Velg språk

 • en_GB
logo
logo

Nytt og forbedret busstilbud i Harstad fra mandag!

5. mars starter de nye linjene opp, se her hva det nye busstilbudet gir deg!

Nå kommer den hittil største endringen i kollektivtilbudet i Harstad!

 

Hovedpunktene:

 1. Enklere linjesystem fra 5. mars

 2. Ny linje 16 – stammen i nytt bussystem i byen

 3. UNN Harstad får styrket rutetilbud

 4. Flere avganger, dvs. flere rutekilometer med buss

 5. Sanntidsinformasjon i buss, på knutepunkter og på mobilappen «Troms Reise».

 6. Bedre holdeplasser og mer informasjon

 7. Betal enkelt med mobillett eller Tromskortet og få rabatt. Nyhet: Billettautomater gir også 20 % rabatt.

 8. Fra 9. april går bussen innom Sjøkanten senter og Statoil på Seljestad.

   

 

1.Enklere linjesystem i Harstad by fra 5. mars

 

 Linje

  Strekning

   Merknader

 10

 Harstad byterminal - Øvre Gansås
 Harstad byterminal - Stangnes
 Harstad byterminal - Stangnes ferjekai

 Alle avganger går Seljestadvegen, unntatt til Stangnes  ferjekai, som går langs riksveg 83.

 Linje 10 har avgang i sentrum fra plattform 8 og 9.

 11

 Harstad byterminal – Ruggevik

 Ny trase.

 Alle avganger på linje 11 til og fra Ruggevik får ny trase:
 Rv. 83 fra sentrum – Kanebogen terminal - Medkila rv. 83.    –  Mølnholtet  – Øvre Holtet – Ruggevik.

 Samme trase på retur. Ingen avganger via Seljestad.

 

 Linje 11 Fra Steinbakkan legges ned som egen linje på  grunn av ny linje over Mølnholtet og styrket tilbud langs riksvegen med linje 16. 

 Linje 11 har avgang i sentrum fra plattform 9.

 12

 Harstad byterminal - Trondenes

 Trase som tidligere, men noen endrede avgangstider for å  få korrespondanse med linje 11 og 16.

 Linje 12 har avgang i sentrum fra plattform 10.

 14

 Harstad byterminal - Berg

 Trase som tidligere.

 Linje 14 har avgang i sentrum fra plattform 10.

 15

 Harstad byterminal – Samamoa

 Ny trase.

 Alle avganger på linje 15 til Blåbærhaugen får ny trase:
Sentrum – Samakrysset – UNN – Bjørnebåsen – Blåbærhaugen – Samamoa.
Samme trase på retur.

 Linje 15 har avgang i sentrum fra plattform 10.

 16

 Kilbotn – Borkenes

 Helt ny linje – stammen i nytt bussopplegg.

 Nyopprettet linje som i hovedsak kjører langs riks- og fylkesveg 83. I starten vil en del avganger ha direkte bussbytte i sentrum, men etter hvert vil flere turer kunne kjøres med samme buss på hele strekningen. Endeholdeplassen på Borkenes er Trastad snuplass.

 

 NB! Fra 5. mars til 8. april kjører linje 16 via Borggata, men  fra 9. april skal også Sjøkanten senter og Statoil Seljestad betjenes.

 

 Linje 16 har avgang i sentrum fra plattform 9 (sørover) og plattform 10 (nordover).

 17

 Harstad byterminal - Fagerlia

 Samme trase som tidligere via UNN. Endeholdeplass endrer  navn fra Dalsletta/Verholla til Fagerlia.

 18

 Harstad byterminal - Grønnebakkan

 Samme trase som tidligere.
 Linje 18 har avgang i sentrum fra plattform 8.

 

 

 

 

 Distriktsbusser

 Linje 210, 250 og 270
 Flere avganger fjernes, men erstattes i linje 16.

 

 

 

2. Ny linje 16 Kilbotn – Borkenes: Stammen i nytt bussopplegg

Den helt nye busslinjen betjener hele byens nærområde i nord-sørlig retning. Samtidig binder den sammen knutepunktene på Sama, sentrum og Kanebogen og flere større boligområder.
Linje 16 får gjennomgående ruter med timesfrekvens hverdager ca. kl. 06:00 - 22:30, lørdager 08:00 - 22:30 og søndager 14:00 - 22:30. Faste rutetider og kveldsavganger hverdag og helg gjør den til et naturlig valg for de som ønsker å pendle til jobb eller skole eller reise på fritidsaktiviteter.  

I starten vi en del avganger ha direkte bussbytte i sentrum, men etter hvert vil flere turer kunne kjøres med samme buss på hele strekningen.
 

3.Styrket rutetilbud til og fra sykehuset

Busstilbudet til og fra UNN Harstad styrkes ved at linje 15 og 17 betjener sykehuset i begge retninger. Med disse to linjene oppnår man 1-2 avganger pr. time i hver retning til/fra sykehuset hverdager ca. kl. 06:30 - 17:00
 

4.Flere avganger – flere rutekilometer bussproduksjon

Flere linjer får flere avganger og noen får også et bedre tilbud på ettermiddag og kveld. Slik produksjon koster ekstra penger, men vi tror på en positiv utvikling for kollektivtrafikken i Harstad.

Fra 5. mars kjører vi 148 233 flere rutekilometer!


 

5.Sanntidsinformasjon

 

Sør-Troms var først ut i fylket med sanntidssystem, og i mars i fjor var alle bussene i Sør Troms koblet på GPS slik at man til enhver tid kunne se når bussen kom til holdeplass. Vi har i dag 36 busser tilkoblet systemet, med skilt i bussen og innvendig og utvendig opprop. Vi har 11 holdeplasser med universalt utformet sanntidsinformasjonen slik at både syns- og hørselshemmede kan lese eller få opplest avgangsinformasjon. I en undersøkelse utført av Troms fylkestrafikk oppgav over 70 % av de reisende i Harstad at sanntidssystemet hadde forbedret deres reiseopplevelse.

Som reisende kan du finne reell avgangstid for din buss på mobilappen «Troms Reise» eller på elektroniske skilter på knutepunktene og enkelte holdeplasser.

 

6.Bussbilletter med rabatt – nå også på billettautomat

Det er enkelt å betale for reisen og velge løsninger som gir rabatt. Tromskortet eller mobilappen Troms mobillett gir 20 % rabatt på full pris. Nå kan man også kjøpe enkeltbilletter med 20 % rabatt og fylle på Tromskortet på billettautomater i sentrum (Torget og kundesenteret på havneterminalen). 

I en undersøkelse gjort av Troms fylkestrafikk i Harstad ble de reisende spurt om hvilket betalingsmiddel de ville valgt om prisen var den samme på alle plattformer, og undersøkelsen gav klart uttrykk for at mobillett/Tromskortet var å foretrekke, ingen av de undersøkte svarte at de ville betale med penger. Dette viser at man er i takt med det kunden forventninger til kollektivreisen.

 

7.Dette skjer i Harstad fra 9. april 2018

Sjøkanten senter og Statoil Seljestad betjenes av linje 16 fra 9. april, når vegen er ferdig utbedret. Fra Sjøkanten/Statoil kan man reise direkte til sentrum, Kvæfjord eller sørover helt til Kilbotn. Trenger man å reise til andre bydeler, kan man bytte i knutepunktene. Dette blir dermed et tilbud både til de arbeidsreisende og de som vil handle.

 

                                

                               God reise!

 

Til toppen