Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Tromsø: Færre stopp, raskere fram.

Fra mandag 21. august tar vi bort 10 holdeplasser for bybussene i Tromsø. Da kommer du raskere fram dit du skal.

Å redusere antallet holdeplasser gjør at at bybussene kommer raskere fram. Alternative holdeplasser ligger i umiddelbar nærhet av de som tas bort. Stedvis er det også holdeplasser som ikke har vært betjent over tid.
Når vi tar bort uhensiktsmessige holdeplasser, vil du komme raskere fram dit du skal. 

Holdeplass                                                    Trafikk på stedet
Wanny Woldstads vei (ved "Trias"blokkene)  Begge retninger
(alt. holdeplasser ved Blårevsvingen eller ved Fagereng skole)
Tromsø kirkegård (Kirkegårdsvegen)             Begge retninger
Barduvegen                                                    Begge retninger
Storgatbakken                                                Begge retninger
Grimsbyvegen                                                Begge retninger
Maristuen                                                       Begge retninger
Durmålselva (ved Solligården)                       Begge retninger
Liljeheim (Ringvegen/Langnes)                      Begge retninger
Solvegen (Lunheim)                                       Retning mot Kroken
Beryllvegen nord (Lunheim)                           Retning mot Kroken

Holdeplassrevisjon er en del av arbeidet med å få deg som kunde raskere fram dit du skal. Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram.

Til toppen