Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Nå kan du kjøpe «Utenom rushtidsbillett» i Tromsø med Troms Billett-appen

Den 1. februar lanserte Troms fylkestrafikk enkeltbillett til 20 kroner utenom rushtid. Nå kjøper du den i Troms Billett-appen.

Ikke kjøp barnebillett

Tilbudet utenom rushtid er lik pris som for barnebillett. De reisende gjøres oppmerksom på at de nå må kjøpe «enkeltbillett utenom rushtid» for voksen. Ikke kjøpe barnebillett, selv om prisen er den samme.

Hvordan fungerer dette?

Billetten er gyldig i 90 minutter fra den aktiveres. Må aktiveres utenom rushtid, men er gyldig for overgang selv om billetten strekker seg inn i rushtiden. For å betale 20 kroner for forhåndsbetalt enkeltbillett utenfor rushtid må billetten kjøpes og aktiveres i tidsrommet 09:00-14:00 og 17:00-01:00 på hverdager. Hvis man går på bussen kl 08:59 er det vanlig fullpris som gjelder for voksne og unge voksne. Hvis billetten kjøpes og aktiveres kl 13:59 og varer inn i rushtiden er det fortsatt 20 kroner som gjelder.

Billetten vises kun som alternativ utenom rushtid.

Finner du ikke billetten i appen?

Da kan det være du har slått av bakgrunns-oppdateringer under innstillinger på telefonen din. Da må du oppdatere appen og billetten vil bli tilgjengelig. 

Har du ikke appen?

Den kan du laste ned her. 

Hva koster det i rushtiden? 
Fullpris voksen i rushtid koster 36 kroner for forhåndsbetalt enkeltbillett.

Gjelder det også i helgene?
Nei, det gjelder kun utenom rushtid på hverdager, mandag til fredag.

Kan jeg kjøpe billetten med reisekort (Tromskortet)/reisepenger?
Ja, så lenge du reiser med forhåndsprogrammert autoreise (autotrekk) blir det automatisk trukket 20 kroner når du reiser utenom rushtid. For å aktivere autoreise (hvis du ikke har det fra før), må du henvende deg til ett av våre kundesenter, eller utsalgssteder. Mer informasjon om dette finner du her

Kan jeg kjøpe "Utenom rushtidsbillett" til andre?

Nei, det kan du ikke.

Kan jeg kjøpe billetten som SMS? 
Ja, send kodeord BUSS 20 til 2002. Da trekkes det automatisk 20 kroner. Den reisende er selv ansvarlig for at billetten kjøpes i tidsrommet utenfor rushtid mellom 09:00-14:00 og 17:00-01:00. Hvis billetten ikke kjøpes innenfor disse tidsrommene er billetten ikke gyldig.

Kan jeg kjøpe billetten andre steder?
Nei, det er kun mulig å kjøpe «utenom rushtidsbilletten» i Troms Billett-appen, med reisekort eller SMS. Benytter du reisekort med autoreise, vil summen som trekkes for strekningen automatisk være 20 kroner. 

Hva skjer om jeg reiser som voksen med barnebillett i rushtiden?
Da har du ikke gyldig billett og vil kunne risikere å bli bøtelagt. 

Hvorfor gjør vi dette?
Dette er et prøveprosjekt som gjøres i et forsøk på å spre passasjerbelastningen i rushtiden i Tromsø. På kort sikt er intensjonen å forebygge trengselssituasjoner om bord i bussen av smittevernhensyn. 

På lang sikt vil prøveordningen evaluere om dette også vil kunne bidra til å redusere kø- og trengsel i trafikken, ved at flere velger å reise utenom rushtiden. Hvis ordningen fungerer kan det bety en mer kostnadseffektiv utnyttelse av bussene ved at reisestrømmen jevnes ut og fordeles mer hensiktsmessig gjennom hele døgnet. 

Gjelder dette bare i Tromsø?

Dette gjelder bare for Tromsø og billetten er gyldig for reise i hele Tromsø kommune. Hele Tromsø kommune defineres som 1 sone. 

Hvorfor bare i Tromsø og hvordan finansieres dette?
Den nye «utenforrushtids-billetten» er finansiert av tildeling av Belønningsordningen. Staten har gitt de største byene muligheter til å søke om ekstra tilskudd til reduksjon av billettpriser. Tromsø er den eneste byen i Nord-Norge som får dette og Samferdselsdepartementet har tildelt 20 millioner kroner pr. år i perioden 2020-2023.

I fjor innførte vi reduserte priser for periodebilletter i Tromsø. Disse prisene har gått ytterligere ned fra 1. februar. Nå koster det 500 kroner for 30-dagers periodebillett. Ned 20 kroner. 

Urbanet Analyse har på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune vurdert spørsmål knyttet til effekter av takstreduksjon på kollektivtransporten. Analysen viser at nye tilpassede billettprodukter er et tiltak som påvirker omtrent 45 prosent av trafikantene i Tromsø. Dette viser at trafikantene ønsker fleksible billettslag og at det finnes et mulighetsrom utenom rushtiden. 

Til toppen