Velg språk

 • en_GB
logo
logo

Annet

Kundeservice

NB! Endringer pga. korona-situasjonen

Korona-situasjonen:

Vanlige åpningstider gjelder, men dette kan endres på kort varsel.

 

Ønsker du å snakke med en kundebehandler på telefon?

Ring oss på 777 88 777.

Vil du snakke med noen ansikt til ansikt? Besøk oss på et av våre kundesentre.

Her finner du oss:

Tromsø:
Tromsø havneterminal 2. etg.
(Samuel Arnesens gate 5)
Mandag - fredag kl. 09:00 - 16:30
   
Harstad:
Harstad havneterminal

 
Mandag - fredag kl. 10:00 - 16:15
   

Finnsnes:
Kunnskapsparken, 3. etg


Mandag, tirsdag, torsdag og fredag  kl. 10:00 - 14:30
Onsdag stengt

Finnsnes: Kjøp eller påfyll av Tromskort kan gjøres i kaféen på Hurtigbåtterminalen (ikke ved bruk av rekvisisjon), på bussen eller på hurtigbåten. 

 

 

 

Utsalgssteder

På utsalgssteder kan du kjøpe nytt og fylle på Tromskort.
Ved kjøp av Fylkesbillett og Ungdom Total må du ha bilde på kortet og første gangs kjøp må derfor skje på et av våre kundesenter. 

Tromsø

 • Narvesen Stortorget  - Stortorget Tromsø sentrum
 • WITO-kiosken  -  Storgata 68
 • Narvesen UNN  -  Universitetssykehuset i Tromsø
 • MIX-kiosken  -  Universitetet i Tromsø - stengt til midten av august!
 • Jekta Storsenter  -  Informasjonskranke
 • Narvesen K1, Langnes (ved Giæverbukta terminal)
 • Narvesen - Krokensenteret

Finnsnes

 • Lund-kiosken på Havneterminalen på Finnsnes - stengt!

Harstad

Vårt kundesenter finner du på Havneterminalen. I tillegg kan man fylle på Tromskortet og kjøpe nytt reisekort på bussene, på hurtigbåten eller på fergene i Sør-Troms.

Hurtigbåter

Reisekort kan også kjøpes/fylles på ombord på hurtigbåtene.

Personvern

Personvern i Troms fylkestrafikks tjenester

Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvordan du får innsyn i opplysninger vi har om deg.

Du trenger ikke å oppgi personopplysninger for å reise med oss. Du kan reise anonymt dersom du ønsker det.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du registrer hos oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Hvor lenge vi lagrer opplysningene finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden.

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Personopplysningsloven på lovdata.no


Behandlingsansvarlig

I Troms fylkeskommune er fylkesordfører formelt øverste leder og den som utpeker behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med TFT og bruker våre tjenester. Denne har delegert ansvaret til leder for arkivtjenestene i Troms fylkeskommune.

Troms fylkestrafikk behandler personopplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven.

I behandlingen av personopplysninger bruker Troms fylkestrafikk (TFT) databehandlere innenfor områdene IT-drift og support, inkasso, IT-utvikling, vektertjenester i billettkontroll ol. samt tjenester innen fakturering og inndrivning. Noen av TFTs databehandlere benytter seg av skytjenester, men behandlingen vil foregå innenfor EU/EØS. Alle opplysninger som kan knyttes til deg krypteres, og krypteringsnøkkelen gjøres utilgjengelig for den aktuelle databehandler.

Reiser du med eller bruker tjenestene til andre selskap vi samarbeider med, blir dette selskapet ansvarlig for dine personopplysninger.

Rettighetene dine

Troms fylkeskommune har et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt.

Etter personopplysningsloven og GDPR artikkel 15-22 har du rett til:

 • innsyn i opplysningene som er lagret om deg.
 • å kreve at opplysningene om deg, som er feil, blir rettet.
 • å kreve at opplysningene om deg blir slettet dersom du trekker samtykke til behandling, eller at TFT ikke har rettslig grunnlag for videre behandling. Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg, kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester, men du kan fortsatt reise med oss.
 • å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger hvis du for eksempel mener de er uriktige. Dette kan du gjøre frem til opplysningene som bestrides er bekreftet som riktige. Du har også rett til å be om at personopplysningene blir lagret til du har fått avgjort et rettskrav.
 • å få opplysningene dine overført på et maskinlesbart format til en ny behandlingsansvarlig, dersom du for eksempel flytter ut av Troms.

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Du kan også ta kontakt på vårt kundesenter. Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til postadressen din.

I tillegg til de registrerte personopplysninger har du rett til å be om innsyn i følgende:

 • Formålene med behandlingen.
 • Hvilken type personopplysninger som behandles.
 • Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner.
 • Dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden.
 • Retten til å anmode den behandlingsansvarlige om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling.
 • Retten til å klage til en tilsynsmyndighet.
 • Dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den som er registrert, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra.
 • Forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering og relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte.

Du kan be om innsyn via kontaktskjema her på sidene eller ved å ta kontakt per telefon 777 88 777 eller per post.

Postadresse, hvis du vil sende forespørsel om innsyn per post:

Troms fylkestrafikk, Bernh. Lunds veg, 9300 Finnsnes

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål om eller vil klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med Troms fylkeskommunes personvernombud. Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Kontakt Troms fylkeskommunes personvernombud Hilde Lange, fortrinnsvis på hilde.lange@tromsfylke.no

Konsekvensene for dine rettigheter og friheter

Behandlingen har liten innvirkning på ditt personvern. Som kunde kan du alltid reise anonymt med oss og vi behandler dine opplysninger for og gi deg ønskede tjenester og følge opp vår transportavtale med deg. Det behandles som hovedregel ikke noen sensitive opplysninger med unntak om saker for skoleskyss.

Opplysningene sendes inn og videreformidles via sikret linje og lagres med begrenset tilgang. Det er utarbeidet rutiner for ulike behandlinger av personopplysninger for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er utført personvernkonsekvens-vurderinger (DPIA) for elektronisk billettering, med akseptabelt resultat.

Kundeservice og personvern

Formål

Opplysningene behandles slik at vi kan behandle din kundehenvendelse.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å følge opp en avtale med deg som kunde.

Dette behandler vi

Troms fylkestrafikk trenger normalt ikke sensitive personopplysninger for å behandle henvendelsen din. Slike opplysninger må uansett sendes pr post.

Dersom du tar kontakt med oss via kontaktskjema på tromskortet.no eller pr brev, behandler vi følgende opplysninger om deg:

 • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og/eller e- postadresse, evt. postadresse og din beskrivelse av henvendelsen din.
 • Reisekortnummer eller app-ID- og henholdsvis reiseopplysninger eller salgsopplysninger som er relevant for saken.
 • Reiseopplysninger er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger om  kortbevegelser siste 104 dager lagres i baksystem referert til et reisekortnummer og henholdsvis reiseopplysninger eller salgsopplysninger som er relevant for saken.
 • Salgsopplysninger, opplysninger fra salget av en billett eller påfylling/bruk av reisepenger slik som tid for kjøpet, beløp, billettype og hvilken sone billetten er gyldig
 • Skadeopplysninger. I skadesaker behandler vi i tillegg opplysninger om skaden som du har sendt inn via vårt kontaktskjema.

Tilgang og bruk

Det er et begrenset antall brukere som har tilgang til opplysningene du gir oss via kontaktskjema eller pr e-post. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Unntaket er henvendelser om skadesaker, som blir videreformidlet til den buss, båt eller fergeoperatør som behandler saken videre.

Lagring og sletting

Opplysningene blir behandlet så lenge du som kunde har adgang til å klage til Transportklagenemnda. Kundeopplysningene og beskrivelsen av henvendelsen din lagres i kundeoppfølgingssystemet vårt i inntil 365 dager etter siste aktivitet i saken. Etter 365 dager anonymiseres henvendelsen din.

Reiseopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter du har fremmet skriftlig reklamasjon til Troms fylkestrafikk om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Salgsopplysninger kan lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter du har fremmet skriftlig reklamasjon til Troms fylkestrafikk om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Se forskrift om transportklagenemda § 5-2

Sosiale medier

Vi lagrer ikke informasjon om deg dersom du tar kontakt med oss via Facebook eller Twitter.

Husk å ikke oppgi personopplysninger enten om deg selv eller andre i sosiale medier, da dette er tilgjengelig for alle. Dette er informasjon som app-ID, reisekortnummer, saksnummer eller bilder av andre som ikke har samtykket til publisering. 

Til toppen