Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Beredskapsavtale for sambandet Stornes – Bjørnerå inngått mellom Troms fylkeskommune (TFK) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Fylkesrådet vedtok på sitt møte 18.12 å godkjenne forslag til beredskapsavtale for fergesambandet Stornes – Bjørnerå. Avtalen er nå signert av TFK og UNN. Beredskapsavtalen vil ikke påvirke rutetilbudet.

I avtalen som er inngått legger TFK til rette for ambulanseberedskap på fergesambandet. Avtalen er klar på at UNN skal dekke alle merkostnader forbundet med beredskapen.

Det er også viktig å poengtere at rutetilbudet ikke skal bli påvirket av avtalen. Dette fremkommer klart av avtalen. UNN kan bestille ekstraturer når det er pause i trafikken. Ansvaret for ambulanseberedskapen og kvaliteten på denne ligger hos UNN. Troms fylkeskommunes rolle i saken er å sørge for at rutetilbudet med ferge ikke blir skadelidende for innbyggere og lokalsamfunn.

På denne måten er fylkeskommunen bevisst sitt samfunnsansvar ved å legge til rette for ambulanseberedskap som er etterspurt av UNN, samtidig som de reisendes behov blir ivaretatt.

Til toppen