Velg språk

 • en_GB
logo
logo

Alt du trenger å vite om AutoPASS for ferge

Den 3. mai 2021 innføres AutoPASS for ferge i Troms og Finnmark. Her finner du svar på det meste du måtte lure på i forbindelse med AutoPASS.

Når innføres AutoPASS for ferge?

 • 23. april 2021 – kun for sommerfergesambandet Brensholmen-Botnhamn
 • 3. mai 2021 – for samtlige øvrige fergesamband i Troms og Finnmark

Hva er AutoPASS for ferge?

AutoPASS er det nasjonale automatiske betalingssystemet for bomstasjoner og ferge. Du trenger verken avtale eller brikke for å reise med ferge etter 3. mai. Men det må inngås en egen avtale om AutoPASS for ferge for å få rabatt.

Hvem gjelder AutoPASS for ferge for?

AutoPASS for ferge gjelder for alle fergesamband i Troms og Finnmark, og gjelder for frakt av kjøretøy inklusiv fører. Det er gratis for passasjerer.

Er det noen unntak?

Ja. På sommerfergesambandet linje 180 Andenes-Gryllefjord (18. mai til 5. september 2021), kan man ikke betale med AutoPASS for ferge. Der vil det være vanlig billettering både for kjøretøy og personer, og betaling med bankkort, Troms Billett-app eller reisekort.    

Vil fergeprisene endre seg?

Ja. Prisene vil endre seg som følge av dette, og Troms og Finnmark vil knytte seg til det nasjonale AutoPASS-regulativet for fergetakster. Det er ventet at Stortinget vil foreta en revisjon av AutoPASS-regulativet og fergeprisene senere i år.  

 • Fullprisbillett med AutoPASS for ferge er over 20 prosent høyere enn tidligere fullpris.
 • Forskuddsavtale med AutoPASS for ferge gir billettpris som er mellom 20 og 40 prosent lavere enn tidligere priser.

Priseksempler for vanlig personbil inntil 6 meter lenger ned i saken.

Hvordan fungerer AutoPASS for ferge?

Registrering av kjøretøy om bord baserer seg på avlesning av kjøretøyets nummerskilt. I praksis betyr dette at mannskap om bord skanner alle nummerskilt og foretar måling av kjøretøyets lengde. Systemet vil så automatisk identifisere hvilken rabattavtale som er knyttet til kjøretøyet. Kjøretøy som ikke er knyttet til rabattavtale vil faktureres for fullpris.

Kan man betale med noe annet enn AutoPASS på ferge?

Nei. Dagens billettsystem med kontant/bankkort/reisekort-billettering, bedriftsapp og Troms billett skal erstattes av AutoPASS for ferge. Det er altså kun være mulig å betale med AutoPASS etter 3. mai 2021.

Trenger man AutoPASS-brikke?

Nei, man trenger ikke AutoPASS-brikke for å reise med ferge i Troms og Finnmark. Uten brikke betaler man automatisk fullpris for fergeturen for kjøretøyet. Nummerskilt vil registreres og faktura vil bli sendt til den som eier kjøretøyet. Man får tilsendt faktura for hver fergebillett. Men, for å få rabattavtale så man ha AutoPASS-brikke. Sistnevnte gjelder ikke for MC som er fritatt fra å bruke brikke i kjøretøyet. 

Hva er fordelen med AutoPASS-brikke?

Med AutoPASS-brikke får man 10 prosent rabatt. For å få AutoPASS-brikke må man tegne avtale med AutoPASS. Du må betale 200 kroner i depositum når du bestiller AutoPASS-brikke. Depositumet får du tilbake om du selger bilen eller avslutter avtalen.

Hvilket bompengeselskap skal jeg velge?

Det spiller ingen rolle hvilket selskap du velger. Du vil uansett få en brikke som gir deg 10 prosent rabatt på fergereisen din. 

Her er en liste over noen av de som er tilgjengelige: 

Det kan hende du kun får opp underselskap av disse når du skal velge deg en bompengeleverandør. For Bompengeselskap Nord er det følgende underselskap:

 • BPS Nord-Nordland Bompengeselskap AS
 • BPS Nord-Troms Bompengeselskap AS 
 • BPS Nord-Helgeland Veiutvikling AS 
 • BPS Nord-Veipakke Salten AS
 • BPS Nord-Hålogalandsbrua AS 
 • BPS Nord-Ryaforbindelsen AS

Har du brikke fra før?

Hvis du har brikke og AutoPASS-avtale fra før får du automatisk 10 prosent rabatt og trenger ikke bestille ny brikke.

Hva med el-biler?

El-biler får automatisk 50 prosent rabatt, og trenger verken avtale eller brikke. Nummerskilt registreres automatisk om bord og faktura kommer i posten.

El-biler får både rabatt på vanlig takst, samt rabatt på allerede rabattert vanlig takst dersom bilen er registrert med AutoPASS for ferge forskuddsavtale.

EKSEMPEL: Hvis vanlig takst på en fergereise for personbil er kr. 100, vil el-bil rabatten på 50 prosent bety at el-bilen kun betaler kr. 50 for fergereisen. Har man i tillegg AutoPASS for ferge forskuddsavtale, vil man få ytterligere 50 prosent rabatt på de resterende kr. 50. Dette betyr at fergereisen for en el-bil, når denne inkluderer både vanlig el-bil rabatt og AutoPASS for ferge rabatt, i dette eksempelet kun vil koste kr. 25.

10 prosent-rabatten endres til 50 prosent når man forhåndsbetaler. 

Hva med motorsykler, moped, ATV eller trehjuls-MC?

Disse kjøretøyene kan ikke ha AutoPASS-brikke festet på seg og trenger heller ikke bestille seg brikke for å motta 10% rabatt. Prisene er av den grunn satt noe lavere for disse kjøretøyene. 

Det er derimot slik at man må ha AutoPASS- brikke for å kunne opprette en forskuddsavtale. Om man ønsker å få rabatten som forskuddsavtalen gir så vil man måtte bestille en AutoPASS-brikke for å kunne registrere avtalen. Du vil derimot ikke trenge å ha AutoPASS-brikken festet på kjøretøyet. 

 

Hva om jeg har med meg henger?

Kjøretøy under 6 meter og vekt under 3501 kg

Dersom du har personbil på under 6 meter og vekt under 3501 kg, skal denne registreres som klasse 1 selv om du av og til har med henger eller campingvogn som gjør at lengde overstiger 8 meter. Om du tar fergen med henger eller campingvogn, vil total lengde måles og prises deretter.

Prisene er som følger:

Personbil m/henger, total lengde t.o.m. 6 meter: personbiltakst X 1
Personbil m/henger, total lengde t.o.m. 10 meter: personbiltakst X 2
Personbil m/henger, total lengde f.o.m. 10,01 meter: personbiltakst X 3

Dette gjelder også el-bil, men da er det el-biltakst X 1, 2 eller 3.

Kjøretøy over 6 meter og/eller vekt over 3501 kg

Dersom kjøretøy som enten er f.o.m. 6 meter, eller har vekt over 3501 kg, skal ha med henger, må det registreres i den takstklasse det hører hjemme i når den er på sitt lengste.

Eksempel 1: Om du registrerer en bil på 7 meter som takstklasse 1, og deretter kommer på fergen med tilhenger som øker lengden til over 8,01 meter, vil du ikke få rabatt.

Eksempel 2: Om du registrerer en bil på 5 meter, men med vekt over 3501 kg, som takstklasse 1, og deretter kommer på fergen med tilhenger som øker lengden til over 8,01 meter, vil du ikke få rabatt.

Hva er fordelen med forskuddsavtale?

Med forskuddsavtale får man 50 prosent rabatt som privatkunde, eller 40 prosent rabatt som bedriftskunde. Man må først ha AutoPASS-brikke, før man kan inngå forskuddsavtale.

Forskuddsavtale tegnes så på: www.autopassferje.no.  

Med forskuddsavtale betaler man inn et engangsforskuddsbeløp:

 • 3 000 kroner for kjøretøy (0 – 8 meter)
 • 14 800 kroner for kjøretøy (8,01 – 17,5 meter)
 • 28 000 kroner for kjøretøy (over 17,51 meter).

På private avtaler kan man registrere opp til to kjøretøy (man betaler da engangsbeløp tilsvarende det største kjøretøyet) i samme avtale og kun betale ett engangsbeløp. På bedriftsavtaler kan man registrere et ubegrenset antall kjøretøy, men må betale forskuddsbeløp per kjøretøy. 

Rabatt innvilges når brikke er på plass og forskuddsbeløpet er innbetalt.

Med forskuddsavtale trekkes fergebilletter automatisk av forskuddsbeløpet.

Hvor mange kjøretøy kan man knytte til rabattavtalen?

Privatpersoner kan knytte inntil to kjøretøy på en og samme rabattavtale. Det er ubegrenset hvor mange kjøretøy en bedrift kan knytte til en bedriftsavtale.

Når forskuddsbeløpet er brukt opp, kommer det da en faktura?

Man vil automatisk få tilsendt faktura for påfyll av fergekonto når saldo blir lav. Når saldo er nede i ca. 25 prosent av forskuddsbeløpet, vil man motta varsel i epost eller post, eller eFaktura med betalingsinformasjon for ny forskuddsbetaling. Ønsker man å betale inn nytt forskudd før man mottar ny faktura, kan KID-nummer på en gammel faktura benyttes. Husk at du må betale inn minimum ett forskuddsbeløp. Beløpet kan ikke være valgfritt. 

Når man benytter AutoPASS-brikke som betalingsløsning og er tom for forskuddsbeløp, får man allikevel 10 prosent rabatt av full billettpris, men dette trekkes da fra hovedavtalen hos brikkeutsteder. Dersom man ønsker å fylle på kontoen før man har fått faktura for påfyll, kan man benytte KID- og kontonummer fra en tidligere faktura for å gjøre det. 

Betaling av forskudd kan gjøres på følgende måter:

 • Faktura
 • Faktura per e-post
 • EHF (kun bedrift)
 • Kredittkort (kun bedrift)

På Min Side kan man følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura, samt bestille kvittering på reiser.

Kan man bruke AutoPASS-fergekort?

Nei. Selv om AutoPASS-fergekort er en ordning som benyttes i andre fylker, er ikke dette noe som gjelder i Troms og Finnmark. For rabattavtaler man ha brikke.

Har brikken noen praktisk funksjon?

Det er ikke brikken som registreres om bord. Men alle som har avtaler knyttet til brikken plikter å montere og bruke brikken slik det blir angitt av utsteder. Brikken er bevis på at avtalen er inngått og reguleres av avtaleverket mellom kunden og utsteder.

Det er ikke mulig å tegne rabattavtale uten brikke. Selv om selve registreringen gjøres ved skanning av nummerskilt, må alle ha brikken i bilen. Selv om brikken ikke har noen praktisk funksjon i Troms og Finnmark, vil samme brikke kunne benyttes ved bomstasjoner, eller på andre brikkeregulerte veger, tuneller eller fergesamband i Norge.

Kan man kjøpe fergebilletter i «Troms billett-appen» etter 3. mai 2021?

Nei, man kan ikke lenger kjøpe billetter for ferge i Troms Billett. Appen gjelder fortsatt for kjøp av buss- og hurtigbåtbilletter.

Kan man kjøpe fergebilletter med reisekortet «Tromskortet» etter 3. mai 2021?

Nei, dette er ikke et gyldig betalingsmiddel for ferge etter 3. mai 2021. Reisekortet kan fortsatt brukes som normalt for kjøp av buss- og hurtigbåtbilletter.

Det vil heller ikke være mulig å betale med noe annet enn AutoPASS på sommerferge-sambandet mellom Brensholmen og Botnhamn fra oppstart den 23. april 2021.

For privatkunder med reisekort (Tromskortet) og utestående saldo

Har du et utestående beløp i reisekortet (Tromskortet) som du ikke får brukt har du rett til refusjon.

Husk at du må legge ved kvittering som dokumenterer påfyll av reisepenger. Det trenger ikke være den siste kvitteringen for påfyll, men kan også være en kontoutskrift. Det viktigste er at kortnummeret og kvittering stemmer overens med hverandre. Dette er for å forsikre oss om at du er rettmessig eier av kortet.

Fyll ut refusjonsskjema. Punkter som må fylles ut er merket med rødt.

Lenke til refusjonsskjema finner du her.

Refusjonsskjema, reisekort og kvittering leveres enten til nærmeste kundesenter (Tromsø, Finnsnes, Harstad) eller sendes via post til: Troms og Finnmark fylkeskommune, Troms fylkestrafikk, Postboks 1122, 9261 Tromsø.

NB! Sender du reisekort via post, husk å noter ned kortnummer, i tilfelle de blir borte i postgangen.

 

Hva kreves for å kunne inngå rabattavtale?

Alle som ønsker rabattavtale ha brikke.

Se informasjon over om hvordan man får utstedt brikke.

Privat- og bedriftskunder er ansvarlig for at opplysninger som er gitt i avtalen er korrekte.

Man kan ikke benytte brikken i andre kjøretøy eller motorvogner enn det som er angitt i avtalen.

Montering og bruk av brikken skal skje i henhold til instruksjoner gitt av utsteder av brikke.

Man skal melde enhver endring i kjøretøydata. Eksempelvis bytte av kjøretøy som skal knyttes til avtalen, eller forlengelse av bilen (ved tilhenger eller last). Hvis du reiser med tilhenger eller last uten forhåndsregistrering vil mannskap om bord foreta måling slik at betaling blir korrekt.

Verken avtalen eller brikken kan overdras til andre.

Reiser personer (uten kjøretøy) gratis på ferge?

Det er kun kjøretøy som betaler på ferge i Troms og Finnmark. Personer som reiser betaler ikke billett på ferger i Troms og Finnmark.

Unntaket er delstrekningen fra Vengsøy til Musvær, Risøy og Mjølvik på linje 182. Der må personer betale billett da båtlinjer uten kjøretøy er definert som lokalbåtsamband. 

På sommerfergesambandet linje 180 Andenes-Gryllefjord (18. mai til 5. september 2021), vil man ikke kunne betale med AutoPASS for ferge. Der vil det være vanlig billettering, både for kjøretøy og personer, enten ved betaling med bankkort, Troms Billett-app eller reisekort.    

Kan man betale med bank- eller kredittkort for rabattavtaler?

Skyttel AS jobber med en kredittkortløsning, i dag er det kun mulig å innbetale forskuddsbetaling fra faktura.

Fylkesrådets vedtak

Priser for kollektivtransport vedtas politisk av Troms og Finnmark fylkeskommune. Den 15. desember 2020 vedtok fylkesrådet å gå over til det nasjonale AutoPASS-regulativet for ferge.

Møtekalender – Møter – Fylkesrådet (15.12.2020) (opengov.cloudapp.net)

Sak: 349/20

Hva skjer hvis man mister brikken?

Kunden er ansvarlig for all oppbevaring og bruk av brikken. Ved tap av brikke er kunden selv ansvarlig for å varsle utsteder av brikken.

Det er ikke Troms og Finnmark fylkeskommune, eller Troms fylkestrafikk/Snelandia som utsteder brikkene. Mer informasjon på www.autopass.no.

Førers ansvar

Det er fører av kjøretøyet sitt ansvar å sørge for at nummerskilt er synlig ved ombordkjøring. Fører skal påse at nummerskilt er lesbart og fri for vegstøv, snø eller is. Dette gjør jobben lettere for mannskap om bord.  

Hvordan ivaretas personvern?

Formålet med å registrere opplysninger om kunden vil være å gjennomføre avtale om fullpris eller rabattert betaling for reiser med ferger som er med i nasjonal løsning for AutoPASS for ferger.

Bruk av fotografering gjøres for å dokumentere kjøretøyets klasse eller kjøretøyets lengde ved rabattavtale, eller ureglementerte passeringer.

Opplysninger om kunden og passeringsdata benyttes bare til å administrere AutoPASS for ferge.

Ved inngåelse av avtale vil det bli registrert opplysninger om kunden som er nødvendig for å gjennomføre rabattavtalen, for korrekt billettering, og eventuell klagebehandling.

Opplysninger om hver enkelt passering slettes så raskt som mulig etter at reisen er betalt.

Ved tvist om betalingsplikten oppbevares opplysningene inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort. Kunden kan når som helst be om innsyn i lagrede opplysninger om seg selv. Kunden kan når som helst be om at lagrede opplysninger om seg selv slettes. Kunden samtykker da i eventuelle konsekvenser dette kan ha for gjennomføring av avtalen.

Ved avslutning av avtalen vil alle data bli slettet i henhold til enhver tid gjeldende regler om personvern og regnskapsføring. Ved inngåelse av avtale gir kunden samtykke til at passeringsopplysninger kan overføres mellom utsteder og operatør ved behandling av klage på passering.

Passeringsdata vil bli brukt til anonymisert trafikkstatistikk.

Hvordan er klagegangen?

Reklamasjon på fergebillett må fremsettes inne 30 dager fra det tidspunkt kunden ble informert om belastet beløp. Reklamasjon fremsettes til Skyttel AS – www.skyttel.no, ikke Troms og Finnmark fylkeskommune, Troms fylkestrafikk eller Snelandia.

MER INFORMASJON

INFORMASJON OM AUTOPASS-REGULATIV FOR FERJETAKSTER: 1387782 (vegvesen.no)

AUTOPASS-REGULATIV FOR FERJETAKSTER (pristabeller): 1387783 (vegvesen.no)

www.autopass.no

www.autopassferje.no

 

SPESIELT FOR BEDRIFTSKUNDER 

Hvordan påvirker dette bedriftsavtaler? Alle eksisterende avtaler opphører fra 3. mai 2021 og det må opprettes AutoPASSfergeavtale for rabattordning. Mer informasjon her: • www.autopass.nowww.autopassferje.no  

 

Hva skjer med appen «Troms bedriftsbillett ferge»? Appen slutter å virke den 3. mai 2021. 

 Hva gjør man for å få ny bedriftsavtale fra 1. mars til 2. mai 2021? Det vil ikke være mulig å inngå nye bedriftsavtaler for bruk av appen «Troms bedriftsbillett ferge» fra 1. mars 2021. 

De som trenger å opprette nye bedriftsavtaler i perioden 1. mars til 2. mai 2021 må ta direkte kontakt med kundesenter til Troms fylkestrafikk for avtale. Benytt kontaktskjema her. 

Hva skjer med reisekortet «Tromskort bedrift»? Dette er ikke et gyldig betalingsmiddel fra 3. mai 2021. 

Det vil heller ikke være mulig å betale med noe annet enn AutoPASS for ferge på sommerfergesambandet mellom Brensholmen og Botnhamn fra oppstart 23. april 2021.

For bedriftskunder med reisekort (Tromskortet) og utestående saldo Har du et utestående beløp i reisekortet (Tromskortet) som du ikke får brukt har du rett til refusjon.

Lenke til refusjonsskjema finner du her. https://www.tromskortet.no/getfile.php/1332419-1615276883/Bilder/Artikkelbilder/Ferger/REFUSJONSSKJEMA%201.3.2021%20til%20avslutning%20av%20reisekort%20innf%C3%B8ring%20av%20autopass.pdf

Fyll ut refusjonsskjema. Punkter som må fylles ut er merket med rødt. 

Refusjonsskjema og reisekort, leveres enten til nærmeste kundesenter (Tromsø, Finnsnes, Harstad) eller send de via post til: Troms og Finnmark fylkeskommune, Troms fylkestrafikk, Postboks 1122, 9261 Tromsø.  NB! Sender du kortene via post, husk å noter kortnummer, i tilfelle kort blir borte i postgangen. 

 

For bedriftskunder med app (Troms Bedriftsbillett ferge) og utestående saldo

Når fakturaer er betalt og innregistrert i våre systemer vil bankgarantier opphøre til fordel for kunden. Hvis man ikke har uoppgjorte fakturaer skjer dette automatisk i våre systemer.

 

For bedriftskunder med reisekort (Tromskortet) uten saldo

Kort må sendes til Troms fylkestrafikk for makulering. Er du usikker på om det er penger på kortet kan du ringe kundesenteret på 777 88 777.  Kort kan også leveres inn til Troms fylkestrafikk for avregistrering og makulering. Leveres da inn til nærmeste kundesenter (Tromsø, Harstad eller Finnsnes), eller send de via post til: Troms og Finnmark fylkeskommune, Troms fylkestrafikk, Postboks 1122, 9261 Tromsø.

 

Hvordan opprette bedriftsavtale i AutoPASS? For å opprette bedriftsavtale må man registrere seg på www.autopassferje.no

Der må man godta de generelle vilkårene og registrere bedriften med navn, organisasjonsnummer og kontaktinformasjon.

 

Når man oppretter avtale må man knytte ett eller flere kjøretøy til kontoen. Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. 

Det må betales et forskudd per kjøretøy. 

Kjøretøy er fordelt på tre klasser; klasse 1 (under 8 meter), klasse 2 (8,01-17,5 meter) og klasse 3 (over 17,51 meter). 

Merk at de som kjører med tilhenger må sette seg inn i informasjon om hvordan kjøretøy med henger registreres. Kjøretøy med tilhenger eller gjenstand som gjør at kjøretøyets totale lengde avviker fra kjøretøyet, skal betale for den totale lengden.

Bedrifter og offentlige etater som skal frakte anleggsmaskiner el. uten registreringsnummer, må ha med rekvisisjon som betalingsmiddel. Transporten blir da fakturert utenfor AutoPASSløsningen.

 

Til toppen