Velg språk

 • en_GB
logo
logo

Avvik/trafikkstatus

Alle større avvik varsles av oss hele døgnet, året rundt. Driftsmeldinger legges ut på Tromskortets forside under "trafikkstatus".


Det er dessverre ikke alltid at vi får informasjon om alt som skjer i trafikken, så varsling på våre sider er med forbehold om at også vi har mottatt informasjon. Mindre forsinkelser på bybusser i rushtrafikken varsles ikke med mindre det er snakk om spesielle hendelser.  

Abonnere på SMS eller epostvarsel på ferger:

Torghatten:

Send en e-post med informasjon om hvilke ruter du ønsker å abonnere på, samt din e-post adresse og telefonnummer til firmapost@thn.no.

Norled:

SAMBANDET   SMS-varsling

Stangnes - Sørrollnes:

 

Send "Norled varsle 1043" til 2077

Stornes - Bjørnerå:   Send "Norled varsle 1044" til 2077
Lyngseidet - Olderdalen   Send "Norled varsle 1061" til 2077
Svendsby - Breivikeidet   Send "Norled varsle 1060" til 2077

 

   


Man kan også hente disse opplysningene på mobiltelefonen: Er båten i rute?
Besøk varsel.norled.no i nettleseren på mobilen din. Velg samband du vil motta meldinger på. Sjekk mobilen for å se om det er avvik på ditt samband.

Nyttig på reisen

For deg som reiser med rutegående trafikk i Norge på buss, båt og ferge har samferdselsdepartementet fastsatt vilkår som skal gjelde som kontraktsbetingelser mellom deg som reisende og Troms fylkestrafikk som transportør.

Hvis du ønsker å lese mer om transportvilkår for rutegående busstrafikk, hurtigbåt eller ferge, finner du lenker til dette og mer ved å trykke her.

Reisegods og bagasje for hurtigbåt og ferge

Hurtigbåt og ferger har egne regulativ og vi må henvise til operatørenes praksis for gods og bagasje. Det er stor variasjon i hvilket gods som fraktes sjøvegen, derfor er det ikke praktisk mulig å ha et felles regulativ, tilsvarende som for buss.

Reisegods og bagasje for buss

Det er mulig å ta med inntil 20 kg håndbagasje per reisende som løser billett. Bagasje ut over dette vil bli taksert som gods. Tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig.

http://www.tromskortet.no/getfile.php/133205/Bilder/Artikkelbilder/Bagasje.png%20%28column%29.pngPrisliste for bagasje utover det som anses som håndbagasje følger takstregulativet og beregnes per kolli (stykk):

 

Oppdatert 02.06.2020:

0-1 kg             kr 120,- pr. kolli

1-10 kg           kr 180,- pr. kolli

10-20 kg         kr 240,- pr. kolli

20-40 kg         kr 305,- pr. kolli

Ved eventuell skade på reisegods som det er betalt godtgjørelse for er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet såfremst ikke tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende. Krav om erstatning bør fremsettes snarest.

Barnevogn, sykkel, spark, hund osv.

Reisende kan ta med barnevogn og sykkel i den grad plassen ombord tillater dette. Barnevogn kan tas med gratis som reisegods av betalende kunde, mens det må løses ekstra billett for sykkel, sparkstøtting el. Se egen prisliste for sykkel, o.l. for buss og hurtigbåt under "billetter"-menyen. 

På transportmidler hvor det er tillatt å ta med seg hund, skal det ikke løses egen billett for denne.

Barnevogn kan tas med i den grad det er plass, og skal plasseres iht. skilting eller førers anvisning. Sykkel tas bare med så langt plassen rekker og transporten er forsvarlig. Sjåføren avgjør om det er plass og forsvarlig. Grupper og skoleklasser med sykkel må ta kontakt på forhånd med transportselskapet for å avklare mulighetene for slik transport.

Generelt om dyr

Transportmidlet har ikke plikt til å ta med levende dyr unntatt førerhund og politihund. På grunn av problemstillinger med allergi tillates det ikke pelsdyr (hund, katt etc.) på våre regionale bussruter (linjene 100-160) eller i salonger og sittegrupper på ferger og hurtigbåter.

Her kan du lese mer om våre retningslinjer for sykkel og hund på buss.

Kjæledyr På hurtigbåter og ferger

Det er ikke tillatt å ha med kjæledyr inn i salongen/sittegrupper ombord, uansett dyrets størrelse. Dette gjelder selv om dyret er anbragt i reiseveske godkjent av ulike flyselskaper eller lignende, og selv om kjæledyret holdes på fanget. Reisende som ikke overholder forbudet risikererer å bli avvist og må forlate fartøyet.

På hurtigbåtlinje 2 (Tromsø-Finnsnes-Brøstadbotn-Engenes-Harstad) er det to sammenleggbare trådbur til hund i bagasjeområdet bakerst i båten. Du må gjerne ta med og benytte eget bur, kasse eller dyrebag som alternativ. Bagasjeområdene på MS Fjorddronningen, MS Fjordprinsen og MS Fjordjarl er oppvarmet og er plassert rett ved inngangsdørene og toalettomådet. Det er ikke sitteplasser i bagasjeområdet.

På linjene 3 (Tromsø-Skjervøy), 4 (Tromsø-Lysnes-Tennskjær-Vikran) er det to hundebur plassert i bagasjeområdet (med varme og lys). Her kan hunder plasseres under overfarten, mens man selv sitter fremme i kabinen.

På linje 6 (Harstad-Bjarkøystedene-Sør Senja) er det to hundebur plassert i lasterommet (med varme og lys). Her kan hunder plasseres under overfarten, mens man selv sitter fremme i kabinen. Det er ikke sitteplasser ved hundeburene

Hovedårsaken til at dyr blir plassert bak kabinen er hensynet til reisende med allergi mot dyr. Dersom det er flere hunder enn bur tilgjengelig, må man ha med eget bur. Båtene kan ikke ta med flere hunder enn det er bur til. Er det ikke plass til flere kjæledyr på seilingen, vil man måtte vente til neste avgang.
På linjene 3,4 og 6 kan hunder om sommeren i tillegg til burene inne, stå ute i medbrakt bur på bakdekket.

Her kan du lese mer om våre retningslinjer for sykkel og hund på hurtigbåt.

Mat og drikke på reisen

Det er tillatt å nyte medbragt mat og alkoholfri drikke på buss, båt og ferger i Troms. Mat og drikke som avgir sjenerende lukt eller kan skitne til seter eller innredning, er derfor forbeholdt de reisemidler der det er kafé og servering ombord. Varm mat eller drikke kan være en utfordring ved brå bevegelser i trafikken, og vi ber derfor om at slikt oppbevares/brukes med lokk. Alkoholfri drikke kan medbringes i flaske med skrukork. Husk å kaste emballasjen i søpla etter bruk, dette til alles trivsel. Om du er i tvil se etter nedenstående skilter eller spør sjåføren.

http://www.tromskortet.no/getfile.php/135132/Bilder/Artikkelbilder/Varmmat-WEB.jpg%20%28column%29.jpghttp://www.tromskortet.no/getfile.php/135129/Bilder/Artikkelbilder/Drikke-beger-web.jpg%20%28column%29.jpg

Kioskene på hurtigbåtlinje 2 (Tromsø-Finnsnes-Brøstadbotn-Engenes-Harstad) er fra 1. januar 2020 selvbetjent, og det er kun mulig å betale kioskvarer med bankkort (debetkort, samt Visa og Mastercard kredittkort) om bord.

 

Barn som reiser alene

Skoleelever

Elever i grunnskolen kan reise uten ledsager mellom hjemsted og skole.

Barn som reiser med vanlig rutegående busstransport

Barn yngre enn skolepliktig alder (første klasse), skal alltid følges av ledsager. Ledsager skal være fylt 14 år og følge med på hele reisen. Foruten å være fylt 14 år, kan hver mindreårig ledsager maksimalt ha med seg og ta ansvaret for inntil to barn i aldersgruppen 0-9 år. Barn under 6 år betaler ikke billett. 

Barn som reiser alene med hurtigbåt

Barn som reiser alene med hurtigbåt må være fylt 6 år og må ha med seg ferdig utfylt registreringsskjema i 2 eksemplarer. hvor det ene skal leveres mannskapet om bord på hurtigbåten. Barnet skal beholde det andre.
Krav om å benytte reiser alene-skjemaet gjelder fra fylte 6 år til barnet fyller 12 år.
Er barnet under 6 år må det ha med et reisefølge som er minst 16 år. Denne personen må følge barnet på hele reisestrekningen med hurtigbåten!

Registreringsskjema "Reiser Alene" for hurtigbåtreiser med Norled (skal skrives ut i to eks.)

Er ditt barn rustet til å reise alene?

Det er du som forelder/foresatt som best kjenner ditt barns begrensninger og evne til å takle uforutsette hendelser. Barnets alder alene er derfor ikke alltid nok til å avgjøre om barnet er skikket til å reise alene eller ta vare på et annet barn på reisen. Det kan også være lurt å foreta reisen sammen med barnet en gang før det skal ut å reise på egenhånd. Det kan være greit å trygge ditt barn slik at det spør mannskap om hjelp dersom man er usikker.

Sender du barnet alene må du alltid forvisse deg om at barnet selv er i stand til å finne frem, og gå av på riktig holdeplass/kai.

Du som foresatt kan ikke regne med at hverken mannskaper om bord på hurtigbåter, ferger eller bussjåfører uten videre har mulighet til å påta seg et foreldre/foresatte-ansvar for ditt barn mens det reiser alene.
Hvis rederi eller operatør derimot har påtatt seg en slik rolle, skal barnet utstyres med et "Reiser Alene Dokument" som er utfylt med navn og kontaktinformasjon, og er signert av både foresatte og operatør/mannskap. Dokumentet skal være lagt i egen "Reiser-alene-mappe" som barnet alltid skal ha med seg og lett synlig under reisen.

 

Venterom og terminaler

Det er venterom for kollektivtrafikk på følgende steder i Troms:

Nord-Troms

 • Storslett
 • Skjervøy
 • Rotsund
 • Sørelva

Midt-Troms

 • Finnsnes Hurtigbåtterminal
 • Brøstadbotn kai
 • Lysnes kai
 • Tennskjær kai
 • Storsteinnes
 • Buktamoen

Harstad og Sør-Troms

 • Harstad Havneterminal
 • Engenes kai
 • Skrolsvik kai

Tromsø-området

 • Prostneset havneterminal (Tromsø sentrum)
 • Giæverbukta bussterminal

Åpningstider:

Tromsø: Prostneset havneterminal:

åpent daglig kl. 05.30-02.00. Salgskontor åpent mand-fred. kl.09.00-16.30

Giæverbukta bussterminal venterom:

åpent man-tors. kl.11.00-22.00, fred. kl.11.00-23.00, lør-søn. kl.13.00-23.00.

 

Finnsnes Buss og Hurtigbåtterminal:

Mandag, tirsdag og onsdag

06.30-18.30

(salgskontor er åpent 10.00-14.30, onsdag stengt)

Torsdag og fredag

06.30-21.30

(salgskontor er åpent 10.00-14.30)

Lørdag

08.00-17.00

(salgskontor er stengt)

Søndag

16.00-21.30

(salgskontor er stengt)

Harstad Havneterminal (felles for buss og hurtigbåt):

Mandag

06.30 - 19.30

 

Tirsdag

06.30 - 19.30

 

Onsdag

06.30 - 19.30

 

Torsdag

06.30 - 19.30

 

Fredag

06.30 - 19.30

 

Lørdag

10.30 - 15.00

 

Søndag

12.45 - 20.30

 


Det kan ved enkelte hellig- og høytidsdager være andre åpningtider.
Disse bekjentgjøres i så fall særskilt.

Oppbevaringsbokser

For reisende finnes det et tilbud om oppbevaring av reisegods for en kortere periode på følgende terminaler: Havneterminalen på Prostneset i Tromsø, Harstad Hurtigbåtterminal, Finnsnes HB og bussterminalen på Storslett.

NB: Kunder er selv ansvarlige for å hente ut sin bagasje fra oppbevaringsboksene før venterommene stenges. For utlåsning av bagasje utenfor åpningstid må vekter tilkalles. Dette koster kr 937,50 inkl. mva. og må gjøres opp av kunde overfor vaktselskap. Kunder må dessuten forevise offentlig godkjent legitimasjon.

Securitas Tromsø: vaktelefon 77 65 49 50 
Securitas Harstad: vaktelefon 77 06 80 40

Reisegaranti med buss

Reisegaranti med buss fra Troms fylkestrafikk

Reisegarantien gjelder på alle ordinære bussruter som kjøres på oppdrag fra Troms fylkestrafikk. Garantien gjelder ikke på ferger og hurtigbåter.

Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet- eller burde visst at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos Troms fylkestrafikk (TFT) og våre operatører, kan vi ikke tilby refusjon.

Pass på at rutetider er gyldige og kommer fra Troms fylkestrafikks offisielle kanaler. Enkelte bussruter følger skolens undervisningsdager. Det kan også være endringer om sommeren, jul/nyttår og påske samt andre hellig- og høytidsdager.

Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

· Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.
· Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier.
· I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport.

Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen.

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

 • · 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr
 • · 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr.

Når gjelder garantien?

Retten til refusjon inntrer ved alle slags uregelmessigheter ved bussreiser som ikke er forhåndsannonsert. Refusjonen gjelder annet rutetilbud, drosje eller egen bil. Ved refusjon av kilometergodtgjørelse kan kun sjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun kilometergodtgjørelse etter Statens gjeldende satser, og dekker ikke passasjertillegg, bompenger eller parkering.

 • Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje.
 • Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang til andre busslinjer på din reise.
 • Du må beregne tilstrekkelig overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid dersom det ikke er fast korrespondanse.
 • Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang som beskrevet i våre rutetabeller eller i våre reiseplanleggere.

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår eller transportørens kontroll, slik som:

· Varslede trafikkforstyrrelser ved større arrangementer, festivaler eller andre begivenheter som berører trafikken i stor grad, for eksempel 17. mai, sykkelritt osv.
· Offentlige påbud og forbud, streik og lignende
· Naturkatastrofer
· Ekstraordinære værforhold (eks. kraftig snøfall, ras, flom eller særdeles glatt veibane)
· Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien

Reisegarantien omfatter ikke følgeskader av forsinkelsen f.eks. ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.
Reisegarantien er en nasjonal ordning som er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport.

SØK REISEGARANTI HER

Frister
For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema senest 1 måned etter hendelsen. Rett til erstatning bortfaller dersom du har oppgitt uriktige opplysninger.

Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 4 uker fra vi har mottatt den.
Vi betaler ikke ut refusjon på drosje og/eller kjøregodtgjørelse til utenlandske konti.

Trenger du hjelp til utfylling er det bare å ta kontakt med vår kundeservice.

Reisegarantien er en nasjonal ordning utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftenes Landsforening.

Klageadgang
Som kunde kan du klage på vår avgjørelse. Klagen på beslutning skal sendes til Troms fylkestrafikk, og din sak blir da vurdert på nytt.
Du kan også klage på utfallet av 2. gangs behandling. Denne klagen skal rettes til hit.

 

Billetter og billettkontroll

Billetter på buss, hurtigbåt og ferge

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett hele veien. Reiser du på en rabattert billett, skal legitimasjon fremvises.

For skoleelever med gratis skoleskyss er det skolekortet som er gyldig billett. 

For alle billettkategorier er det et krav om at den reisende skal legitimere seg med offentlig godkjent legitimasjon der billetten gir aldersbestemt rabatt eller krav om honnørbillett pga. alder eller uførhet.

De som er innvilget uføretrygd (og under 67 år) må vise tilleggsinformasjon fra NAV for å få rabatt, dette gjelder også på reisen.

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser gratis på Troms fylkestrafikks transportmidler. Du må kunne fremvise ledsagerbevis i en billettkontroll.
Ledsagerbevis utstedes av kommunen, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset.

Fra 1. januar 2017 er NOKAS ansvarlig for billettkontroll i Troms på vegne av Troms fylkestrafikk.

Billettkontroll og manglende billett ved kollektivreiser i Troms:

Dersom gyldig billett eller reiseprodukt i Tromskortet eller appen Troms Billett ikke kan framvises ved billettkontroll, kreves en tilleggsavgift som er dobbel billettpris for reisen, minimum kr 750,-.

Ugyldige billetter inndras. Ved forfalskning av billett/kort, kreves en tilleggsavgift på kr 1 500,-  Forsøk på forfalskning av billetter er straffbart, og kan medføre anmeldelse etter Straffeloven § 403.

Det er legitimasjonkrav for rabatt på grunn av alder, verneplikt, uførhet, funksjonsnedsettelse eller som ledsager

Godkjent legitimasjon er:

 • Førerkort
 • Pass
 • Bankkort med bilde eller Postens id-kort
 • Soldater skal vise gyldig vernepliktsbok/Militært ID-kort  
 • Personer under 67 år som har uføretrygd, skal vise legitimasjon fra NAV/trygdekontoret
 • Blinde skal vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund
 • Ledsager for blinde/døvblinde skal ha ledsagerbevis

Du må løse fullprisbillett dersom du ikke kan legitimere deg tilstrekkelig for å oppnå rabattert billett. Differansen vil ikke refunderes i ettertid.

Til toppen