Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Transportvilkår

Samferdselsdepartementet har fastsatt vilkår for rutegående kollektivtrafikk i Norge.

Lover og regler

Kollektivtransport i Norge er regulert av ulike lover. Offentlige innkjøp av transport er underlagt regler for konkurranseutsetting gjennom regelverk fra EU.

Løyver og organisering/kjøp av kollektivtransport følger bl.a disse lovene og forskriftene:

 
Yrkestransportloven er utformet med bakgrunn i EU-regelverk på området. Høsten 2007 vedtok EU en ny forordning som vil få konsekvenser for norsk innenlands kollektivtransport. Når dette er innarbeidet i norsk lovgivning, må kollektivtransportkontrakter over en viss størrelse (300.000 km. eller 1 mill. euro)  konkurranseutsettes.

Skoleskyss er omhandlet i Opplæringslovens kap. 7.

Barn som reiser alene:

Barn under skolepliktig alder, som reiser med rutegående buss, skal alltid følges av ledsager. Ledsager skal være fylt 14 år og følge med på hele reisen. Skolepliktig alder er den dag barnet begynner i 1.klasse.
Elever i grunnskole kan reise uten ledsager på skolereiser mellom hjemsted og skole, selv om de ikke er fylt 6 år. For reiser utover dette, skal barn under 6 år ha følge av ledsager.
Barn under 4 år som reiser sammen med ledsager, reiser gratis. Ved samlet reise av barn under 4 år, skal maksimum 2 barn pr ledsager reise fritt.

Ved reiser der barnet ikke foretar en daglig reise til skolen, bør barnet alltid ha tilgjengelig nedskrevet mobiltelefonnumre til de som er mest aktuelle (far, mor, besteforeldre evt. andre som skal møte barnet) dersom ikke alt går etter planen.  Vi anbefaler dessuten at en voksen utfører noen reiser sammen med barnet før det skal ut å reise på egenhånd.

Den som best kjenner sitt barns begrensninger og evne til å takle uforutsette hendelser er de foresatte. Barnets alder alene kan derfor aldri avgjøre om barnet er skikket til å reise alene eller ta vare på et annet barn på reisen.

Last ned Barneombudets veileder

Til toppen