Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Endringer i hurtigbåttilbudet fra 1. mars 2021

Her er en oversikt over hvilke endringer som gjennomføres for hurtigbåt fra 1. mars 2021.

Justeringer

Fylkesrådet har vært i dialog med kommuner og berørte, og behandlet innsparingstiltak for kollektivtrafikken i Troms. Følgende justeringer gjennomføres fra 1. mars 2021:

  • Linje 2 Tromsø – Finnsnes – Harstad: avgang mandager kl. 10:15 Tromsø – Finnsnes – Tromsø fjernes.
  • Linje 4 Tromsø – Tennskjer – Lysnes: avgang fra Tromsø onsdager kl. 16:20 fjernes. *
  • Linje 5 Sommarøy – Tussøy – Sandneshamn: avganger fra Sommarøy kl. 06:40 og 16:30 fjernes 2 dager i uken (tirsdager og torsdager).  *
  • Linje 6 Harstad – Bjarkøystedene – Skrolsvik: avganger fra Harstad mandager og onsdager kl. 08:00 fjernes (Skrolsvik ikke berørt).  

*) det settes opp alternativ med buss som korresponderer med linje 2 fra Finnsnes for den berørte avgangen.

Videre vurderinger

Det er også vedtatt at det skal vurderes bedre rutetilpasning mellom Tromsø og Skjervøy slik at hurtigbåten har tidligere ankomst Skjervøy på fredager. «Samkjøring» av fredagsavgangene på linje 2 og 4 vil også bli vurdert i løpet av 2021.

Endringer for ferge

Det er også vedtatt at rutetabellene for sambandene Mikkelvik – Bromnes; Belvik – Vengsøy og Rotsund – Havnnes skal justeres. Arbeidet med de nye rutetabellene pågår, og iverksettelse er planlagt i løpet av våren 2021.

Nye rutetabeller gjeldende fra 1. mars 2021:

Linje 2 Tromsø-Finnsnes-Harstad

Linje 3 Tromsø-Skjervøy

Linje 4 Tromsø-Vikran-Tennskjer-Lysnes

Linje 5 Sommarøy-Tussøy-Sandneshamn

Linje 6 Harstad-Bjarkøystedene-Skrolsvik

Linje 9 Skjervøy-Kvænangen-Vorterøy

 

 

 

 

Til toppen