Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Større ferge på Botnhamn – Brensholmen

Ferge linje 181 Botnhamn–Brensholmen starter opp igjen 30. april. I år er det en ny ferge med større kapasitet som skal trafikkere mfergesambandet sommerstid.

– Nå er vi klare til oppstart av sommerfergen mellom Botnhamn og Brensholmen, og ønsker passasjerer velkommen ombord fra 30. april, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap). 

MF Utstein klar til tjeneste

MF Utstein settes nå inn på strekningen med kapasitet på 35 personbilenheter, 4 vogntog og 144 passasjerer.  MF Kvernsund og MF Helgøy, som har betjent sambandet tidligere år, har kapasitet på 24 personbilenheter.

– Linje 181 er et populært fergesamband sommerstid, og det er gledelig at vi nå kan øke kapasiteten ved å kunne ta på flere biler og flere passasjerer, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).

Minner om reiseråd

Selv om samfunnet gradvis åpnes opp igjen er det fortsatt slik at fritidsreiser frarådes så lenge de ikke er nødvendig. Troms og Finnmark fylkeskommune anmoder derfor fortsatt befolkningen om å unngå kollektivreiser, samtidig er smittevern et sterkt fokus på ferger, båter og busser.

–  Vi forholder oss til retningslinjer som myndighetene kommer med, og vi gjør alt vi kan for å tilrettelegge for en trygg ferdsel på våre samband og i kollektivtrafikken generelt, sier Kristina Hansen (Ap).

Informasjon om priser på sambandet finner du her.

Til toppen