Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Årsrapport for kollektivåret 2019 er klar

2019 markerte en milepæl i kollektivtrafikken i fylket. For første gang var vi mer enn 15 millioner reisende med buss, hurtigbåt og ferge i Troms.

Mobilitet

At så mange velger å reise kollektivt viser at alle tiltakene som har vært iverksatt det siste tiåret har fungert.

– Alt henger sammen med alt. For å få flere til å reise kollektivt må vi ha moderne materiell med jevne avganger. Dette koster penger, og da er vi avhengige av gode og balanserte anbud. For at bussene skal komme fort nok frem i konkurranse med privatbilene trenger vi kollektivfelt og lyskryss om prioriterer bussen. Slike ting tar tid å prosjektere og bygge ut. Alt det arbeidet som er lagt ned de siste årene ser vi resultatene av nå, sier Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Nytt materiell

2019 var et år for forandring. Etter mye godt anbudsarbeid ble nye kontrakter med operatører signert, og Troms fylkestrafikk fikk inn mye nytt materiell.

– En av de største oppdateringene så vi på buss, der nye kontrakter for Tromsø by og Midt-Troms ble satt i drift. De nye bussene er mer miljøvennlige, tryggere og har økt komfort. Det er noe vi vet passasjerene setter pris på, sier Hansen.

Infrastruktur

Det er gjort store investeringer I infrastruktur for å fremme mobilitet, og gjøre trafikken tryggere spesielt for myke trafikanter.

– Vi har jobbet mye med kollektivfelt og systemer for å gi bussene prioritet i lyskryss. Slike tiltak er med på å redusere kjøretiden for bussene langs de største linjene. Det samme gjelder oppgradering av bussholdeplasser og implementering av løsninger for sanntid og billettering om bord I de nye bussene. I sum er dette med på å gjøre det enklere for folk å velge kollektivtransport, avslutter Hansen.

Les hele årsrapporten her.

Til toppen