Velg språk

 • en_GB
logo
logo

Personvern ved bruk av reiseplanleggeren "Troms reise" på web og app

DataGrafikk AS utvikler og drifter reiseplanleggertjenesten "Troms reise" på vegne av Troms fylkestrafikk. Hjemmel for bruk av personopplysninger baserer seg på samtykke fra brukeren.

Oppysninger som samles inn lagres på egne servere og det er kun DataGrafikk som har tilgang til.

Datagrafikk samler inn  opplysninger om reisesøk som i reiseplanleggeren. Formålet med søkeloggene er å lage statistikk som benyttes til å si noe om bruken av tjenesten. Eksempler på hva statistikken gir  svar på er hvor mange som søker, når på døgnet de søker, hvor mange søk som gir resultat.

Datagrafikk samler inn hele IP-adressen, men  opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at de ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker fra statistikken.

I tillegg så benyttes IP-adressen i søkeloggene for å identifisere og forhindre misbruk av tjenesten ved at man kan identifisere IP-adresser som genererer forespørsler fra automatiserte verktøy.

Søkeloggene hos Datagrafikk slettes etter 30 dager.

 

Her kan du lese mer om personvern hos Datagrafikk.

 

 

Personvern ved bruk av Troms Billett

Du trenger ikke å oppgi personopplysninger for å reise med oss. Du kan reise anonymt dersom du ønsker det.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du registrer hos oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Hvor lenge vi lagrer opplysningene finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden.

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Personopplysningsloven på lovdata.no

Personvern, tilganger og statistikk når du bruker Troms Billett-appen.

Når du bruker Troms Billett kan du reise anonymt med Troms fylkestrafikk. Dette gjelder selv om du registrerer betalingsinformasjonen din til senere bruk. Årsaken er at det er betalingstjenestene og ikke Troms fylkestrafikk, som lagrer bankkort/konto detaljene dine.

Personopplysningsloven på lovdata.no

Formål

Troms fylkestrafikk behandler personopplysninger for å kunne gi deg mer personlig og bedre oppfølging av kundeforholdet ditt, og tilby tilleggstjenester som:

 • Muligheten til å overføre billetten hvis du mister eller ødelegger mobiltelefonen din.
 • Raskere hjelp og avklaringer hvis du har spørsmål om billetten din, kundeforholdet og lignende.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

 • Kundeopplysninger: Mobiltelefonnummer.
 • Salgsopplysninger: Opplysninger fra salget av en billett eller påfylling/bruk av reisepenger slik som tid for kjøpet, beløp, billettype og hvilken sone billetten er gyldig.

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det, eller for å oppfylle en avtale om abonnement med deg. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller si opp avtalen.

Tilgang og bruk

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting

Dine opplysninger blir lagret og slettet etter følgende:

 • Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring.
 • Dersom du trekker samtykket vil vi slette dine kundeopplysninger innen 14 dager.
 • Salgsopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til Troms fylkestrafikk om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Se forskrift om transportklagenemda § 5-2

Tilganger på telefonen

For at Troms Billett skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da enten ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Tilganger for iPhone:

Sted

Brukes ved billettkjøp for at Troms Billett automatisk kan foreslå en billett for den sonen du befinner deg i. Er stedtjenester avslått kan du fremdeles kjøpe billett, men du må manuelt oppgi stedet billetten skal gjelde fra.

Kontakter

Brukes når du skal sende billetter til telefonnummere lagret i dine kontakter.

Varslinger

Brukes for å sende varslinger før utløp av billetter og betalingskort. Er varslinger avslått, kan du fremdeles kjøpe billett.

Bakgrunnsoppdatering

Brukes for å oppdatere kontrollkode og dagens bilde i løpet av natten slik at du ved billettkontroll alltid har gyldig kontrollkode og bilde. Er bakgrunnsoppdatering avslått, kan du fremdeles kjøpe billett.

Mobildata

Benyttes for å kommunisere med Troms Billett ved kjøp av billett. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å kjøpe billett. Du må også ha nettverkstilgang for å kunne vise kontrollkode og dagens bilde ved billettkontroll.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette under Troms Billett fra innstillinger på telefonen din.

Tilganger for Android:

Lese telefonstatus og -identitet

Brukes for å sikre billetten mot forfalskning ved å knytte den til din telefons unike ID. Troms Billett har ikke tilgang til å utføre telefonsamtaler.

Få tilgang til nøyaktig posisjon (GPS- og nettverksbasert)

Brukes ved billettkjøp for automatisk å foreslå billett for den sonen du befinner deg i. Er stedtjenester avslått, kan du fremdeles kjøpe billett, men må manuelt oppgi stedet billetten skal gjelde fra.

Motta data fra internett

Brukes for å kommunisere med Troms fylkestrafikk ved kjøp og nedlastning av billetter til din mobil.

Få full nettverkstilgang

Brukes for å motta feilmeldinger og informasjon fra Troms fylkestrafikks billettsystem.

Se nettvekstilkoblinger

Brukes til umiddelbare feilmeldinger hvis nettverket er nede. Dette for at du skal få rask beskjed, og ikke vente unødvendig lenge.

Kjøre fra oppstart/automatisk start fra oppstart

Brukes for å sende varslinger før utløp av billetter og betalingskort.

Forhindre telefonen fra å sove

Brukes for å sikre kommunikasjonen mellom telefonen og Troms fylkestrafikks billettsystem.

Kontrollere vibreringen

Brukes for at telefonen kan vibrere ved varsling.

Lese synkroniseringsinnstillinger

Brukes for at periodebilletter skal oppdateres automatisk med kontrollkode og dagens bilde.

Bruke fingeravtrykkmaskinvare

For å bruke fingeravtrykk som alternativ til passord.

Lese kontaktene dine

Brukes for å sende billetter til telefonnummere lagret i dine kontakter.

Kontroller overføring av data med NFC-teknologi

Brukes for å lese innhold på reisekort.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette fra innstillinger på telefonen din.

Statistikk

Vi ønsker å gjøre appen bedre, og bruker Google Analytics i Troms Billett for å samle informasjon om bruk. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker. Dersom du allikevel ikke ønsker å dele bruksinformasjonen din kan du skru av dette under «Innstillinger» i appen.

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Vil du ha innsyn i eller slette opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Du kan også ta kontakt på kundesenteret vårt.

Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til postadressen din.

Behandlingsansvarlig

Troms og Finnmark fylkeskommune ved Troms fylkestrafikk er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med oss og bruker våre tjenester.

Troms og Finnmark fylkeskommune ved Troms fylkestrafikk behandler personopplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven.

I behandlingen av personopplysninger bruker vi databehandlere innenfor områdene IT-drift og support, inkasso, IT-utvikling, vektertjenester i billettkontroll ol. samt tjenester innen fakturering og inndrivning. Noen av våre databehandlere benytter seg av skytjenester, men behandlingen vil foregå innenfor EU/EØS. Alle opplysninger som kan knyttes til deg krypteres, og krypteringsnøkkelen gjøres utilgjengelig for den aktuelle databehandler.

Reiser du med eller bruker tjenestene til andre selskap vi samarbeider med, blir dette selskapet ansvarlig for dine personopplysninger.

Rettighetene dine

Vi har et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt.

Etter personopplysningsloven og GDPR artikkel 15-22 har du rett til:

 • innsyn i opplysningene som er lagret om deg.
 • å kreve at opplysningene om deg, som er feil, blir rettet.
 • å kreve at opplysningene om deg blir slettet dersom du trekker samtykke til behandling, eller at Troms fylkestrafikk ikke har rettslig grunnlag for videre behandling. Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg, kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester, men du kan fortsatt reise med oss.
 • å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger hvis du for eksempel mener de er uriktige. Dette kan du gjøre frem til opplysningene som bestrides er bekreftet som riktige. Du har også rett til å be om at personopplysningene blir lagret til du har fått avgjort et rettskrav.
 • å få opplysningene dine overført på et maskinlesbart format til en ny behandlingsansvarlig, dersom du for eksempel flytter ut av Troms.

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Du kan også ta kontakt på vårt kundesenter. Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til postadressen din.

I tillegg til de registrerte personopplysninger har du rett til å be om innsyn i følgende:

 • Formålene med behandlingen.
 • Hvilken type personopplysninger som behandles.
 • Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner.
 • Dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden.
 • Retten til å anmode den behandlingsansvarlige om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling.
 • Retten til å klage til en tilsynsmyndighet.
 • Dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den som er registrert, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra.
 • Forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering og relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte.
 • Du kan be om innsyn via kontaktskjema eller ved å ta kontakt per telefon eller per post.

Be om innsyn via kontaktskjema.

Kontakt vårt kundesenter på telefon: + 47 777 88 777

Postadresse hvis du vil sende forespørsel om innsyn per post:

Troms fylkestrafikk
Kunnskapsparken
Bernh. Lund's vei 4
9300 Finnsnes

Konsekvensene for dine rettigheter og friheter

Behandlingen har liten innvirkning på ditt personvern. Som kunde kan du alltid reise anonymt med oss og vi behandler dine opplysninger for og gi deg ønskede tjenester og følge opp vår transportavtale med deg. Det behandles som hovedregel ikke noen sensitive opplysninger med unntak om saker for skoleskyss.

Opplysningene sendes inn og videreformidles via sikret linje og lagres med begrenset tilgang. Det er utarbeidet rutiner for ulike behandlinger av personopplysninger for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er utført personvernkonsekvens-vurderinger (DPIA) for elektronisk billettering, med akseptabelt resultat.

EU-forordning 181/2011 - ikke-diskriminerende adgangsvilkår for busspassasjerer.

Samferdselsdepartementet har satt vegdirektoratet til å følge opp ikke-diskriminerende adgangsvilkår (EU-Forordning 181/2011) for busspassasjerer. Bakgrunnen er at Eftas overvåkingsorgan ESA krever at dette blir gjort. Samferdselsdepartementet krever derfor at det skal informeres om denne EU-forordningen og busspassasjerers rettigheter på våre hjemmesider.

 

1. Bakgrunn

Det vises til Informasjonskriv om EU No 181/2011 (Busspassasjerettighets -forordningen). Nedenfor gis en kortfattet oversikt over rettigheter for informasjon til kunden.

Oversikten tar først og fremst sikte på regler som gjelder for kollektivtrafikk, men for oversiktens skyld nevnes også de rettigheter som kun gjelder for reiser over 250 kilometer, se nærmere om dette i Informasjonsskrivet.

I enkelte tilfeller har kunden bedre rettigheter etter nasjonal regler og retningslinjer slik det er beskrevet i NS 11032. Oversikten omtaler også disse rettighetene, noe som er presisert i teksten nedenfor.

2. Generelt om forordningen

2.1 Forordningens omfang og gyldighet mm

Formålet med forordningen er etter artikkel 2 å fastsette regler for buss og turvogntransport som bla. skal sikre likebehandling av kunder, rett til tilstrekkelig opplysninger, retten til assistanse, rettigheter ved forsinkelse/ innstilling og retten til å klage. Med transportør menes det selskap som du inngår avtalen med og/ eller den som transporterer deg.

3. De enkelte rettigheter

3.1 Retten til transport og ikke diskriminerende adgangsvilkår.

 1. a.) Rett til transport etter artikkel 9 og 10

Personer med nedsatt funksjonsevne har etter Forordningen rett til transport. Som kunde har du rett til å kjøpe billett og rett til å komme om bord på transportmiddelet uten å bli avvist med begrunnelse i nedsatt funksjonsevne (artikkel 9).

Reglene gjelder med de begrensninger som følger av sikkerhet og utforming av bussene i artikkel 10.

Våre busser er utformet og godkjent etter det Europeiske regelverket og har plass til en rullestol med 1300 mm lengde (inkl. bruker). Rampene og støttevegg for rullestoler i bussklasse 1 skal tåle en totalvekt på 300 kg. Vi kan dessverre ikke medta større rullestoler, da dette ikke vil være forsvarlig.

Den avsatte plassen står til disposisjon for person med rullestol dersom den er ledig. Våre sjåfører og annen betjening skal bistå med å få andre reisende til å flytte seg til annet sted i bussen dersom det er plass.

 1. b) Ikke diskriminerende adgangsvilkår

Våre vilkår skal innenfor gjeldende regelverk ikke diskriminere deg som kunde og vi vil gjerne høre fra deg dersom du mener at de gjør det. Gi oss gjerne tilbakemelding på vårt skjema her.

Dersom du trenger det har du rett til å få en utskrift av våre vilkår og de de deler av vårt rutetilbud du mener vil være relevant for deg.

3.2 Retten til assistanse ved reiser

Informasjon til kunder på Oslo bussterminal, Bergen busstasjon og Lillehammer skysstasjon:

Du har som kunde rett til nødvendig assistanse for å kunne gjennomføre din reise.

Assistansen skal være bestilt senest 36 timer1 på forhånd, men selv om den ikke er det skal bussterminalens personale i samarbeid med utførende transportør yte den nødvendige assistanse dersom man der- og da har tilstrekkelig ressurser.

1 Etter norsk rett slik den er tolket i NS11032 punkt 6.2 er fristen 24 timer.

Du har rett til assistanse til:

 •  Forflytte seg innenfor terminalen fra for eksempel skranke, venterom og avgangshall, til/ fra toalett.
 •  På/ avstigning
 •  Laste bagasjen om bord
 •  Forflytte seg til sitteplass
 •  Ha med førerhund/ blindehund

Ved reiser over 3 timer og det inntrer en forsinkelse på minst 90 minutter har du også rett til nødvendig assistanse. Her stilles det blant annet krav til forpleining.

3.3 Rettigheter ved ulykker, herunder regler om skade på rullestol

Etter Forordningens artikkel 17 har transportøren ansvar for skade på rullestol eller annet bevegelses utstyr. Ansvaret er objektivt, men dersom du ikke sikrer rullestolen din med sikkerhetsordninger som finnes om bord, som f.eks. vegg med sidestøtte bybuss og «belte/ stropper» på regionbuss, så er skaden selvforskyldt og transportørens ansvar vil bortfalle helt eller delvis.

Du har krav på erstatning lik din gjenanskaffelseskostnad og dersom du får utgifter til midlertidig utstyr så er transportøren også ansvarlig for kostandene til det.

I tillegg til dette gjelder det regler om erstatning for skade på person og/eller gods etter bilansvarslovens regler

3.4 Passasjerenes rettigheter ved innstilling eller forsinkelse

Ved innstilling eller forsinkelse på mer enn 120 min fra terminal, må transportør etter forordningens artikkel 19 tilby følgende:

 • Fortsatt reise til bestemmelsesstedet, enten med neste avgang eller med en alternativ avgang – men likevel på samme vilkår.
 • Refusjon av billettprisen og tilbaketransport hvor det er relevant.

Dette gjelder for bussreiser over 250 kilometer. De fleste fylker har imidlertid innført en variant av Nasjonal garanti for kollektivtrafikk. Les mer om den her

3.5 Opplysningsplikt, tilgjengelige vilkår og informasjon

Etter forordningens regler har du krav på å få tilstrekkelig opplysninger om reisevilkår på nettsiden og nødvendige opplysninger under hele reisen. Aktuelle opplysninger er pris, billettens gyldighet, hvem billetten gjelder for, og eventuell dokumentasjonsplikt. Det gjelder også informasjon om planlagte avvik og avvik underveis. Informasjonen skal på anmodning gis på flere ulike måter, for eksempel visuelt og via lyd. Du har også rett til å få utskrift av reisevilkårene

Det norske regelverket gir deg en rett til informasjon i et universelt utformet format, noe som kun unntaksvis kan fravikes. Informasjonen skal gis på en enkel og forståelig måte. Regelverkets krav til innhold og format er spesifisert nærmere i NS 11032, punkt 7 og 8.

Etter det norske regelverket har du også rett til informasjon om tilgjengelighet på terminaler og stasjoner. Dette gjelder informasjon om bla permanente og midlertidige barrierer og utfordringer ved av/ påstigninger.2

3.6 Klagebehandling

Etter forordningens regler har du også rett til å klage. Klage kan gis ved å fylle ut vårt kontaktskjema.

Du kan lese mer om dine rettigheter på transportklagenemndas sider. Klagefristen er for tiden ett år etter at du har fått svar fra transportøren.

Transportklagenemnda kan avgjøre saker om dine rettigheter etter Forordningen og etter Transportørens reisevilkår/ transportvedtekt

 

Dokumentene kan leses på Kollektivtrafikkforeningens hjemmeside eller lastes ned her:

 

Personvern og informasjonskapsler

Når du besøker  oss behandler vi dine data etter lov om behandling av personopplysninger med ikrafttreden 20.7.2018. Loven er en gjennomføring av personvernforordningen (GDPR) i EU/EØS.

 

Når du besøker Tromskortet.no vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig.
 


HTTPS og sikker overføring

Nettstedet vårt bruker kryptering med HTTPS. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert vil det stå «https» i stedet for bare «http» i nettleserens adressefelt. De fleste nettlesere vil også vise en hengelås.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

 

Informasjonskapsler på Tromskortet.no

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøyet CorePublish for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. CorePublish benytter følgende informasjonskapsler:

 • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSession. Dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra datamaskinen når brukeren lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen vil for anonyme brukere inneholde ikke-personlige data, men kan på enkelte nettløsninger bli brukt til å mellomlagre eksempelvis skjemadata og søketekster mellom sidevisninger. Sesjonsfilen slettes automatisk senest 15 minutter etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene.
 • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (PC, mobil, nettbrett, etc.) Denne informasjonskapselen inneholder ikke personlige data.

 

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i e-post og dele artikler i sosiale medier. E-postadresser som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.
 

Statistikk og logg

Når du besøker vårt nettsted vil det bli lagret informasjon i en statistikkdatabase. Det lagres informasjon om hvilke sider du har besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Det lagres ikke persondata. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger per objekt (menypunkt, artikkel, fil), per server og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager og den gjenværende statistikken inneholder bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere den enkelte besøkende.

Vi benytter også Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende. Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i vårt selskap.

Vi lagrer «user agent», IP-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.
 

Påloggingsforsøk

Alle pålogginger logges i en egen databasetabell. Hensikten er både å kunne oppdage mislykkede påloggingsforsøk, oppdage og stoppe forsøk på innbrudd og å kunne se når og om en bruker sist logget seg på.

 Påloggingstabellen lagrer følgende data:

 • Brukernavn
 • Dato og tidspunkt for pålogging
 • Hvilken URL som ble benyttet ved pålogging
 • Hvis aktivert: Brukerens IP-adresse (som standard avslått)
 • Hvis aktivert: Brukerens «user agent» (nettleser)  (som standard avslått)
 •  

 

Til toppen