Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Fergeprisene justeres 1. oktober 2021

Den 1. oktober øker merverdiavgiften for kollektivbilletter fra 6 til 12 prosent. Dette medfører en liten økning i fergeprisene.

Korona-tiltak

Halvert merverdiavgift på kollektivbilletter var ett av tiltakene fra regjeringen for å begrense de negative konsekvensene av koronaviruset.  Fra 1. oktober 2021 reverseres dette tiltaket, noe som betyr en økning fra 6 til 12 prosent merverdigavgift. 

Følger nasjonalt prissystem

Fergesambandene i Troms følger AutoPASS-regulativet for fergepriser. Disse prisene er forvaltet av Statens vegvesen og vedtas i Stortinget.

Buss og hurtigbåt ikke påvirket

Det er ingen øvrige priser i kollektivtrafikken i Troms og Finnmark som endres som følge av dette. Grunnen til dette er at disse prisene fastsettes årlig av fylkeskommunen. Merverdiavgiften justeres tilbake til 12 prosent, men dette vil ikke påvirke billettprisen.

Her er de nye AutoPASS for ferge-prisene

Prisene for hvert enkelt samband i Troms finner du her

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen