Velg språk

  • en_GB
logo
logo

30 prosent færre avganger i kollektivtrafikken

På grunn av stengte skoler, hjemmekontor og karantene er det betydelig færre som reiser i kollektivtrafikken. Samtidig er det mange som fortsatt må bevege seg i samfunnet og det vil vi fortsatt legge til rette for sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Beredskap er viktig

Den siste uken har etterspørselen etter kollektivtransport gått ned med 70-80 prosent i Troms og Finnmark. Selv om etterspørselen går ned jobbes det nå på kort og lang sikt for å sikre at kollektivtilbudet opprettholdes. 

– Vi tar nå ned tilbudet med om lag 30 prosent færre avganger i hele fylket. Både fordi det er vesentlig færre reisende, og for å skåne de ansatte i kollektivtrafikken, slik at vi har tilstrekkelig bemanning i tilfelle av sykdom blant sjåfører og mannskap, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap). 

Tilsvarer sommerruter og skolefri

Modellene som har blitt brukt for å justere ned kollektivtilbudet tar utgangspunkt i sommerruter og skolefri. Samtidig er det fortsatt skole- og jobbreiser i fylket for de som har samfunnskritiske funksjoner.

– Vi har den siste uken kartlagt behovet for å imøtekomme den reelle etterspørselen for å gjøre riktige prioriteringer. Turene vi tilbyr nå må tilpasses det enkelte områdets behov, og det er viktig for oss å gi et tilbud til de som fortsatt trenger det. Samtidig prøver vi å unngå å kjøre tomme busser, forteller fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Ruteinformasjon oppdateres i sanntid

Oppdatert reiseinfo i sanntid ligger på Troms Reise-appene og reiseplanlegger på tromskortet.no. Innstilte avganger fjernes eller markeres som innstilt.

– Fylkesrådet vil benytte anledning til å takke våre operatører for stor fleksibilitet og samarbeidsvillighet, avslutter fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Tromsø by:

  • Tilnærmet sommerruter som er tilpasset skolefri, stengt undervisning på UiT og redusert antall arbeidsreiser.
  • Reduksjon i antall avganger innebærer halvert frekvens i rushtid for de busslinjene med hyppigst frekvens. Linje 20,33,34 går fra 8 til 15 minutters frekvens. Linje 24, 28, og 42 går fra 10 til 20 minutters frekvens.
  • Det blir færre avganger på X-linjer og turer utenfor rush innstilles.
  • Avgangsfrekvens midt på dagen, kveld, og helg opprettholdes i hovedsak som i dag (noen innstilte avganger lørdag formiddag).
  • Turer markert med grønn farge i bussrutene kjøres ikke, resten av avgangene kjøres som normalt.

Resten av Troms – buss:

  • Mange enkeltavganger innstilles og antall avganger reduseres med ca. 30 prosent for hele Troms.
  • Avganger med ingen reisende forrige uke er innstilt. Mye gjelder skoleskyss. I samarbeid med operatørene er det nå stor fleksibilitet i rutetilbudet slik at innmeldte behov for skyss ivaretas.
  • Regionlinjer er ikke berørt. Det er fortsatt en del reisende på linje 100 Tromsø – Narvik og linje 150 Tromsø – Alta.

Båt og ferge:

  • Det er ikke planlagt endringer på båt og ferge utover den endringen som allerede er iverksatt på linje 2 Tromsø – Harstad.

 

Kontaktinfo:

Viser også til mer informasjon, inkludert full oversikt over tiltak og reiseråd for kollektivtrafikken i forbindelse med koronasituasjonen her: http://bit.ly/Reiseråd  

Til toppen