Velg språk

  • en_GB
logo
logo

2,5 millioner færre kollektivreiser i Troms i 2020

Etter mange år med fin vekst i antall reisende, bidro koronapandemien til en nedgang på 17 prosent i antall kollektivreiser i 2020. Nå er nøkkeltallene for kollektivtrafikken klar.

115 millioner i inntektssvikt

Færre reisende, restriksjoner og redusert kapasitet påvirket reisestrømmen gjennom store deler av året. Billettinntektene har falt med 80 millioner kroner sammenliknet med 2019, en nedgang på 20 prosent. Avviket sammenliknet med budsjett er en svikt i inntektene på 115 millioner kroner, en nedgang på 26 prosent. Staten har kompensert for inntektsbortfallet.

Lovende start på året for buss og hurtigbåt

Tallene for januar og februar 2020 viser hvilken sterk vekst det lå an til på hurtigbåtlinje 2 Tromsø-Harstad og bybussene i Tromsø. For linje 2 lå det an til en vekst på over 20 prosent, mens det for bybussene i Tromsø lå an til en vekst på 27 prosent.

Størst nedgang på hurtigbåt

Den største nedgangen er registrert på hurtigbåt hvor reduksjonen er på 29 prosent. Tilbudet på linje 2 mellom Harstad og Tromsø ble redusert i perioden mars til juni for å ivareta vask av fartøy mellom hver avgang.

Lavest fall for ferge

Antall kjøretøy på ferger har hatt lavest fall, med en reduksjon på 9 prosent i 2020. Dette henger sammen med at mange fergesamband er eneste måten å komme seg til og fra en øy, samt at det er mulig å sitte i egen bil under overfarten.

Flere reiser uten gyldig billett

I løpet av pandemien gikk antallet som reiste uten gyldig billett opp med 217 prosent fra 2019 til 2020. Smitteverntiltak, stengt fordør og restriksjoner for betaling om bord har bidratt til at mange passa­sjerer har hatt en opplevelse av at kollektivreiser var gratis.

Hovedtrekk for kollektivtrafikken i Troms og Finnmark 2020 finner du her.

Til toppen