Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Ett reisekort, mange muligheter!

Nye bruksområder for Tromskortet fra i dag. Åpnet for bruk i Nordland og 11 andre fylker samt NSB.

I dag ble det offisielt. Heretter kan du bruke ditt Tromskort til å betale kollektivbilletter også andre steder i Norge. Samarbeidet med Nordland fylke er åpnet på buss og hurtigbåt. Og reisekort fra Nordland kan også brukes i Troms.
I tillegg kan du også betale billetter i 11 andre fylker, samt togene til NSB. Det er enkelte ulikheter fra fylke til fylke når det gjelder hvilke transportmidler som er gjort tilgjengelig for felles kortbruk. Stort sett gjelder dette ferger, der mange har valgt nasjonalt fergekort (fra Statens vegvesen). Disse fergekortene er ikke kompatible med billettsamarbeidet som nå er etablert.

På en pressekonferanse i Harstad i dag, lanserte fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp) det nye nasjonale reisekortsamarbeidet.

Løsningen har vært jobbet med i overkant av to år, og Troms fylkeskommune har vært en pådriver for å få dette på plass.

Bruk ditt Tromskort hvor du vil!
-
Hele tiden har vi hatt kundene i fokus, sier Prestbakmo. - For vår del har det vært en særlig utfordring med at vi som Troms fylke- i midten, har felles kunder med både Nordland og Finnmark fylker.
At kundene på sine daglige reiser (før i dag) har måttet ha med seg en kortstokk full av reisekort, avhengig av hvilket fylke sine busser de gikk ombord på, har vært hovedmotivasjonen vår for å få på plass en felles og omforent løsning.

- Vi har felles arbeidsmarked, skolesentra og knutepunkter her i vår landsdel, ofte på kryss av fylkesgrensene. Våre kunder skal kunne reise slik de vil- og så enkelt som mulig! En klar permiss fra oss har hele tiden vært at billettsystemet det enkelte fylke har valgt, ikke skal være til hinder for enkle og sømløse reiser for våre felles buss- og hurtigbåtkunder i hverdagen. Derfor har vi i investert mye tid og penger for å få på plass en felles reisekortløsning.


Fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp)

Fra i dag er reisekortsamarbeidet med Nordland fylke på plass. - Har du lagt reisepenger i Tromskortet ditt, kan du enkelt også ta bussen i Nordland. Sjåføren belaster Tromskortet ditt med det billetten lokalt koster.
- Ett reisekort, mange muligheter! Har du reisekort fra Nordland og penger på kortet? Bruk det så mye du hjemme i Nordland, men også i Troms, istemmer fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund (Sp).

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund (Sp)

-Vi jobber dessuten med å se på nye billettyper sammen med Nordland og Finnmark, sier Ivar B. Prestbakmo. Særlig står turistnæringens behov står høyt oppe på vår prioriteringsliste for det vi skal få på plass fremover. Teknikere jobber nå med å løse de siste utfordringene slik at også Finnmark fylke er klare.  –Vår plan er at så snart dette er på plass, vil vi kunne tilby nye felles reisetilbud i landsdelen, sier Prestbakmo.

Nasjonalt samarbeid
Det er ikke bare Nordland og Troms fylker, og nå straks Finnmark, som er på plass i kortsamarbeidet.
- Og ikke nok med det, ler fylkesråden fra Troms (ikke ulikt kremmeruttalelser fra andre munner).
- Nå kan du også kjøpe billetter på NSB-tog fra Gardermoen eller Bodø, kjøpe dine billetter på T-bane eller buss i Oslo, Lillehammer, Stavanger, Moss eller Hamar.
Til sammen er 17 av 19 fylker med på reisekortsamarbeidet, i tillegg til NSB.  
Sør- og Nord-Trøndelag, som frå nyttår bli ett fylke, har valgt å stå utenfor samarbeidet.

Per i dag er 13 fylker og NSB teknisk godkjent og har åpnet for felles reisekortbruk. Disse er: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms.
For Finnmark fylke, Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane gjenstår enda enkelte tekniske utfordringer. Disse vil komme på plass så snart dette er løst. Ferger i Norge er i de fleste fylker unntatt fra samarbeidet, da disse benytter nasjonalt fergekort (fra Statens vegvesen).

Kva gjør jeg som kunde?
For deg som skal reise, er det kun en ting du trenger å huske på: Du må ha nok penger i reisekortet ditt slik at billetten du trenger å kjøpe kan betales. Helt likt et vanlig bankkort utan kreditt.
Saldo på reisekortet ditt finner du enkelt i nettbutikken på www.tromskortet.no eller ved spørre sjåføren når du skal ut å reise. Husk å benytte nettbutikken for det kortet du har. For Tromskort, bruk Troms sin nettbutikk, for Nordlandskort bruk Nordland sin nettbutikk, for Oslo, bruk Ruter sin nettbutikk osv.

I reisekortet kan du kjøpe enkeltbilletter eller periodebilletter der du befinner deg.
Bruker du bussen av og til, ber du sjåføren belaste reisekortet ditt for den billettypen du ønsker å kjøpe. For eksempel, en billett, voksen bysonen i  Harstad.
Reiser du tilnærmet daglig på samme strekning, kan du kjøpe en periodebillett lokalt, for eksempel voksen, 90 dager i Harstad. Hvis du i denne perioden også skal et jobbe/studere/feriere i en annen by i Norge, kan du i tillegg legge inn en annen periodebillett i Tromskortet ditt. For eksempel: Har du periodebillett Harstad, men skal være ei uke i Bodø? Da kan du kjøpe en 7-dagers periodebillett for Bodø og legge den i Tromskortet ditt som du bruker mens du er på reise. Når du kommer hjem kan du fortsette å benytte periodebiletten du har i det samme kortet for «hjemmebruk» videre.
NB: Alle periodebilletter løper fra det tidspunkt du har startet dem. Periodebillletter stopper ikke selv om du forlater fylket de er kjøpt i! Får du utfordringer mht. sykdom og tilsvarende, kontakt kundesenterene i de fylkene du har kjøpt periodebilletter for, slik at de setter billettene på pause, Husk at de aller fleste fylker krever legeerklæring for dette og at sykdomsperioder som hovedregel må være 8 dager eller mer!

Mobil billett– hvordan blir det med det fremover?
- I Troms tilbyr vi i dag «Troms Mobillett». Løsningen tenker vi vil stå alene i minst ett- eller to fremover, sier Ivar B. Prestbakmo. - Det skyldes at vi i Troms fylke har en del spesialtilpasninger som er skreddersydd for lokale forhold og takster. Det er viktig for oss i Fylkesrådet.
- Fra 22. mars innfører vi i Troms like priser på mobil og reisekort. Vi får også en særskilt aldersgrense for barnebillett, som justeres fra dagens 16 år og opp til fylte 18 år i Troms. Siden det kun er vi i Troms og ett annet fylke som har slike gunstige vilkår, får vi med egen billettapp frihet til å gjøre som vi vil med vår egen mobilløsning.
- Vi har dessuten som eneste fylke i Norge både buss, hurtigbåt og ferger i en og samme mobilløsning, avslutter fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp).

 

Til toppen