Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Endringer i busstilbudet i Tromsø fra 23. august

Mandag 23. august går vi over til høstruter. I Tromsø blir det flere avganger, tidligere avganger og nye traseer på enkelte linjer.

I forbindelse med overgang til høstruter gjør vi publikum oppmerksom på følgende endringer i busstilbudet:

 

Tromsø bybuss

Flere avganger på X-linjer

Linjene X23, X27, X29, X31, X43 og X44 vil alle få flere enkeltavganger i rushtidene. Se rutetabell på tromskortet.no eller Troms Reise-appen for avgangstider.

 

Linje 33

Alle avgangene som ble kuttet i januar 2021 gjeninnsettes fra 23. august 2021. Noe som medfører avganger cirka hvert åttende minutt i rushtidene.

Traseen bussen kjører forlenges til Skattøra/Ringheim på enkelte avganger i rushtiden på hverdager.

 

Linje 34

Alle avgangene som ble kuttet i januar 2021 gjeninnsettes fra 23. august 2021. Noe som medfører en avgang cirka hvert åttende minutt i rushtidene.

Traseen forlenges til Skattøra/Ringheim (Remiks) på enkelte avganger i rushtiden på hverdager.

Turene som forlenges vil også gå i sommerferien.

Ny satsing på tidlige avganger. Bussen vil starte 04:45 fra UNN på hverdager.

 

Linje 32 blir X32

Endres til X-linje mellom Hamna sør og UNN/UiT/Breivika. En X-linje går fra bydel direkte til UNN/UiT/Breivika. 

Tidligere har linje 32 kjørt fra sentrum via Stakkevollvegen. Stoppestedene mellom Fr. Langes gate F4 til og med Borgtunvegen vil ikke lenger betjenes. X32 går nå fra/til Solneset skole.

Endringen gjøres for å effektivisere busstilbudet for de som reiser mellom Hamna og UNN/UiT. Reisende mellom sentrum og UNN/UiT oppfordres til å benytte linje 33/34 eller 42.

 

Ny trasé (X32) fra Hamna til UNN/UiT:

Solneset skole – Fiskekroken – Hamna skole øst – Skattøra – Utsikten – UNN - UiT

 

Ny trasé (X32) til Hamna fra UiT/UNN:

UiT/UNN – Utsikten – Skattøra – Mårvegen – Hamna skole nord – Årevegen – Toftvegen nord – Toftvegen sør – Hamnavegen – Fiskekroken – Hamna sør – Solneset skole

 

Nye rutetabeller for by og distrikt

Rutetabellene for Tromsø by, Tromsø distrikt og Nord-Troms er oppdatert i nytt oppsett, med bedre beskrivelser og fargekoder.

 

Når kommer oppdaterte rutetabeller i PDF?

Oppdaterte rutetabeller for buss er oppdaterte på tromskortet.no.

 

Alle ruter er søkbare i vår reiseplanlegger på tromskortet.no og i vår app Troms Reise. Du kan også se hvor bussen er i vårt sanntidskart i Troms Reise-appen og på tromskortet.no.

Til toppen