Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Nå starter helårsfergen mellom Brensholmen og Botnhamn

23. april starter Troms fylkestrafikk opp helårsdrift på fergesambandet mellom Brensholmen og Botnhamn.

Populær sommerferge

Sommerfergesambandet har vært svært populært over mange år. I forkant av fjorårets sesong ble det satt inn ny ferge med større kapasitet. Tall fra juli 2020 viser en 30 prosent økning i antall personbiler på sambandet, til tross for redusert turisme som følge av pandemien. Det er MF Utstein som skal betjene strekningen, fergen har plass til 35 personbilenheter og er samme ferge som i 2020.

– Vi går nok en utradisjonell sommer i møte, men basert på erfaringene fra i fjor forventer vi at sambandet også i år blir godt brukt, til tross for mindre utenlandske turister, forteller fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).  

Helårsferge på prøve

Den tradisjonelle sommerfergen mellom Brensholmen og Botnhamn går til og med 5. september 2021, og videreføres deretter som helårsferge i en toårig prøveperiode. Kostnader for helårsdrift er estimert til omlag 25 millioner kroner, hvorav halvparten av driftskostnadene dekkes av Samferdselsdepartementet. 

– Det er svært gledelig at vi nå får prøvd ut helårsferge. Signalene fra kommunene og reiselivet er at helårsferge er svært ønskelig. Våre estimater viser at det er et grunnlag for vintertrafikk, og håper at tilbudet brukes, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap). 

Ny betalingsløsning

Ved oppstart 23. april vil det kun være mulig å betale med AutoPASS for ferge mellom Brensholmen og Botnhamn. Resten av fylkets fergesamband går over til AutoPASS for ferge først 3. mai. Det betyr at alle etablerte betalingsalternativer erstattes. Billettering om bord foregår ved at mannskap skanner registreringsnummeret til kjøretøyet. Kunder blir så fakturert automatisk i etterkant av reisen.

– Det har blitt jobbet godt og systematisk med innføringen av AutoPASS, og vi er trygge på at løsningen skal fungere godt ved oppstart den, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).

For alle andre fergesamband i Troms og Finnmark fungerer dagens betalingsløsninger til og med 2. mai 2021. Fra 3. mai vil det kun være mulig å betale med AutoPASS for ferge for kjøretøy i Troms og Finnmark.

Alle detaljer knyttet til AutoPASS for ferge finner du her: www.tromskortet.no/autopass  

TFT_rutetabell_ferge175 (tromskortet.no)

Til toppen