Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Harstad og Sør-Troms: Endring fra 2. oktober

I forbindelse med omleggingen av busstrafikken i Harstad og Sør-Troms blir avgangstider, traséer og strekninger endret på enkelte busslinjer fra og med mandag 2. oktober.

Vi fortsetter oppgraderingene i Harstad. Fra og med mandag 2. oktober er det nye rutetider på de fleste busslinje i Harstad og Sør-Troms. Samme dag åpnet også de nye kollektivknutepunktene på Kanebogen og Samakrysset - alle med digitale informasjonstavler med informasjon til våre kunder.
Holdeplassen "Statoil Medkila" skifter også navn permanent til "Steinbakkan", men er fortsatt linje 11.

Kanebogen terminal ser slik ut:

Oversikt over endringene per linje:
Kollektivknutepunktene KANEBOGEN TERMINAL og SAMAKRYSSET tas i bruk. Dette skal gjøre omstigning mellom ulike busslinjer lettere.

Alle linjer sørover skal innom Kanebogen terminal (se kartet).
Alle linjer nordover skal innom Samakrysset (avdukes 2. oktober, men åpnes for trafikk når anleggsarbeidet i Skolegata er ferdig).

Linje 10: kjører ikke lenger via Åsby i retning til Stangnes, men heretter via Kanebogen terminal, plattform 2. Holdeplassene "Toppen" og "Gamle Stangnesvei" stenges permanent og vil ikke lenger bli betjent.

Linje 11: skal tur/retur via Kanebogen terminal, plattform 1. Statoil Medkila skrifter navn til "Steinbakkan".

Linje 12: Som før – men går nå via Samakrysset (tidligere "Sama øst")

Linje 14: Skal nå gå via Mustapartajordet, holdeplassene "Bergsbakken vest", "Skarpsnobakken" og "Gamle Ridevei" stenges permanent og vil ikke lenger bli betjent.

Linje 15: Uendret, men går etter midlertidig vegarbeidstrasé ut året.

Linje 17: Får endret trasé. Starter fra Byterminalen, plattform 10 og kjøres Samakrysset - St.Olavs gate.-Sykehuset-Borgveien-Dalsletta-Verholla (ved Landsåshallen). Kjører samme trase tur/retur.

Linje 18: Slutter å kjøre via Øvre Gansås på avgangene kl. 14:20 og 15:10. På disse avgangene er det endret avgangstid på retur fra Grønnebakkan.

Distriktsbusslinjene, Sør-Troms linje 200 – 290: Her vil bussene på alle avganger gå via de nye knutepunktene (hhv. Kanebogen terminal og Samakrysset) tur/retur på samtlige avganger. Rutetider justeres på enkelte avganger.

For ruteoversikt for eventuelle endringer i avgangstid som gjelder for din buss fra mandag 2. oktober. se:
Harstad, bylinjer

Sør-Troms
Endringer i rutetider fremkommer automatisk i vår reiseplanlegger "Troms Reise". Appen kan lastes ned gratis for Android og iPhone mobiltelefoner.


Det er lett å reise kollektivt med Tromskortet og Troms Mobillett. Alle billettkjøp gir automatisk rabatt og beste pris!

Til toppen