Velg språk

  • en_GB
logo

Annet

logo
Kontakt oss

Billettrefusjon

Har du kjøpt en billett du ikke får brukt? Her finner du informasjon om hvordan du kan kansellere billetten og få pengene tilbake.

1. Har du kjøpt feil billett?

Ved feilkjøp om bord i et transportmiddel må du reklamere senest innen 5 minutter. Da kan sjåfør eller billettør korrigere kjøpet manuelt. 

Har du ved en feiltagelse kjøpt en billett du ikke skal benytte deg av, kan du sende krav via vårt kontaktskjema eller oppsøke nærmeste kundesenter

2. Skal du flytte?

Dersom du flytter fra Troms fylke kan du få refundert saldoen på reisepenger på Tromskortet/Troms Mobillett. Da må Tromskortet innleveres sammen med kvittering for siste påfylling. Mobilkonto avsluttes av vår kundeservice. Husk å legge ved offentlig flyttemelding. Tilbakeføring av restsaldo reisepenger på Tromskortet/Troms mobillett har et gebyr på 50 NOK ved overføring til bankkonto innland. Ved overføring til bankkonto i utlandet er gebyret kr. 100,-.

3. Sykemeldt?

Periodebillett kan refunderes dersom du blir fullt sykemeldt i minimum 8 dager. Refusjon beregnes fra første sykedag og forutsetter at du ikke har reist i sykeperioden. Kopi av sykemelding må forevises. Du kan benytte vår kontaktskjema eller oppsøke nærmeste kundesenter

4. Virker ikke Tromskortet?

Kom innom nærmeste kundesenter. Ved teknisk feil i Tromskortet får du nytt kort gratis. Er kortet brukket eller har andre skader som skyldes egen oppbevaring/behandling, overfører vi data fra gammelt kort til nytt Tromskort for kroner 50,- (kortgebyr).

5. Andre tilfeller

Vi kan også refundere billetter i andre tilfeller, som for eksempel hvis du ikke lenger har behov for ditt Tromskort eller ved dødsfall. Hvis du er i tvil, ring oss på telefon 777 88 777 så hjelper vi deg. Vær oppmerksom på at det kan påløpe kostnader ved refusjon. 

Avslutning av Tromskort: Møt opp på nærmeste kundesenter med legitimasjon, kvittering for siste kjøp og Tromskortet. 

Avslutning av Mobillett: Juridisk eier av mobilabonnement kan kreve refusjon via vårt kontaktskjema. Kvittering for siste kjøp og mobilnummer må oppgis. 

Dette får du igjen:

Refusjon regnes fra den dagen vi mottar billetten fra deg. Vi refunderer ikke selve reisekortet, kun billetten du har i kortet. Her kan du se hva du kan få refundert:

  • Enkeltbillett: Aktivert billett refunderes ikke

  • 24-timersbillett: Aktivert billett refunderes ikke

  • 7-dagerbillett: Aktivert billett refunderes ikke

  • 30-dagers periodebillett: Aktivert billett refunderes ikke

  • 90-dager periodebillett: Hele ubenyttede 30-dagers perioder refunderes

 Se også prisliste.         

Angrerett

Du har 14 dager angrerett dersom du har fylt penger på Tromskortet via nettbutikk eller benyttet deg av mobillett. Saldoen vil bli kostnadsfritt tilbakeført til betalingsmiddelet du sist brukte. Husk å legge ved kvittering for siste kjøp og ved mobillett må du i tillegg legge ved dokumentasjon på at du er juridisk eier av mobilabonnementet. Du kan benytte vårt kontaktskjema eller oppsøke nærmeste kundesenter

Oppdatert 20.10.2017

Til toppen