Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Husk å søke om skoleskyss før 3. august

Vi har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som har rett til gratis skoleskyss. De fleste reiser med våre ordinære bussruter. Husk å søke før 3. august!

Hvem kan søke?

Er du elev ved en av de videregående skolene i Troms og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Slik skyss vil for de aller fleste være med buss og det brukes skolekort som skyssbevis.

Elever i videregående skole i Tromsø og Harstad som bor innenfor sentrumssonen og kan benytte bybusser, vil få sin skyssrett oppfylt gjennom muligheten til å kjøpe billig ungdomskort (periodebillett ungdom).

Hvordan søke?

Hver enkelt elev søker om slik skyss rett etter at inntaket til videregående skoler er sendt ut. Husk å bekrefte skoleplassen før du sender søknad om skoleskyss.

Frist for å søke om skoleskyss fra skolestart er 03. august 2020.

NB! Du kan ikke søke skoleskyss før du har fått skoleplass.

Søk om skoleskyss her.

Elever som søker innen 03. august er sikret å få oppdatert sine skolekort til 1. skoledag.

Om det søkes om skolekort etter 03. august vil eleven ikke være garantert gratis skoleskyss fra første skoledag. Det vil i disse tilfellene ikke refunderes utgifter i forbindelse med transport til og fra skolen.

Har du skolekort fra før?

Hvis du har hatt skoleskyss før og har et skoleskysskort, så må du huske å ta vare på kortet. Selv om du har kort fra før, må du fortsatt søke for neste skoleår.

Her kan lese mer om skoleskyss for videregående skole.

Til toppen