Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Bussdrift i Tromsø by er nå ute på anbud!

I dag publiseres Nord-Norges største busskontrakt på Dofinn.

Den største busskontrakten i Troms ute på anbud

 

Troms fylkeskommunes største busskontrakt, som gjelder for Tromsø, er lagt ut på anbud.

 

Avtalen som skal tegnes vil ha oppstart 1. august 2019 og løpe til 31. juli 2027, med opsjon på to år. Anskaffelsesprosessen gjennomføres med forhandlinger, med tre kriterier: Pris, kvalitet og miljø. Pris og kvalitet vektes tyngst, med 35 % hver, mens miljø vektes 30 %. Når det gjelder kvalitet, vil man se på vognløp, planlegging og gjennomføring.

 

I forrige anbud stilte man spesifikke krav til materiellet ved at deler av flåten skulle være hybridbusser. Slik er det ikke lenger.

 

- Vi har mer eller mindre gått vekk fra å stille spesifikke materielle krav i anbudspakken, men stiller krav til funksjon. Det at vi vekter miljø med så mye som 30%, sender sterke signaler om hvilke ønsker vi har for fremtidens bussflåte i Tromsø. Ved å gjøre anskaffelsen med forhandlinger åpner vi for at operatørene kan tilby oss den løsningen de mener er best ut fra de kriteriene vi har stilt i konkurransen, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

 

Anbudsdokumentene ligger tilgjengelige på Doffin, du finner de her.

 

Til toppen