Velg språk

  • en_GB
logo

Annet

logo
Kontakt oss

PERIODEBILLETT

Dette er en billettype tilpasset deg som reiser med buss ofte, enten i en kortere- eller lengre periode. Vi kan tilby periodebilletter fra 24 timer opp til 3 mnd.

Barn 4-15 ÅR

Periodebillett 24 timer/7 dager (fra 22. mars 2017)

Dette er billettypen for deg som skal reise mange ganger i et kort avgrenset tidsrom. Periodebilletten gir ubegrenset antall reiser for en person i det antall soner billetten er kjøpt for. Påbegynt periode løper fra første gangs bruk, og er basert på klokketimer, 24 timer alternativt 7 dager (dvs. 168 t.). Eventuelle ubenyttede timer refunderes ikke. Periodebillett for Tromsø by gjelder også reise med nattbussene (Nattugla).

Priser buss fra 22. mars 2017 - PERIODEBILLETT, EN SONE  (FORHÅNDSKJØPT BILLETT/MOBILLETT/TROMSKORTET) 
Alle priser inkl. mva.

Soner         

24 timer

7 dager

1 Sone

50,-

120,-

 

Kun 24 timer fås kjøp om bord i bybussene i Tromsø og det tilkommer et ombordtillegg på 5,-. Det utstedes en papirbillet som må forevises sjåfør ved hver ombordstigning. 

Periodebillett MINI er et upersonlig produkt og kan derfor lånes bort til andre i samme alderskategori. Reisekortet trenger ikke bilde. 

 

Periodebillett 30 og 90 dager (Priser fra 22. mars 2017)

Dette er billettypen for deg som skal reise mange ganger i et lengre avgrenset tidsrom. Billetten gir ubegrenset antall reiser for en person i det antall soner og den periode billetten er kjøpt for.

Perioden løper fra første gangs bruk (når reisekort leses av på kortleser i bussen eller når billettkjøp gjøres i Troms Mobillett), NB: Kjøper du en ny periodebillett i et reisekort før aktivert periode er utløpt, vil den nye billetten legge seg i kø i kortet, og vil bli aktivert automatisk når løpende periode utløper og du legger reisekortet på en kortleser. Ønsker du ikke å starte ny periodebillett, må du si fra til sjåfør FØR du legger kortet på kortleseren! Da vil sjåfør i stedet belaste reisepenger du har liggende i kortet. Reisepenger kan du fylle på i vår nettbutikk.
Eventuelle ubenyttede dager på en periodebillett refunderes etter nærmere regler.

Reiselengde

 Antall dager

Antall soner

30

90

1

300,-

810,-

2

450,-

1220,-

3

570,-

1540,-

4

690,-

1860,-

5

810,-

2190,-

Fylkesbillett buss

900,-

2430,-

 

Periodebillett 30 og 90 dager er en upersonlig billettype og kan derfor lånes bort til andre i samme alderskategori. Reisekortet trenger ikke bilde. Periodebillett gyldig i Tromsø gjelder også for nattbuss (Nattugla). For reise med Fylkesbillett buss kreves det navn, bilde og fødselsdato på reisekortet. Billettypen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som har navnet sitt trykket på kortet. 

UNGDOM 16-19 ÅR

Periodebillett 24 timer/7 dager (fra 22. mars 2017)

Dette er billettypen for deg som skal reise mange ganger i et kort avgrenset tidsrom. Periodebilletten gir ubegrenset antall reiser for en person i det antall soner billetten er kjøpt for. Påbegynt periode løper fra første gangs bruk, og er basert på klokketimer, 24 timer alternativt 7 dager (dvs. 168 t.). Eventuelle ubenyttede timer refunderes ikke. Periodebillett for Tromsø by gjelder også reise med nattbussene (Nattugla).

Priser buss fra 22. mars 2017 - PERIODEBILLETT, EN SONE  (FORHÅNDSKJØPT BILLETT/MOBILLETT/TROMSKORTET) 
Alle priser inkl. mva.

Soner

24 timer

7 dager

1 Sone

100,-

240,-

 

Kun 24 timer fås kjøp om bord i bybussene i Tromsø og det tilkommer et ombordtillegg på 10,-. Det utstedes en papirbillet som må forevises sjåfør ved hver ombordstigning.  

Periodebillett MINI er et upersonlig produkt og kan derfor lånes bort til andre i samme alderskategori. Reisekortet trenger ikke bilde. 

 

Periodebillett 30 og 90 dager (Priser fra 22. mars 2017)

Dette er billettypen for deg som skal reise mange ganger i et lengre avgrenset tidsrom. Billetten gir ubegrenset antall reiser for en person i det antall soner og den periode billetten er kjøpt for.

Perioden løper fra første gangs bruk (når reisekort leses av på kortleser i bussen eller når billettkjøp gjøres i Troms Mobillett), NB: Kjøper du en ny periodebillett i et reisekort før aktivert periode er utløpt, vil den nye billetten legge seg i kø i kortet, og vil bli aktivert automatisk når løpende periode utløper og du legger reisekortet på en kortleser. Ønsker du ikke å starte ny periodebillett, må du si fra til sjåfør FØR du legger kortet på kortleseren! Da vil sjåfør i stedet belaste reisepenger du har liggende i kortet. Reisepenger kan du fylle på i vår nettbutikk.
Eventuelle ubenyttede dager på en periodebillett refunderes etter nærmere regler.

Reiselengde

 Antall dager

Antall soner

30

90

1

300,-

810,-

2

450,-

1220,-

3

570,-

1540,-

4

660,-

1860,-

5

660,-

1980,-

Ungdom Total

660,-

 

 

Periodebillett 30 og 90 dager er en upersonlig billettype og kan derfor lånes bort til andre i samme alderskategori. Reisekortet trenger ikke bilde. Periodebillett gyldig i Tromsø gjelder også for nattbuss (Nattugla). For reise med Fylkesbillett buss kreves det navn, bilde og fødselsdato på reisekortet. Billettypen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som har navnet sitt trykket på kortet. 

 

UNGDOM TOTAL (16 til og med 19 år)

30 dagers periodebillett for ungdom som gjelder kun om bord på buss, hurtigbåt og ferge som kjører på oppdrag fra Troms fylkestrafikk. 
NB: Billettypen gjelder ikke for reiser på transportmidler fra Nordland og Finnmark fylker.

 

Elever i videregående skole som ennå ikke har fylt 16 år vil også kunne benytte denne billetten. Eleven må da medbringe skolebevis eller annet som viser at man er tatt opp og følger undervisningen på en videregående skole i Troms. Skolebevis skal alltid tas med på reisen for å kunne forevises ved kontroll frem til fylte 16 år. 
Ungdom TOTAL-billetten kan kun fylles på- og benyttes på et Tromskort påført navn, bilde og fødselsdato. Slike reisekort utstedes kun av Troms fylkestrafikks kundesentre.
Det er heller ikke tillatt å benytte en Ungdom TOTAL-billett som tilhører en annen person, også selv om den som reiser er innenfor korrekt alderskategori. Ved kontroll vil misbruk medføre høyeste kontrollavgift, for tiden kr. 1500,-
 (+ 200,- hvis man ikke kan betale gebyret der og da).

Der det kan være tvil om alderen kan det kreves legitimasjon med fødselsdato.

UNGVOKSEN 20-29 ÅR

Periodebillett 24 timer/7 dager (fra 22. mars 2017)

Dette er billettypen for deg som skal reise mange ganger i et kort avgrenset tidsrom. Periodebilletten gir ubegrenset antall reiser for en person i det antall soner billetten er kjøpt for. Påbegynt periode løper fra første gangs bruk, og er basert på klokketimer, 24 timer alternativt 7 dager (dvs. 168 t.). Eventuelle ubenyttede timer refunderes ikke. Periodebillett for Tromsø by gjelder også reise med nattbussene (Nattugla).

Priser buss fra 22. mars 2017 - PERIODEBILLETT, EN SONE  (FORHÅNDSKJØPT BILLETT/MOBILLETT/TROMSKORTET) 
Alle priser inkl. mva.

Soner

24 timer

7 dager

1 Sone

100,-

240,-

 

Kun 24 timer fås kjøp om bord i bybussene i Tromsø og det tilkommer et ombordtillegg på 10,-. Det utstedes en papirbillet som må forevises sjåfør ved hver ombordstigning.  

Periodebillett MINI er et upersonlig produkt og kan derfor lånes bort til andre i samme alderskategori. Reisekortet trenger ikke bilde. 

 

Periodebillett 30 og 90 dager (Priser fra 22. mars 2017)

Dette er billettypen for deg som skal reise mange ganger i et lengre avgrenset tidsrom. Billetten gir ubegrenset antall reiser for en person i det antall soner og den periode billetten er kjøpt for.

Perioden løper fra første gangs bruk (når reisekort leses av på kortleser i bussen eller når billettkjøp gjøres i Troms Mobillett), NB: Kjøper du en ny periodebillett i et reisekort før aktivert periode er utløpt, vil den nye billetten legge seg i kø i kortet, og vil bli aktivert automatisk når løpende periode utløper og du legger reisekortet på en kortleser. Ønsker du ikke å starte ny periodebillett, må du si fra til sjåfør FØR du legger kortet på kortleseren! Da vil sjåfør i stedet belaste reisepenger du har liggende i kortet. Reisepenger kan du fylle på i vår nettbutikk.
Eventuelle ubenyttede dager på en periodebillett refunderes etter nærmere regler.

Reiselengde

 Antall dager

Antall soner

30

90

1

410,-

1080,-

2

600,-

1620,-

3

760,-

2050,-

4

920,-

2480,-

5

1080,-

2920,-

Fylkesbillett buss

1200,- 3240,-

 

Periodebillett 30 og 90 dager er en upersonlig billettype og kan derfor lånes bort til andre i samme alderskategori. Reisekortet trenger ikke bilde. Periodebillett gyldig i Tromsø gjelder også for nattbuss (Nattugla). For reise med Fylkesbillett buss kreves det navn, bilde og fødselsdato på reisekortet. Billettypen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som har navnet sitt trykket på kortet. 

VOKSEN 30-66 ÅR

Periodebillett 24 timer/7 dager (fra 22. mars 2017)

Dette er billettypen for deg som skal reise mange ganger i et kort avgrenset tidsrom. Periodebilletten gir ubegrenset antall reiser for en person i det antall soner billetten er kjøpt for. Påbegynt periode løper fra første gangs bruk, og er basert på klokketimer, 24 timer alternativt 7 dager (dvs. 168 t.). Eventuelle ubenyttede timer refunderes ikke. Periodebillett for Tromsø by gjelder også reise med nattbussene (Nattugla).

Priser buss fra 22. mars 2017 - PERIODEBILLETT, EN SONE  (FORHÅNDSKJØPT BILLETT/MOBILLETT/TROMSKORTET) 
Alle priser inkl. mva.

Soner

24 timer

7 dager

1 Sone

100,-

240,-

 

Kun 24 timer fås kjøpt om bord i bybussene i Tromsø og det tilkommer et ombordtillegg på 10,-. Det utstedes en papirbillet som må forevises sjåfør ved hver ombordstigning. 

Periodebillett MINI er et upersonlig produkt og kan derfor lånes bort til andre i samme alderskategori. Reisekortet trenger ikke bilde. 

 

Periodebillett 30 og 90 dager (Priser fra 22. mars 2017)

Dette er billettypen for deg som skal reise mange ganger i et lengre avgrenset tidsrom. Billetten gir ubegrenset antall reiser for en person i det antall soner og den periode billetten er kjøpt for.

Perioden løper fra første gangs bruk (når reisekort leses av på kortleser i bussen eller når billettkjøp gjøres i Troms Mobillett), NB: Kjøper du en ny periodebillett i et reisekort før aktivert periode er utløpt, vil den nye billetten legge seg i kø i kortet, og vil bli aktivert automatisk når løpende periode utløper og du legger reisekortet på en kortleser. Ønsker du ikke å starte ny periodebillett, må du si fra til sjåfør FØR du legger kortet på kortleseren! Da vil sjåfør i stedet belaste reisepenger du har liggende i kortet. Reisepenger kan du fylle på i vår nettbutikk.
Eventuelle ubenyttede dager på en periodebillett refunderes etter nærmere regler.

Reiselengde

 Antall dager

Antall soner

30

90

1

680,-

1840,-

2

1020,-

2750,-

3

1290,-

3480,-

4

1560,-

4210,-

5

1840,-

4960,-

Fylkesbillett buss

2040,-

5510,-

 

Periodebillett 30 og 90 dager er en upersonlig billettype og kan derfor lånes bort til andre i samme alderskategori. Reisekortet trenger ikke bilde. Periodebillett gyldig i Tromsø gjelder også for nattbuss (Nattugla). For reise med Fylkesbillett buss kreves det navn, bilde og fødselsdato på reisekortet. Billettypen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som har navnet sitt trykket på kortet. 

 

HONNØR 67 ÅR +

Periodebillett 24 timer/7 dager (fra 22. mars 2017)

Dette er billettypen for deg som skal reise mange ganger i et kort avgrenset tidsrom. Periodebilletten gir ubegrenset antall reiser for en person i det antall soner billetten er kjøpt for. Påbegynt periode løper fra første gangs bruk, og er basert på klokketimer, 24 timer alternativt 7 dager (dvs. 168 t.). Eventuelle ubenyttede timer refunderes ikke. Periodebillett for Tromsø by gjelder også reise med nattbussene (Nattugla).

Priser buss fra 22. mars 2017 - PERIODEBILLETT, EN SONE  (FORHÅNDSKJØPT BILLETT/MOBILLETT/TROMSKORTET) 
Alle priser inkl. mva.

Soner

24 timer

7 dager

1 Sone

50,-

120,-

Det utstedes en papirbillet som må forevises sjåfør ved hver ombordstigning. 

Periodebillett MINI er et upersonlig produkt og kan derfor lånes bort til andre i samme alderskategori. Reisekortet trenger ikke bilde. 

 

Periodebillett 30 og 90 dager (Priser fra 22. mars 2017)

Dette er billettypen for deg som skal reise mange ganger i et lengre avgrenset tidsrom. Billetten gir ubegrenset antall reiser for en person i det antall soner og den periode billetten er kjøpt for.

Perioden løper fra første gangs bruk (når reisekort leses av på kortleser i bussen eller når billettkjøp gjøres i Troms Mobillett), NB: Kjøper du en ny periodebillett i et reisekort før aktivert periode er utløpt, vil den nye billetten legge seg i kø i kortet, og vil bli aktivert automatisk når løpende periode utløper og du legger reisekortet på en kortleser. Ønsker du ikke å starte ny periodebillett, må du si fra til sjåfør FØR du legger kortet på kortleseren! Da vil sjåfør i stedet belaste reisepenger du har liggende i kortet. Reisepenger kan du fylle på i vår nettbutikk.
Eventuelle ubenyttede dager på en periodebillett refunderes etter nærmere regler.

Reiselengde

Antall dager

Antall soner

30

90

1

300,-

810,-

2

450,-

1220,-

3

570,-

1540,-

4

690,-

1860,-

5

810,-

2190,-

Fylkesbillett buss

900,-

2430,-

 

Periodebillett 30 og 90 dager er en upersonlig billettype og kan derfor lånes bort til andre i samme alderskategori. Reisekortet trenger ikke bilde. Periodebillett gyldig i Tromsø gjelder også for nattbuss (Nattugla). For reise med Fylkesbillett buss kreves det navn, bilde og fødselsdato på reisekortet. Billettypen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som har navnet sitt trykket på kortet.


 
Til toppen