Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Setter inn kollektivverter

Det skal oppleves som trygt å reise kollektivt. For å bidra til dette settes det nå inn kollektivverter som skal hjelpe og veilede de reisende ombord.

Skal veilede og gi informasjon

Nå setter Troms fylkestrafikk inn kollektivverter. Oppdraget til kollektivvertene er å veilede de reisende og formidle informasjon om smitteverntiltak. Kollektivvertene vil være synlige med gule vester og hjelpe de reisende med billettering, svare på spørsmål og samle inn informasjon fra passasjerer.

– Siden 12. mars har det blitt innført en rekke tiltak for å ivareta smittevern i kollektivtrafikken. Spesielt har restriksjoner for betaling vært utfordrende for mange. Nå håper vi at kollektivvertene kan bidra til god veiledning og gi informasjon ut til de reisende, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Gjennomfører ekstra smittevask

Kollektivvertene har et overordnet fokus på smittevern. Det skal brukes engangshansker som byttes hyppig, og vertene skal også utføre ekstra smittevask på bruksoverflater og berøringspunkter i tillegg til de rengjøringstiltakene som allerede gjøres av operatører.

– Det viktigste fremover er smittevern. Kollektivvertene skal bidra til at det holdes god avstand mellom de reisende og utføre smittevask ombord, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Vil unngå overfylte busser

Kollektivvertene skal bistå i arbeidet med oppfølgingen av smitteverntiltakene. Mandag 27. april gikk skolebusser og rutebusser tilbake til normale ruter. Samtidig er det redusert kapasitet på bussene av hensyn til smittevern. For å sikre god avstand mellom passasjerer er det viktig at bussene ikke er overfylte.

– Etter hvert som vi nærmer oss en normalsituasjon i samfunnet er det vårt ansvar å tilrettelegge for at det oppleves som trygt å reise kollektivt. I denne overgangsfasen er det spesielt viktig at det er god avstand mellom de reisende. Kollektivvertene skal bidra til at smitteverntiltakene følges og at vi sikrer god kommunikasjon med de reisende, avslutter fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

De reisende vil kunne møte kollektivverter ombord i hele Troms. Mesteparten av ressursene vil være i Tromsø by. Troms fylkestrafikk vil vurdere å styrke innsatsen hvis det er behov for det.

Til toppen