Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Annet

Rabattoversikt hurtigbåter i Troms

Nedenfor finner du oversikt over de forskjellige rabattene på hurtigbåt i Troms.

Rabattoversikt hurtigbåt Troms fylke

Kategori

Rabatt Kontant og bankkort

Rabatt av voksenpris betalt med Tromskortet eller Troms Mobillett

       Kommentar

Voksen (30 år t.o.m. 66 år)

0 % 20 % Fast rabatt med Tromskortet/Troms Mobillett

Barn (4 år t.o.m. 19 år)

50 % 50 % Barn under 4 år reiser gratis i følge med voksen (over 16 år)

Honnør (67 år - )

50 % 50 % Blinde, og varig uføre med honnørbevis fra NAV gis også honnørrabatt. Samboer og ektefelle hvor den ene er honnør, som reiser sammen, gis begge honnørpris.

Militær til førstegangstjeneste

50 % 50 % Vernepliktig personnell og sivile tjenestepliktige inne til førstegangstjeneste. Krever fremvisning av gyldig Forsvarets ID-kort legitimasjon. Militærrabatt gis ikke til ansatte i Forsvaret (grenaderer, befal og sivilt ansatte)

Ung voksen (20 år t.o.m. 29 år)

0 % 40 %

Fast rabatt alle avganger med Tromskortet/Troms Mobillett.

 

Ungdom TOTAL (16 år t.o.m. 19 år)

  Se periode-billetter for pris Ungdom 16-19 år (t.o.m. dagen de fyller 20) kan kjøpe Ungdom TOTAL og reise fritt i hele fylket på buss, båt og ferge i en periode på 30 dager. På rute 8 og 9 samt alle ferger må kort og kvittering for siste gyldige påfylling av periode fremvises for å benytte kortet.

Lørdagsbillett linje  2 (Tromsø-Finnsnes-Harstad)
Lørdagsbillett linje 6 (Harstad-Bjarkøystedene-Sør-Senja)

Egen rabatt Egen rabatt På linje 2 og linje 6 er det egen lavprisbillett på lørdager-Lørdagsbilletten. Denne selges kun som enveisbillett. Trenger du retur samme dag, kjøpes bare ny lørdagsbillett for retur. Se egen pristabell under priser/hurtigbåt. Lørdagsbillett gir fri bruk av buss i Tromsø, Finnsnes og Harstad samme dag. Husk å få papirkvittering på hurtigbåten. Den gjelder som bussbillett.
Særkilt
gruppebillett

*) Særskilt grupperabatt.
Grupper på minimum 10 personer og som hovedsaklig består av barn/ungdom som i barnehage, grunnskole, videregående skole, idrettslag eller en frivillig organisasjon og som skal reise for å delta i et arrangement eller en aktivitet som hovedsakelig retter seg mot barn eller ungdom (under 20 år) kan innvilges grupperabatt på 60 prosent.
For å få særskilt rabatt må gruppen på forhånd og seinest to dager før reisen tar til, registrere sin reise på skjema om gruppebestilling hurtigbåt.


Rabatter innrømmes ikke etterskuddsvis!

Billetten kan betales kontant (kort/penger) eller Tromskortet. Det kan faktureres etter avtale, men da gis ingen rabatt.

Gruppereiser kan ikke bestilles til 1615 avgangen på torsdager og fredager fra Tromsø eller på lørdagsbillett rute 2.

Til toppen