Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Ny rutetabell for Lyngen- og Ullsfjordfergene fra 22. mars 2021

Vi justerer avgangstidene for linje 190 Lyngseidet-Olderdalen og 191 Breivikeidet-Svensby med ti minutter for å imøtekomme utfordringer med korresponderende buss.

Ny rutetabell kan lastes ned her

Har måttet vente på rutebuss

Linje 150 med daglig avgang fra Tromsø kl 16:00 skal korrespondere med Lyngen- og Ullsfjordfergene, som i dag har avgang kl 16:50 fra Breivikeidet. Erfaringer viser at fergen ofte må vente på bussen som følge av trafikale utfordringer knyttet til kø eller værforhold vinterstid. For å sikre forutsigbarhet i korrespondansen justeres derfor avgangen fra Breivikeidet med ti minutter, fra 16:50 til 17:00. 

– Nå gjør vi justeringer for å sikre at de faktiske rutetidene gjenspeiles i praksis. Vi håper dette vil skape mer forutsigbarhet for de som reiser med oss, sier Kurt Bones i Troms fylkestrafikk.

Påvirker flere avganger

Når det justeres ti minutter en plass i tabellen får dette naturlig nok flere følgekonsekvenser for andre avganger, og tilknyttede kollektivlinjer. Troms fylkestrafikk oppfordrer derfor pendlere og næringsaktører som er vant med dagens rutetabeller til å sette seg godt inn i endringene.

– Vi oppfordrer alle som frekventerer sambandet ofte om å sette seg inn i de nye rutene, forteller Bones.

Rotsund-Havnnes-Uløybukt skal korrespondere

Avgangen på linje 198 Rotsund-Havnnes-Uløybukt klokken 19:10 skal korrespondere med Lyngensambandene og linje 150. Denne avgangen skal også justeres med ti minutter, men rutetabellen vil ikke bli endret før på et senere tidspunkt. Troms fylkestrafikk er i dialog med fergeselskapet for å foreta justeringen i rutetabeller. Publikum gjøres oppmerksom på at fergen fra Rotsund ikke skal gå før korrespondansen med Lyngenferga er opprettholdt.

– Fergen skal vente på kollektivtransport i rute. For å være sikker på etterlevelsen av dette er vi nå i dialog med buss- og fergeselskaper for å sikre gode rutiner, forteller Bones.

Endringer for busslinje 150 og 155

Det er gjort mindre endringer i rutetabellen for linje 150 og 155 for å tilpasse avgangene til de nye fergerutene. 

Her kan du laste ned rutetabell for linje 150.

Her kan du laste ned rutetabell for linje 155.

Til toppen