
På lokale busslinjer (bybusser og distriktsbusser) kan det tillates dyr dersom det er plass og dyret ikke er til sjenanse for de andre reisende. Dyr skal sikres i bånd eller bur under transporten og må ikke hindre fri passasje. Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annet vis, kan bli satt av under transporten.


På hurtigbåter og ferger
Det er ikke tillatt å ha med kjæledyr inn i salongen/sittegrupper ombord, uansett dyrets størrelse. Dette gjelder selv om dyret er anbragt i reiseveske godkjent av ulike flyselskaper eller lignende, og selv om kjæledyret holdes på fanget.
Reisende som ikke overholder forbudet risikererer å bli avvist og må forlate fartøyet!

På hurtigbåtlinje 2 (Tromsø-Finnsnes-Harstad) er det to bur til hund bak ved kiosken på hver båt. På linjene 3 (Tromsø-Skjervøy) , 4 (Tromsø-Lysnes-Tennskjær-Vikran) og 6 (Harstad-Bjarkøystedene-Sør Senja) er det to hundebur plassert i lasterommet (med varme og lys). Her kan hunder plasseres under overfarten, mens man selv sitter fremme i kabinen. Det er ikke sitteplasser ved hundeburene.

Hovedårsaken til at dyr blir plassert bak kabinen er hensynet til reisende med allergi mot dyr. Dersom det er flere hunder enn bur tilgjengelig, må man ha med eget bur. Båtene kan ikke ta med flere hunder enn det er bur til. Er det ikke plass til flere kjæledyr på seilingen, vil man måtte vente til neste avgang.
På linjene 3,4 og 6 kan hunder om sommeren i tillegg til burene inne, stå ute i medbrakt bur på bakdekket.

Mat og drikke på reisen

Det er tillatt å nyte medbragt mat og alkoholfri drikke på buss, båt og ferger i Troms. Mat og drikke som avgir sjenerende lukt eller kan skitne til seter eller innredning, er derfor forbeholdt de reisemidler der det er kafé og servering ombord. Varm mat eller drikke kan være en utfordring ved brå bevegelser i trafikken, og vi ber derfor om at slikt oppbevares/brukes med lokk. Alkoholfri drikke kan medbringes i flaske med skrukork. Husk å kaste emballasjen i søpla etter bruk, dette til alles trivsel. Om du er i tvil se etter nedenstående skilter eller spør sjåføren.

http://www.tromskortet.no/getfile.php/135132/Bilder/Artikkelbilder/Varmmat-WEB.jpg%20%28column%29.jpghttp://www.tromskortet.no/getfile.php/135129/Bilder/Artikkelbilder/Drikke-beger-web.jpg%20%28column%29.jpg

 

 

Til toppen