Velg språk

  • en_GB
logo

Annet

logo
Kontakt oss

Ferger i Troms 2019

ADR transport og spesialtransport på ferger i Troms
Transportør bes kontakte ferge på aktuelt samband dagen i forveien, for å avtale best passende tidspunkt for gjennomføring. På enkelte samband er det kjøretøy som har forkjørsrett. På samband med små ferger kan spesialtransport gi utfordringer ift total dekkslast.
Parkering i fergekø
Vi minner om at reisende ikke skal parkerer biler i fergekøen og forlate for lengre tidsrom. Vi ber reisende om ferdes hensynsfyllt og utvise god køkultur.


Transportation of dangerous goods (ADR) on ferries:
Transport carriers are kindly asked to contact the crew on the ferry on the relevant route one day in advance to arrange an appropriate time for transportation of dangerous/special goods. On certain routes, other vehicles have priority. On routes served by small ferries, the transportation of dangerous/special goods can create challenges in relation to the total deck cargo.
Parking in ferry queues

We wish to remind travellers not to park their vehicle in the ferry queue if they plan to leave it unattended for a long period. Please show consideration to your fellow travellers.

Linjenummer

Se flere
Til toppen