Velg språk

  • en_GB
logo

Annet

logo
Kontakt oss

Rabattoversikt hurtigbåter i Troms

Nedenfor finner du oversikt over de forskjellige rabattene på hurtigbåt i Troms.

Rabattoversikt hurtigbåt Troms fylke

Kategori

Rabatt Kontant og bankkort

Rabatt av voksenpris betalt med Tromskortet eller Troms Mobillett

       Kommentar

Voksen (30 år t.o.m. 66 år)

0 % 20 % Fast rabatt med Tromskortet/Troms Mobillett

Barn (4 år t.o.m. 17 år)

50 % 50 % Barn under 4 år reiser gratis i følge med voksen (over 16 år)

Honnør (67 år - )

50 % 50 % Blinde, og varig uføre med honnørbevis fra NAV gis også honnørrabatt. Samboer og ektefelle hvor den ene er honnør, som reiser sammen, gis begge honnørpris.

Militær til førstegangstjeneste

50 % 50 % Vernepliktig personnell og sivile tjenestepliktige inne til førstegangstjeneste. Krever fremvisning av gyldig Forsvarets ID-kort legitimasjon. Militærrabatt gis ikke til ansatte i Forsvaret (grenaderer, befal og sivilt ansatte)

Ungdom (16 år t.o.m. 19 år)

0 % 20 % Generell rabatt med tromskortet. Se "Ung Voksen" for informasjon om 50% rabatt på fredag og søndag.

Ung voksen (20 år t.o.m. 29 år)

0 % 20 % Fast rabatt med Tromskortet/Troms Mobillett

Ungdom og Ung Voksen (16 år t.o.m. 29 år) Fredag og søndag utvalgte avganger

0 %

50% rabatt på utvalgte avganger fredag og søndag, betalt med Tromskortet eller Mobillett* (*Påstigning Engenes og Brøstadbotn søndag rabatt kun med Tromskortet)

På disse avgangene fredager og søndager gis 50% rabatt ved betaling med Tromskortet eller Mobillett* :
Rute Fredag Søndag
2

kl 13:45 fra Tromsø og 13:00 fra Harstad

kl 19:30 og 20:00
2  

kl 17:05 og 17:40 (påstigning Brøstadbotn)

Kun med Tromskortet

2  

kl 16:30 og 18:50 (påstigning Engenes)

Kun med Tromskortet

3 kl 18:10 (fra Tromsø) kl 17:10 (fra Skjervøy)
4 kl 16:00 kl 20:20
6 kl 17:00 kl 17:35
9 Alle avganger Alle avganger
Gjelder alle i alderen 16 t.o.m. 29 år som betaler reisen med Tromskortet eller Mobillett*. Søndag gjelder egne avgangsrabatter for Brøstadbotn og Engenes, da "dagbåten" ikke anløper disse stedene. (Ikke mulig å få rabatten på kontantbetaling)

Ungdom TOTAL (16 år t.o.m. 19 år)

  Se periode-billetter for pris Ungdom 16-19 år (t.o.m. dagen de fyller 20) kan kjøpe Ungdom TOTAL og reise fritt i hele fylket på buss, båt og ferge i en periode på 30 dager. På rute 8 og 9 samt alle ferger må kort og kvittering for siste gyldige påfylling av periode fremvises for å benytte kortet.

Lørdagsbillett rute 2 (Tromsø-Finnsnes-Harstad)

Egen rabatt Egen rabatt På rute 2 er det egen pris på lørdager. Dette er en pris for enkeltreise, og den gir rett til gratis retur med båten samme dag. Ved fremvisning av billett gir denne også gratis inngang på Grottebadet i Harstad samme dag. Se egen pristabell under priser/hurtigbåt. Lørdagsbillett gir fri bruk av buss i Tromsø, Finnsnes og Harstad samme dag.

Ordinær gruppebillett 

 


Særkilt
gruppebillett

20%

 

 

 

 

 

60%*)

20%

     

 

 

 

 

60%*)

Ordinær grupperabatt kan gis til grupper der 3  eller flere personer reiser og betaler samlet. Rabatten er på 20 % av voksen billett.
For reisende som løser barne- eller honnørbillett (50 % av voksen takst) gis det ikke ytterligere rabatt selv om de er en del av en gruppe.

 

 


*) Særskilt grupperabatt.
Grupper på minimum 10 personer og som hovedsaklig består av barn/ungdom som i barnehage, grunnskole, videregående skole, idrettslag eller en frivillig organisasjon og som skal reise for å delta i et arrangement eller en aktivitet som hovedsakelig retter seg mot barn eller ungdom (under 20 år) kan innvilges grupperabatt på 60 prosent.
For å få særskilt rabatt må gruppen på forhånd og seinest to dager før reisen tar til, registrere sin reise på skjema om gruppebestilling hurtigbåt.


Rabatter innrømmes ikke etterskuddsvis!

Billetten kan betales kontant (kort/penger) eller Tromskortet. Det kan faktureres etter avtale, men da gis ingen rabatt.

Gruppereiser kan ikke bestilles til 1615 avgangen på torsdager og fredager fra Tromsø eller på lørdagsbillett rute 2.

Til toppen