Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Annet

Tromsø: Fjerning av enkelte busstopp fra 1. august 2019.

Endringene gjelder for: Høyblokka, Stærvegen, Rypevegen, Laureng, Hvilhaug, Austheim, Marsvegen, Norrøna, gamle Tromsdalen skole/Skogvegen, Hochlinvegen og Vêrvarslinga.

Det er ulike årsaker til at de 11 stoppestedene fjernes. 5 av busstoppene fjernes på grunn av omlegging av busstraséer. 2 stoppesteder legges ned fordi det er for få passasjerer som benytter dem, og 3 fjernes fordi det både er for lite brukt og at alternativt stoppested ligger like ved. Stoppestedene "gamle Tromsdalen skole/Skogvegen"), får nytt og oppgradert stopp med sanntidstavle. Stoppet etableres om lag 200 meter lengre sør (mot Tromsdalen kirke).

Å ta bort busstopp som få benytter, eller hvor to stopp er etablert for nært hverandre, bidrar til å gjøre bussreisen mer effektiv og vil øke fremføringshastigheten på bybussene. Det arbeides også med å få på plass flere kollektivfelt rundt om i Tromsø for å motvirke at bussene blir stående fast i kø. I tillegg blir det etablert flere signalprioriteringer i sentrale lyskryss, der busser skal prioriteres og få grønt lys hurtigere enn andre kjøretøy.

Fra 1. august 2019 skifter vi operatør i Tromsø. Samarbeidet med Nobina har vart siden 1. februar 2012. Ny operatør som vant anbudskonkurransen om å kjøre buss i Tromsø er Tide. Ved oppstart av ny kontrakt blir det flere busser og antallet avganger på bybussene vil øke merkbart fra dagens omlag 870 til 1100 daglige avganger. En rekke bybusslinjer får høyere frekvens, og de tyngste linje får avganger hvert 8. minutt i rushtiden.  
Det innføres også to helt nye busslinjer: 
Linje 30 som går fra Sjøgata S3, via Stakkevollvegen til Ringheim (Remiks) nord på øya.
Linje X 31 som går fra Sydspissen, via Strandkanten, deretter tunnell (sentrumstangenten ved fylkeshuset), og til UiT/UNN.

Samlet sett skal disse tiltakene gjøre at busstilbudet blir bedre, med flere og hyppigere avganger til glede for oss som reiser kollektivt.  

Høyblokka
Retning: Tovegs. Begrunnelse: Omlegging av trasé.


Stærvegen

Retning: Tovegs. Begrunnelse: Omlegging av trasé.


Rypevegen

Retning: Tovegs. Begrunnelse: Omlegging av trasé.

Laureng

Retning: Envegs. Begrunnelse: Omlegging av trasé.

Hvilhaug

Retning: Envegs. Begrunnelse: Omlegging av trasé.

Austheim

Retning: Tovegs. Begrunnelse: Avstand.

Marsvegen

Retning: Envegs. Begrunnelse: Avstand og få påstigende.

Norrøna

Retning: Tovegs. Begrunnelse: Få påstigende.

Tromsdalen skole

Retning: Envegs. Begrunnelse: Avstand. Skur flyttes til ny plassering av holdeplass (ca 200 meter nærmere Tromsdalen kirke) og et blir etablert sanntidsskilt på ny holdeplass.  Stoppestedene Skogvegen og gamle Tromsdalen skole fjernes.

Hochlinvegen
Begrunnelse: For kort avstand til alternativt stoppested.

 

Vêrvarslinga

Begrunnelse: For kort avstand til alternativt stoppested.

Til toppen