Velg språk

  • en_GB
logo
logo

Billettrefusjon

Har du kjøpt en billett du ikke får brukt? Her finner du informasjon om hvordan du kan kansellere billetten og få pengene tilbake.

1. Har du kjøpt feil billett?

Ved feilkjøp om bord i et transportmiddel må du reklamere senest innen 5 minutter. Da kan sjåfør eller billettør korrigere kjøpet manuelt. 

Har du ved en feiltagelse kjøpt en billett du ikke skal benytte deg av, kan du sende krav via vårt kontaktskjema eller oppsøke nærmeste kundesenter

2. Skal du flytte eller av andre grunner vil avslutte ditt kundeforhold?

Dersom du flytter fra Troms fylke og ikke lenger ønsker å ha stående reisepenger på Tromskortet kan du få avsluttet ditt kundeforhold hos oss. Da må ditt Tromskortet forevises sammen med kvittering for siste påfylling og du må kunne legitimerer deg. 
Ved overføring til bankkonto i utlandet belastes et gebyr på NOK 100,- slik at vi får dekket våre utgifter ved kontooverføringen.
Ubenyttede periodebilletter kan også refunderes.
Ved startet 3 måneders periodebillett refunderes kun ubenyttede hele måneder, og da til 1/3 av total kjøpspris per resterende ubenyttede måned.
Startede 30-dagers periodebilletter, eller billetter med kortere varighet refunderes ikke, med mindre det er snakk om sykdom som er legitimert fra lege (se pkt. 3). 

3. Sykemeldt?

Periodebillett kan refunderes dersom du blir fullt sykemeldt i minimum 8 dager. Refusjon beregnes fra første sykedag og forutsetter at du ikke har reist i sykeperioden. Kopi av sykemelding må forevises. Du kan benytte vår kontaktskjema eller oppsøke nærmeste kundesenter

4. Virker ikke Tromskortet?

Kom innom nærmeste kundesenter. Ved teknisk feil i Tromskortet får du nytt kort gratis. Er kortet brukket eller har andre skader som skyldes egen oppbevaring/feil behandling, overfører vi data fra gammelt kort til nytt Tromskort for kroner 50,- (kortgebyr).

5. Mistet Tromskortet-kortet?
Har du mistet Tromskortet, kan du få refundert innestående beløp dersom du har kvitteringen. Ta kontakt med våre kundesenter her. Det påløper et gebyr på kr. 50,- for å utføre refusjonen. Dersom vi skal overføre innestående saldo på det gamle kortet til et nytt, koster det kr. 50,- for et nytt kort.

5. Andre tilfeller

Vi kan også refundere billetter i andre tilfeller, som for eksempel hvis du ikke lenger har behov for ditt Tromskort eller ved dødsfall. Hvis du er i tvil, ring oss på telefon 777 88 777 så hjelper vi deg.

Avslutning av Tromskort: Møt opp på nærmeste kundesenter med legitimasjon, kvittering for siste kjøp og Tromskortet. 

Dette får du igjen:

Refusjon regnes fra den dagen vi mottar billetten fra deg. Vi refunderer ikke selve reisekortet, kun billetten du har i kortet. Her kan du se hva du kan få refundert:

  • Enkeltbillett: Aktivert billett refunderes ikke

  • 24-timersbillett: Aktivert billett refunderes ikke

  • 7-dagerbillett: Aktivert billett refunderes ikke

  • 30-dagers periodebillett: Aktivert billett refunderes ikke

  • 90-dager periodebillett: Hele ubenyttede 30-dagers perioder refunderes      

Angrerett

Du har 14 dager angrerett dersom du har fylt penger på Tromskortet via nettbutikk, og ikke tatt produkt eller penger i bruk. Saldoen vil bli kostnadsfritt tilbakeført til betalingsmiddelet du sist brukte. For refusjon av saldo må kortet avsluttes. Kvittering og legitimasjon må forevises. Du kan benytte vårt kontaktskjema eller oppsøke nærmeste kundesenter

Egne regler gjelder for Appen Troms Billett, ta kontakt med oss for info.

Til toppen