Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Lurer du på noe om den nye Troms Billett-appen?

2. juni 2020 kom det en ny billett-app som vil erstatte dagens Mobillett. Her kan du lese en oppsummering av spørsmål og svar knyttet til nye Troms Billett.

Hva er Troms Billett?

Troms Billett er en ny mobilapp som gjør det mulig å kjøpe billetter til kollektivreiser i Troms på smarttelefon. Det kan kjøpes billett for Troms fylkestrafikks transporttilbud med buss, hurtigbåt eller ferger i Troms.  Fra 2. juni 2020 erstatter Troms Billett den gamle Troms Mobillett-appen.

Hvordan bruker jeg Troms Billett?

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett på din reise. Les mer om hvordan du bruker Troms Billett her.

Buss: Mobilbilletter skal ikke vises uoppfordret til sjåfør ved påstigning på bussen.

Ferge: Kjøp billetten når du er sikker på at det er plass ombord. Ved kjøp av Troms Billett skal du vise billetten til billettør, slik at denne blir validert eller registrert i billettsystemet.

Hurtigbåt: Kjøp billetten når du er sikker på at det er plass ombord. Ved kjøp av Troms Billett skal du vise billetten til billettør, slik at denne blir validert eller registrert i billettsystemet og du får utlevert ilandstigningskort. 

Både sjåfør, mannskap eller kontrollør kan kreve å se gyldig billett når som helst under reisen.

Hvem kan bruke Troms Billett?

Troms Billett vil være tilgjengelig for nedlasting for de som har iPhone- eller Android-telefoner fra 2. juni.

Android-brukere må ha versjon 7.0 eller nyere (NB! Følgende telefoner kan ikke laste ned appen selv om de har versjon 7.0: Sony Xperia L1, L2 og XA).

iPhone-brukere må ha versjon 10.0 eller nyere.

Hvilke versjoner av operativsystemene støtter Troms Billett?

Troms Billett støtter operativsystem iOS 10 eller nyere på iPhone/iPad og Android 7.0 eller nyere på Samsung, Huawei m.fl. Har du eldre versjoner av operativsystem enn dette, anbefaler vi deg å oppdatere operativsystemet på din mobil hvis det er mulig.

Dessverre er det noen eldre telefoner som ikke støtter det sikkerhetsnivået som kreves for å bruke Troms Billett, selv med gyldig versjon av operativsystemet, da de følger eldre standarder for informasjonssikkerhet fra selve telefonen. Dette gjelder primært telefoner som er eldre enn 4 år, men kan også gjelde nyere modeller fra enkelte produsenter. Vi beklager at dette skaper problemer for noen av brukerne våre, men vi gjør disse endringene for i størst mulig grad å ivareta sikkerhet for å hindre svindel og  billettkopiering.

Troms Billett må kun lastes ned fra Google Play og App Store

Troms Billett må kun lastes ned fra Google Play eller App Store. Det finnes dessverre useriøse nettsider som skanner Google Play og App Store, og laster ned apper for videredistribusjon. I enkelte tilfeller kan apper som videreformidles via slike nettsider inneholde skadevare i appen. Last derfor aldri ned en app fra en annen kilde enn våre offisielle samarbeidspartnere Google Play og App Store.

Må du laste ned den nye appen og hva skjer med Mobilletten?

Ja. Troms Billett er tilgjengelig for nedlasting 2. juni 2020. Mobilletten vil slutte å fungere 15. juni 2020. Du må derfor laste ned Troms Billett hvis du ønsker å fortsette å bruke smarttelefon til å kjøpe billetter.

Hvor kan jeg laste ned Troms Billett?

Troms Billett kan lastes ned her.

Hvordan betaler du med Troms Billett?

Det er mulig å betale med bankkort (VISA eller Mastercard), VIPPS og "kjøpt til andre" i Troms Billett.

Vil det være mulig å betale med Vipps, tilknyttede brukere, telefonregning, Apple Pay, Pay Pal osv.?

Vipps er nå tilgjengelig som betalingsløsning. Vi jobber også med å få inn andre betalingsløsninger som Apple Pay, Pay Pal, After Pay o.l. Disse løsningene vil ikke være på plass før på et senere tidspunkt.

Vil det være mulig å tilknytte flere brukere og fylle på en mobilkonto?

Nei, disse funksjonene er tatt bort. Vi jobber med en løsning som heter «kjøp til andre». Her kjøper du en billett på din egen telefon, for levering til en annens telefon. Den du kjøper billetten til, må da ha Troms Billett-appen installert.

Vil det være mulig å betale over telefonregning?

Nei. Det vil ikke være mulig å betale over telefonregning i nye Troms Billett.

Vil det være mulig å betale med en kredittordning?

Nei. Dette er noe som vi jobber med. Hvilke type kredittordning er ikke bestemt.

Kan du fortsatt bruke Tromskort på busser, ferger og hurtigbåter i Troms?

Ja. Men på grunn av koronasituasjonen vil det på enkelte busser og båter være restriksjoner på bruk av Tromskortet av hensyn til smittevern. Les mer om våre reiseråd her.

Har du penger igjen på mobilkonto i gamle Troms Mobillett?

Alle pengene som ligger i mobilkonto på Mobilletten blir automatisk overført tilbake til kontoen din. Første runde med tilbakebetalinger ble gjennomført i juli 2020. Har du ikke fått refundert penger så kan dette skyldes at det er et gammelt bankkort registrert på mobilkontoen din, ta kontakt med vårt kundesenter på 777 88 777 så skal vi hjelpe deg med å få refundert penger. 

Har du fått ny telefon og ikke finner din periodebillett i Troms Billett?

Det skal nå være mulig å gjennopprette gamle kjøp i Troms Billett. Om du trenger hjelp ta kontakt med oss på 777 88 777.  

Vil ruteopplysninger være tilgjengelig i Troms Billett?

Nei. Troms Billett er kun en betalings-app, så det vil ikke være ruteopplysninger i denne. På sikt vil vi sammen med de andre fylkene se på mulighetene for å ha både billettkjøp og ruteopplysninger i en og samme app. Men det er litt lenger frem i tid.

Hvorfor kan man ikke kjøpe billetter i Troms Reise eller Entur-appene?

Nasjonalt jobbes det kontinuerlig med forbedringer, forenkling og samarbeid rundt de ulike digitale tjenestene, enten det gjelder for billettkjøp eller ruteopplysninger. Vi skal ikke utelukke noe og samarbeider svært godt med andre kollektivselskapet og fylkeskommuner om dette. På sikt kan det godt være at det blir en slik løsning. Men foreløpig har vi en app for billettkjøp og en for ruteopplysninger i Troms.

Kan du bruke Troms Billett for reiser i Nordland og Finnmark?

Nei. Troms billett gjelder kun for Troms fylke. Men linje 100 til Narvik og linje 150 til Alta vil gjelde ved kjøp i Troms Billett.

Vil det være mulig å kjøpe overgangsbillett fra hurtigbåt til buss?

Nei. Det vil ikke være mulighet for det. Du må kjøpe ny billett.

Hvorfor er det ikke en felles billettapp for Troms og Finnmark?

Etter regionreformen er Troms og Finnmark både en ny region og organisert som en ny fylkeskommune. Troms fylkestrafikk og Snelandia i Finnmark vil inntil videre håndtere forvaltningen av den offentlige transporten slik som før. 

Hvorfor kan man ikke beholde Troms Mobillett?

Avtalen med leverandør av Troms Mobillett går ut. Vi får derfor en ny app som er et samarbeid mellom flere fylker, noe vi tror vil komme kundene til gode i form av at de tekniske løsningene som utvikles i den nye app-plattformen vil være like for mange av kollektivselskapene i Norge. Økt samarbeid nasjonalt vil sikre gode løsninger for kundene.

Hvor laster man ned kvitteringer i den gamle Troms Mobillett-appen?

Kvitteringer kjøpt med Troms Mobillett kan lastes ned her.

Vil Troms Billett medføre økte kostnader for de som reiser kollektivt?

Det er ingen særskilt økning i prisene som følge av den nye appen. Det innføres samtidig et nytt sonesystem for buss og det medfører at noen får billigere billett og noen får dyrere billett. De aller fleste som reiser over en viss distanse får billigere billetter. Prisene for 1 soner er uendret på kr. 35,-. På enkelte linjer vil det også medføre økte billettpriser, men dette har noe med det nye sone- og prissystemet, og er uavhengig av den nye billettappen. Her kan du lese mer om endringer i prissystem

Hva koster utviklingen av den nye appen?

Etableringskostnadene er på omlag 1,6 millioner kroner. Troms fylkestrafikk anslår at driftskostandene for Troms Billett vil bli halvert i forhold til Troms Mobillett. På sikt vil Troms Billett være en rimeligere løsning å drifte.  

Til toppen