Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Priser og sonesystem

Her kan du lese mer om prissystemet.

Tromskortet og Troms Billett gir fortsatt de mest lønnsomme betalingsløsningene for deg.

I menyen (Billetter) finner du informasjon om våre billettprodukter.

Viktig informasjon til deg som bruker Tromskortet

Nå endres alle prissoner for buss og dermed også alle sonenumre.

For eksempel skifter sone Tromsø nummer og bruksområdet utvides til hele kommunen. Tilsvarende gjelder andre buss-soner i Troms fylkestrafikk sitt linjenett.

Alle med autoreise MÅ få endret til nytt sonenummer for at det skal virke etter 2. juni 2020.

Du som oppfyller kriteriene under, må oppdatere kortet hos oss eller våre kommisjonærer fra 2. juni:

  1. Du tar buss og bruker Tromskortet som betalingsmiddel.

  2. Og du lader Tromskortet med reisepenger (verdi) for å betale for reisene.

  3. Du har fått autoreise lagt inn i kortet (fast reisestrekning), slik at du slipper å gå via sjåfør.

Autoreise er de sonene som er valgt som standard for å belaste reisepenger automatisk ved påstigning.

Ny sone for Autoreise kan endres hos kundesentrene, utsalgssteder og på bussen (distrikt)

For de som bruker periodebillett, vil nye sonenumre blir lagt inn neste gang du kjøper slik billett. Disse trenger derfor ikke gjøre noe spesielt ved overgangen til nye soner.

Les mer her om hvordan vi kan hjelpe deg med dette.

Fylt 18 år? 

Det betyr at de som er fylt 18 år og bruker reisepenger (verdi) i Tromskortet, må få endret sin kategori fra «Barn Ung» til «Ung Voksen».

Har du lastet ned Troms Billett?

De som kjøper billettene sine i Troms Mobillett, må bytte til den nye appen Troms Billett fra 2.juni 2020.

Hva er nytt?

De viktigste endringene er:

All rabatt standardiseres

Alle rabatter for særskilte aldersgrupper eller ved bruk av mobilbillett/reisekort blir like i Troms og Finnmark.

Alder for barn endres til 6-17 år

Det betyr at barn under skolealder reiser gratis på bussen. NB! Barn over 4 år må fortsatt betale barnebillett på hurtigbåt. Det betyr også at ungdommer på 18 og 19 år blir en del av kategorien Ung Voksen. Det betyr at de som er fylt 18 år og bruker reisepenger (verdi) i Tromskortet, må få endret sin kategori fra barn til ung voksen.

Alle barn og ungdom har fortsatt billige periodebilletter 

Barn som reiser mye med buss kjøper som regel periodebillett for 30 dager i en sone. Barn 6-17 år har fortsatt billig periodebillett, der 30 dager koster kr. 340,- og kr. 450,- for Ung Voksen 18-29 år.  
I Tromsø er det spesialpriser pga. ekstra tilskudd fra staten til reduksjon av billettpriser. Der koster periodebillett 30 dager for barn kr. 230,- og for Ung Voksen kr. 310,-.

Totalbillett for ungdom blir lik

Ungdom TOTAL er produktet for ungdommer i alderen 16-19 år som reiser både med buss og hurtigbåt. Dette produktet gir ubegrenset antall reiser på buss, båt (og ferge) i 30 dager og koster kr. 650,-. 

Ekstra statstilskudd til reduksjon av billettpriser i de største byene

Staten har gitt de største byene muligheter til å søke om ekstra tilskudd til reduksjon av billettpriser. Tromsø er den eneste byen i Nord-Norge som får dette og Samferdselsdepartementet har tildelt 20 millioner kroner pr. år i perioden 2020-2023. Her kan du se en oversikt over de særskilte Tromsø-rabattene for periodebilletter.

Den ordinære grupperabatten opphører

Grupperabatten var viktig den gang alle kjøpte papirbillett ved ombordstigning. Nå har vi nye tider og effektiv billettering er en viktig grunn til at alle kommer raskere frem. Derfor vil vi at alle skal benytte Troms Billett eller Tromskortet til betaling av sine kollektivreiser. Voksne får 20 prosent rabatt ved betaling med Troms Billett eller Tromskortet, uavhengig av hvor mange man er. Dette er bedre enn den tidligere gruppebilletten. Barn og honnør får fast 50 prosnt rabatt på alle enkeltbilletter og ingen rabatt utover det. 

Felles prisliste og maksimalpris

Billettpris på bussen avhenger av hvor mange soner du skal reise. Sonene kan ha til dels store forskjeller i størrelse, men den sonebaserte prislisten er felles for Troms og Finnmark. Maksimalpris for buss er på 8 soner, dvs. kr. 490,- for forhåndskjøpt billett (kr. 610,- kontant).

Sommerbillett både i Troms og Finnmark

Det er tilgjengelig sommerbillett både i Troms og i Finnmark. For 7 dagers ubegrenset reise i Finnmark koster det kr. 990,- for voksen. Samme billett koster det samme i Troms. NB! Sommerbillett Finnmark kan ikke benyttes i Troms (eller motsatt).  Prisen for barn og honnør er kr. 495,-.

Familierabatt helg i både Troms og Finnmark

Betalende person over 18 år kan ta med inntil 4 barn 6-17 år på bussen innenfor 1 sone på lørdager, søndager og bevegelige helligdager. Gjelder ikke 17. mai.

Hva endres ikke:

  • Du kan bare kjøpe reiser i Troms med Troms Billett, med Tromskortet og om bord på transportmidler fra Troms fylkestrafikk. 

  • Kommersielle busser som f.eks. de fleste flybusser påvirkes ikke av denne endringen.

Helhetlig og felles system

Du skal kunne betale for reiser i hele Troms med mobilappen Troms Billett, med Tromskortet og på mange transportmidler kan du også betale med bankkort og kontanter. Vær oppmerksom på at dette er dyrere enn å betale med mobil eller Tromskortet. 

Rutetilbudet i Troms markedsføres under merkenavnet Troms fylkestrafikk. Det gjelder alt av offentlig rutegående busser, båter og ferger. Informasjon om tilbudet får du på våre kundesentre og på www.tromskortet.no.

Ruteopplysninger finner du på i vår reiseplanlegger på Tromskortet.no eller i reiseappen Troms Reise.

Fylkesrådets vedtak

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fastsetter billetter og priser for kollektivtrafikken (takstmyndighet). Den 5.mai 2020 vedtok de i sak 112/20 felles prisopplegg for buss, båt og ferge i Troms og Finnmark. Vedtaket kan du lese her.

Til toppen