Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Spørsmål og svar om AutoPASS for ferge

Her har vi samlet noen spørsmål og svar på det du måtte lure på om AutoPASS for ferge som kommer i mai 2021.

Spørsmål og svar om AutoPASS for ferge 


Hva er AutoPASS for ferge?  
AutoPASS for ferge er et nasjonalt betalingssystem for kjøretøy. Fylkesrådet har bestemt at billetteringsløsningen skal innføres om bord på ferger i Troms og Finnmark i løpet av mai 2021. AutoPASS vil erstatte dagens billetteringsløsninger om bord på ferger. Det betyr at det kun går an å betale med AutoPASS, ikke med reisekort, kontanter eller i Troms Billett-appen.  


Hvordan fungerer AutoPASS for ferge? 
Billettering med AutoPASS gjøres i dag med skiltgjenkjenning, brikkeavlesing eller fergekort. Vi har ikke valgt teknisk løsning for avlesningssystem, men jobber for at det skal være så enkelt og effektivt som mulig for de som reiser med ferger i fylket. 


Når kommer AutoPASS for ferge?  
AutoPASS for ferge vil komme i løpet av mai 2021. Mer informasjon om dato og praktiske detaljer vil komme når det er klart.   
 

Hva koster AutoPASS for ferge?  
Vi vil følge det nasjonale takstregulativet for AutoPASS for ferger. Alle som vil ha rabatt må opprette en AutoPASS fergeavtale og betale inn et beløp på forskudd. Vi vil komme med mer informasjon om detaljer når vi har dette på plass. Denne informasjonen vil komme i god tid før AutoPASS innføres.  

Hvordan oppretter jeg en fergeavtale? 
Vi vil komme tilbake til detaljene for hvordan man oppretter en fergeavtale når vi har avklart teknisk løsning for avlesningssystem.  

 
Hvilken rabatt kan jeg få? 
Forskuddsavtale gir en rabatt på:  
•    50% for privatkunder  
•    40% for bedriftskunder 
•    17% rabatt på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling 
Hvis man er registrert med forskuddsavtale får man rabatt, hvis man ikke har en forskuddsavtale vil det sendes en faktura uten rabatt.  

 

Kan jeg bruke Troms Billett eller reisekortet mitt på fergene selv om det er AutoPASS for ferge?  
Nei, når AutoPASS for ferge er lansert vil du ikke kunne betale med Troms Billett eller reisekort på fergene.  

 

Hvorfor bytter dere til AutoPASS for ferge?  
Vi anser det som verdifullt å være med på et felles nasjonalt betalingssystem for ferge, der man deler på felleskostnadene. En del av dagens billettutstyr er moden for utskiftning og i så måte er det et godt tidspunkt å innføre en ny, bedre og enklere løsning. Nå har vi en nasjonal betalingsmetode som fungerer i alle fylker og som effektiviserer billetteringen for både våre passasjerer og mannskap om bord.  

Til toppen