Velg språk

 • en_GB
logo
logo

Tiltak og reiseråd for kollektivtrafikken

Vis hensyn og hold avstand. Her er våre tiltak og reiseråd for å begrense smittefaren fra koronaviruset.

Oppdatert: 28.08.2020

Troms fylkestrafikk følger nasjonale retningslinjer for smittevern i kollektivtrafikken.

Våre generelle reisråd til passasjerer:

 • Ikke reis hvis du er syk. Hvis du er syk eller mistenker at du er syk skal du ikke reise med offentlig transport.

 • Er reisen nødvendig? Vurder nødvendigheten av å gjennomføre reisen.

 • Bruk sykkel og andre transportmidlerOvervei å sykle, gå eller å bruke andre transportmidler istedenfor å bruke offentlig transport dersom det er mulig.

 • Unngå rushForsøk å legge reisen til et tidspunkt utenfor rushtiden for å redusere trengsel på offentlig transport, på holdeplasser, i havner mv.

 • God hostehygieneUnngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i et engangslommetørkle eller i albuekroken.

 • God håndhygieneSørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vær ekstra oppmerksom på dette når du har vært i direkte kontakt med felles berøringspunkter, slik som håndtak, signalknapper, armlener mv.

 • Hold avstand. Forsøk å holde god avstand til andre passasjerer. Det anbefales å holde en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer på offentlige transportmidler. 

 • Vis hensyn til andre reisende. Sørg for å vise hensyn til medpassasjerer og andre reisende, spesielt eldre personer.

 • Ikke gå på fulle busser. Dersom du ser at det er trengsel på transportmiddelet du hadde planlagt å reise med, bør du vurdere å vente til neste avgang eller å utsette reisen ytterligere.

 • La skoleelever gå på bussen først. Folkehelseinstituttet oppfordrer voksne som ikke har arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner til å vike for skoleelever på kollektivtransport.

Sitt, ikke stå på bussen

For å unngå trengsel i midtgangen anbefaler vi våre passasjerer å finne seg et ledig sete på bussen.

Hvis det ikke er ledige seter om bord er en meters avstand til andre passasjerer anbefalt.

Hvor mange passasjerer slippes om bord?

Fra 17. august er vi tilbake til høstruter, noe som betyr flere avganger og økt kapasitet på våre linjer. Det er ingen passasjererbegrensninger på hurtigbåt og ferger, der kjører vi for full kapasitet om bord i våre fartøy. 

På bybusser ber vi våre passasjerer fylle opp alle tilgjengelige sitteplasser før man benytter seg av ståplasser. Vårt reiseråd for å unngå trengsel og smitterisiko er at det til en hver tid aldri er mer enn 20 stående passasjerer på bybuss, og 10 på distriktsbusser. Dette betyr at vi maksimalt ønsker 70 prosent passasjerer på våre busser. På våre regionbusser linje 100-160 er det ikke ståplasser. 

Hvor kan du se om bussen er full?

Ved å benytte tromsreise.no kan du nå se om det er ledig kapasitet på bussen din. Velg din linje i menyen til venstre på nettsiden, da vil du se nøyaktig hvor mange passasjerer som er om bord. Hvis kapasiteten overskrider 70 prosent, ber vi deg vente til neste buss.  

Ruteinformasjon finnes i vår reiseplanlegger

De reisende oppfordres til å bruke reiseplanleggeren på tromskortet.no eller Troms Reise-appen for oppdatert ruteinformasjon. 

Hvordan betale i kollektivtrafikken?

 • Billetter kjøpes i Troms Billett-appen. Den kan lastes ned her. 
 • Fra 1. juli er det mulig å betale med SMS på buss i Troms. Les mer om dette her
 • Buss:
  • Det vil ikke lenger være mulig å betale med kontanter eller bankkort på buss. 
 • Hurtigbåt og ferge:
  • Det vil ikke lenger være mulig å betale med kontanter på hurtigbåt eller ferge.
  • Du kan betale kontaktløst med reisekort eller med bankkort inntil 500 kr på alle våre hurtigbåtlinjer og fergesamband.
 • Vårt reisekort Tromskortet kan kun avleses som normalt på buss for reisende med autoreise eller periodebillett i Tromsø by.
 • På enkelte av våre distriktslinjer har vi nå flyttet billettmaskinen ned i bussen, noe som muliggjør betaling med bank- og/eller reisekort. 
 • Her kan du lese mer om hvordan du kjøper billett.

Hvilke smitteverntiltak har vi om bord?

 • Fortsatt forsterket renhold. 
 • Vi jobber aktivt for å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må ha nær kontakt. Det viktigste er å redusere smittefaren.
 • Personer som er syke eller i karantene skal ikke under noen omstendigheter reise kollektivt.

Smittevernstiltak for Buss:

 • Bruk midtre inngang ved på- og avstigning. 
 • På bussene stenger vi fremste dør og de to forreste seterekkene på bybuss.
 • Billetter kjøpt med Troms Billett skal ikke fremvises til sjåfør på buss ved påstigning.

Takk til mannskap og sjåfører

Dette er tiltak som er besluttet i samråd og god dialog med operatørene. Vi benytter anledningen til å skryte av mannskap og sjåfører for den jobben de gjør. Det er en utfordrende situasjon vi står i, og den jobben som gjøres for å holde kollektivtrafikken i gang er viktig.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Alle henvendelser til Troms fylkestrafikk kan gjøres via vårt kontaktskjema eller på tlf. 177 / 777 88 777. Det kan for tiden være stor pågang på telefon, så bruk gjerne kontaktskjema.

Ellers anbefaler vi passasjerer til å følge med på meldinger via vårt sanntidssystem eller informasjon på www.tromskortet.no.

Lurer du på noe?

Råd og informasjon til befolkningen på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Spørsmål og svar om koronaviruset på helsenorge.no

Følg ellers med på din hjemkommunes nettsider for mer informasjon om råd og tiltak der du bor.

Til toppen