Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Et grønnere Tromsø

Bidrar du til en bærekraftig by?

Troms fylkeskommune inngikk i 2015 en bymiljøavtale med samferdselsdepartementet og Tromsø kommune. Avtalen hadde som om en økning i antall kollektivreisende på 20 prosent innen 2018.

 

For de kollektivreisende innebærer det virkemidler som høyere frekvens for avganger i rushtiden, endringer i traseer og tilpassede avganstider og korrespondanser.  

 

Tromsø er fra før av landets tredje beste by når man måler andel som reiser kollektivt bare slått av Oslo og Bergen. Byen i nord er med andre ord i konkurranse med de beste, men det er ingen grunn til å hvile på sine lauvbær.

 

I løpet av årets første halvdel vil sanntidssystemet være på plass. Reisende vil oppleve en bedre informasjonsflyt og forutsigbarhet i tilbudet. Fylkeskommunen har i tillegg fått klimasatsmidler fra miljødirektoratet som gjør at vi kan investere i landsdelens 2 første elektriske busser som er forventet å være i rute i Tromsø by allerede neste sommer.

 

Troms fylkestrafikk ønsker alle kollektivreisende et bærekraftig år!

 

 

 

 

 

Til toppen