Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Oppstart av ny busskontrakt i Midt-Troms fra 1. november

-En stor dag for kollektivtrafikken i Midt-Troms, sa fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo (Sp) under åpningsmarkeringen på Finnsnes.

Fredag 1. november var det oppstart av ny busskontrakt i Midt-Troms. I et arrangement på Finnsnes ønsket fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo (Sp) Tide lykke til med oppstarten.
 
-          Dette er en stor dag for kollektivtrafikken i Midt-Troms. Kontrakten innebærer økt produksjon, forbedring av bussmateriellet og økt satsing på kvalitet. Dette tror vi de reisende vil merke, sier Prestbakmo. Det reiser rundt 1 million passasjerer årlig i denne kontrakten og vi tror vi har lagt grunnlag for flere reisende i Midt-Troms.

Det er imidlertid et tankekors at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett foreslår å innføre veibruksavgift for biodiesel.
En slik endring i rammebetingelsene vil bidra til at kostnadene ved å tilstrebe en mer miljøvennlig transportsektor går opp, sier Prestbakmo.
 
Kontrakten er på 3,4 millioner rutekilometer i året, og en timeproduksjon på 70.000 timer per år. Avtalen med Tide består av 46 linjer som til sammen gir kollektivtrafikk til 15 kommuner inkl. Narvik i Nordland.
 
Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo (Sp) ønsker Tide ved konsernsjef Roger Harkestad lykke til med oppstarten 1. november.

 
Antall busser er 102 og fordeles slik: 63 normalbusser; 22 minibusser og 17 region boggibusser. Av de 17 regionbussene vil det også være 3 dobbeltdekkere. Disse vil bli satt i trafikk i løpet av november.
 
Troms fylkeskommune takker Boreal Buss AS for god gjennomføring av kontrakten som ble avsluttet 31. ontober 2019.
Til toppen